16 minutes reading time (3129 words)

3. Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ Côi

Phần thứ 3: Tiếng Nói Của Linh Hồn Mồ Côi (tiếp)

Thầy Nam kể tiếp:

-Hiện tượng người chết hiện về:

Đức Mẹ có cho phép các linh hồn hiện về thì mới được về. Nếu linh hồn hiện về là để xin gia đình hãy cầu nguyện cho họ. Trong tín điều các thánh thông công thì Đức Mẹ đóng vai trò lớn lao. Khi chúng tôi (các linh hồn) không có ai cầu nguyện cho thì chúng tôi thường chạy đến với Tòa Đức Mẹ và Tòa Cha Thánh Giuse vì các Ngài luôn thương xót giúp đỡ chúng tôi, nhất là Đức Mẹ cho chúng tôi hưởng nhận ơn qua các tràng chuỗi Mân Côi mà người thế gian dâng lên Mẹ.

-Trong đời sốn của linh hồn mồ côi này, các việc lành mà ngài làm chỉ là việc cúi đầu chào Thánh Thể rạng sáng, các chuỗi Mân Côi huy hoàng. Nhưng ngài biết giữ mình sạch sẽ, và không mắc tội trọng. Vì thế khi bị chết bất thình lình thì ngài vào luyện ngục, chứ không vào hỏa ngục, như vậy là khá rồi.

-Ngài dặn chúng ta hãy giữ mình sạch sẽ, đừng vào luyện ngục mà khốn vì ở đó đau khổ lắm, dù một giây cũng chịu không nổi đâu. "Vậy mà chúng tôi phải ở đây!" Ngài nói chúng ta cứ xin lễ cho các linh hồn mồ côi là ngài cũng được hưởng rồi, không cần xin lễ đích danh cho ngài.

-Xưa nay chúng ta thường hay quên việc cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Vậy xin Đức Viện Phụ và các cha, các thầy hãy dâng lễ cầu cho linh hồn các thầy Dòng, các linh hồn mồ côi, các linh hồn ân nhân để xin các ngài bầu cử cùng Chúa cho nhà Dòng, dù khi bình thường cũng như khi nguy hiểm, ta cũng cần xin ơn lành để Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ.

-Nãy giờ con tâm tình để cùng chia sẻ ơn lành của Chúa, chứ không phải là khoe khoang. Con không có ý kiêu ngạo, vì con biết Chúa rất ghét và kỵ sự kiêu ngạo. Khi chúng ta gặp thử thách thì hãy dâng 3 ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria và 3 ngày cầu cho các linh hồn mồ côi. Nhớ rằng phải xưng tội và dọn mình cho xứng đáng, nghĩa là phải sạch tội để lãnh nhận ơn Chúa. Nếu có ai gặp chuyện không hay, hoặc gặp trắc trở trong ơn gọi thì nên áp dụng việc chầu Mình Thánh Chúa, hay sùng kính Mẹ Maria là tốt rồi.

-Câu chuyện này xẩy ra nhưng anh Trung phải giữ thinh lặng cho đến chết. Còn con cũng phải giữ kính danh tính anh ta cho đến chết luôn, giống như các linh mục ngồi tòa giải tội, phải giữ kín việc người ta xưng tội với mình. Lúc này chưa được nói ra. Anh Trung chỉ việc viết ra và đưa cho con. Còn con thì tuỳ theo sự khôn ngoan mà muốn làm chi thì làm.

-Tiếng nói ấy nói rằng khi thầy yếu đuối, chán nản thì hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hay ảnh Chúa Giêsu ở trong phòng là được an ủi và nâng đỡ ngay. Phòng con có ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và Chúa Giêsu nên con thường nhìn lên và cầu nguyện. Đây cũng là c kinh nghiệm mà các linh hồn mời gọi. Các ảnh tượng của các Thánh đã làm phép rồi thì là vật Thánh. Những khi vất vả, chán nản thì nhìn lên tượng Đức Mẹ, ảnh Chúa Giêsu và ảnh Thánh Giuse mà cầu xin. Chúng ta có sự liên lạc đăc biệt giữa Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Cha Thánh Giuse với các linh hồn và con người trần gian.

-Đối với các người sống độc thân thì linh hồn bảo như vầy: "Trong phòng thầy thì đừng bao giờ cho các phụ nữ vào, chỉ trừ mẹ thầy và em gái thầy mà thôi."

-Để trả lời các thắc mắc như: "Làm sao có thể nói rằng các linh hồn đang đền tội mà giúp đỡ và cầu bầu cho chúng ta?"

Cũng dễ hiểu thôi: Nếu trong gia đình có người con đau yếu thì cha mẹ thương đứa con đau yếu hơn, nên nó xin gì cũng được cha mẹ dễ chấp thuận. Vì thế, các anh chị em thường hay nhờ đứa em đau yếu xin cha mẹ giùm mình. Cũng vậy, các linh hồn mồ côi có số phận hẩm hiu. Họ là các người con đáng thương của Chúa, cho nên họ trở nên mạnh thế trước tòa Chúa. Chúa thương yêu các linh hồn mồ côi hơn vì họ bị bỏ rơi, không có ai cầu nguyện cho.

-Giới tu sĩ là những người sống ơn gọi tận hiến, thì xin hãy sống bậc trọn lành. Ngài nhắc đi nhắc lại như sau: "Đã chọn Chúa thì đừng mơ ước thế gian. Hãy bỏ các tư tưởng đàng rộng là xác thịt. Kẻ thù là ba thù: ma quỷ, thế gian, xác thịt, chung quy là tính xác thịt. Để chống trả lại các cơn cám dỗ của xác thịt thì có phương thuốc hiệu nghiệm: Đó là tràng chuỗi Mân Côi. Các tu sĩ và linh mục hãy uống thuốc là tràng chuỗi Mân Côi. Thuốc này sẽ giúp các tu sĩ tận hiến. Khi một tu sĩ bị lo ra, hay sa ngã thì hãy chỗi dậy, hãy nắm lấy tràng chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện.

Riêng các linh mục đã bước dấn thân, khi là thầy sáu là bước Kitô 1, là linh mục là bước Kitô 2, thì Chúa phải là gia nghiệp của mình, tại sao còn mơ ước xa xôi? Hỡi các linh mục sa ngã, hãy trỗi dậy mà cầm tràng chuỗi Mân Côi của Đức Mẹ.

-Ngài rất chú trọng đến tràng chuỗi Mân Côi. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như ở Lộ Đức, Fatima, thì tay Mẹ luôn có tràng chuỗi Mân Côi. Mẹ không deo nhẫn hay đeo đồng hồ, mà trang sức của Mẹ là tràng chuỗi hạt Mân Côi. Đó là món trang sức cao trọng, xứng với Đức Chúa Trời, đó cũng phải là trang sức của các linh mục và tu sĩ nam nữ. Vì sao? Vì đó là phương thuốc rẻ tiền, quý báu và công hiệu. Xin lưu ý, xin hãy nhớ lời ngài nói:

"Ở đâu có lời kinh Kính Mừng vang lên là có Đức Mẹ Maria hiện diện và có các linh hồn mồ côi bay đến để tôn kính và nhận ơn của Mẹ. Vậy khi các cha, các thầy đi làm lao động, thỉnh thoảng xin hãy đọc 3 kinh Kính Mừng để kết hợp với Đức Mẹ và cầu cho các linh hồn.

-Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu phán:

"Ma đâu có xác thịt như các con đã thấy Thầy đây?" Trong giáo lý có nói về các Thiên thần, linh hồn và trong đó có một số tà thần. Tất cả đều là các tạo vật, do Chúa dựng nên, nhưng họ không thể tự mình muốn làm gì thì làm. Ma quỷ không phải là tự nhiên mà có, chúng không thể tự mình làm gì thì làm. Ngài nói: "Tôi được về đây là do Mẹ sai về, về có mục đích làm lợi ích cho mọi người."

-Người dân gian thường có lối giáo dục sai lầm, khi bà mẹ hay người chị ru em thì thường hù dọa con em mình rằng: " Coi chừng, ma, kẹ kìa". Không có ma theo nghĩa dân gian mà chỉ có các Thiên thần, các Thánh, các linh hồn luyện tội hay các tà thần. Họ không tự lập được mà họ lệ thuộc vào Thánh Ý Chúa.

-Có khi các linh hồn cha mẹ, ông bà về là để xin các con cháu hãy xin lễ cầu nguyện cho họ.

-Ngài khuyên đừng có ai ỏ trần gian vào chốn luyện ngục. Muốn khỏi vào luyện ngục thì xin làm việc đền tội ngay trên trần gian này. Các tội đã xưng ra và đền tội rồi thì không phải đền trả ở luyện ngục nữa. Chỉ có những tội chưa xưng và chưa đền tội thì phải đền ở luyện ngục. Khi ta phạm tội trọng mà không xưng thú thì ta phải vào hỏa ngục. Nếu ta xưng thú thì Chúa tha tội chết, nhưng ta phải làm việc đền tội cho sự dữ mà ta đã gây nên. Ta phải làm nhiều việc lành để xóa cái vạ do việc dữ của ta gây ra.

-Như đã nói trên, ta phạm tội ở đâu thì phải đền tội ở nơi ấy, và nơi đền tội là luyện ngục của ta. Nơi mà người ta đền tội nhiều nhất là trong nhà thờ.Trước Mình Thánh Chúa mà ta thiếu đức tin, đọc kinh lơ đễnh, chia trí. Trong nhà Dòng có một việc làm rất hay là hay đấm ngực xin Chúa tha tội. Như vậy khi chết có thể yên tâm.

-Có câu hỏi là khi còn sống ta làm việc 1ành mà nhường cho các linh hồn thì khi chết ta sẽ ra sao? Khi sống ta đền tội bằng cách làm việc lành để chỉ cho các linh hồn về trời thì đó là việc đền tội của ta rồi. Ta đã hy sinh cứu các linh hồn.

-Các sứ điệp luôn nhắc đến tầm quan trọng của chuỗi Mân Côi, nhưng không vì thế mà loại bỏ việc đi đàng Thánh Giá. Ngài lập lại lời kinh chặng thứ hai của Năm sự thương như con đã nhắc ở trên. Ngài nói bây giờ hãy chịu khó vác thánh giá đi, đừng nuông chiều xác thịt, đừng theo ý riêng. Nếu Chúa gọi mà ta còn theo ý riêng thì khốn. Ngài rất sợ làm gì theo ý riêng. Chúng ta hãy lo sống theo ơn gọi, đừng để khi chết phải ra tòa phán xét thì khốn.

-Nếu giáo xứ có ai đang hấp hối hay đau nặng thì nên cầu nguyện trước Thánh Thể cho họ 1 tiếng đồng hồ để họ được ơn ăn năn tội và đền tội trong giờ sau hết. Vì giờ chết là giây phút khủng khiếp và đáng sợ nhất.

-Những người hấp hối luôn luôn được ơn ăn năn nếu có ai kêu ba tên cực trọng: Giêsu, Maria, Giuse để cầu cho họ. Một dấu hiệu mà người hấp hối, sắp chết, bị á khẩu muốn xin ta cầu nguyện, đừng bỏ họ và hãy cứu họ. Đó là sự rơi nước mắt sống. Vậy ta nhớ cầu nguyện cho họ bằng cách kêu tên cực trọng Giêsu, Maria, Giuse cho họ.

-Riêng các tu sĩ thì sự vui tươi hiện trên nét mặt của họ vì con sắp về với Đấng mà con hy sinh suốt cuộc đời cho Ngài là Chúa Giêsu KiTô.

-Khi chúng ta dâng việc lành lên Chúa như dâng Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, chúng ta không cần kêu đích danh các linh hồn, vì Chúa sẽ xét để xem các linh hồn thân nhân của ta có cần ơn không, rồi đến các linh hồn khác. Ví dụ tôi xin lễ cầu cho ông A, nhưng có thể ông ấy lên trời rồi hay ông ấy xuống hỏa ngục rồi thì Chúa sẽ ban ơn cho các linh hồn khác đang cần ơn Chúa hơn. Nếu chúng ta làm việc lành với ý chỉ đặc biệt thì Chúa sẽ xét trong sự khôn ngoan của Ngài để ban cho các 1inh hồn bị bỏ rơi, cần ơn Chúa nhất.

-Chúng ta hãy dâng các việc làm cho Đức Mẹ Maria để tùy Mẹ phân phát ơn lành cho những ai cần. Có khi có một vị tu sĩ đang gặp khó khăn thì Chúa và Mẹ có thể ban ơn ấy cho vị tu sĩ đang gặp khó khăn để giúp đỡ ngài.

-Ngài cắt nghĩa điều này là theo sự quan phòng của Chúa, Chúa phân phối ơn lành tuỳ theo các nhà thờ dâng Thánh lễ. Nếu các nhà thờ dâng nhiều thánh lễ thì các linh hồn ở vùng ấy được nhờ. Còn các nhà thờ khô khan thì các linh hồn mất nhờ, họ sẽ oán trách ta.

-Nếu có những giáo xứ, tu viện, cộng đoàn sốt sắng thì những người tội lỗi, vá các linh hồn được hưởng nhờ ơn phước. Còn nếu các giáo xứ, tu viện hay cộng đoàn bê trễ thi ơn Chúa thiếu vắng, dân Chúa không được hưởng nhờ.

-Chúa dùng các ơn lành của người này để cứu giúp người kia. Chẳng hạn có một vị linh mục đang gặp khó khán thì Chúa dùng Mầu nhiệm các Thánh thông công để dùng sự đau khổ của một bà mẹ, của một thầy Dòng, hay lòng yêu mến của một trẻ thơ để ban ơn lành cho vị linh mục ấy.

-Các tu viện được chọn để cứu các linh mục, và các linh hồn. Các tu sĩ dùng sự chiêm niệm, cầu nguyện và hy sinh để đền tội thay cho những người khác. Nếu các tu viện lơ là thì dân chúng thiếu ơn. Nếu các tu viện sốt sắng, làm nhiều việc hy sinh thì dân chúng được mạnh mẽ. Các Dòng tu như máng thông ơn Chúa cho nhân loại.

-Thánh lễ thì vô giá. Chúa cần sự cộng tác của loài người. Chúa dùng của lễ hèn mọn của con người để làm các phép lạ, chẳng hạn Chúa dùng hai con cá và năm chiếc bánh để làm phép lạ nuôi 4000 đàn ông, nếu kể đàn bà và con trẻ thì có thể là trên 10 ngàn người.

-Trường hợp của Thánh Têrêsa, Hài Đồng Giêsu thật là đáng phục. Hôm ấy, Thánh Têrêsa mệt, yếu nhưng vẫn cố gắng đi. Y tá khuyên chị không nên đi, chị Thánh nói:

"Em hy sinh sự mệt nhọc của em để cầu nguyện cho một vị truyền giáo đang mệt mỏi mà không có ai giúp đỡ."

Chị Thánh Teresa đã hy sinh chịu đau khổ để cầu nguyện cho các vị truyền giáo, và chị được phong là Tiến Sĩ Hội thánh, dù chị chỉ ở trong bốn bức tường của Dòng Kín.

-Cuộc sống hy sinh lao động của các cha, các thầy là ơn trợ lực cho những ai lao động vất vả ở ngoài trần gian.

-Chúa phân phối ơn Ngài cho mỗi nhà thờ. Các cha sở chịu trách nhiệm về ơn Chúa trong lãnh vực địa phương. Nếu cộng đồng thánh thiện thì Hội Thánh được nhờ. Nếu cộng đoàn bê trễ thì cha sở chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và mọi người. Tương tự, nếu trong một gia đình mà cha mẹ lười thì các con bị đói.

-Linh hồn mồ côi kể lại rằng khi còn sống ngài chỉ làm có một ít việc lành đơn sơ không đáng kể như cúi đầu chào Mình Thánh Chúa huy hoàng hay đọc kinh Kính Mừng rạng sáng. Còn tối trước khi đi ngủ thì đọc 3 kinh Kính Mừng dâng mình cho Mẹ Maria, và rồi Mẹ nhắc Chúa tha thứ cho linh hồn ấy.

-Có một thắc mắc là chẳng hạn trong một ngày một đêm có 300 ngàn người chết, mà mỗi trường hợp Đức Mẹ đều can thiệp trước Tòa Phán xét thì Chúa tìm giờ đâu mà làm cho kịp?

-Khi người chết đến trước Tòa phán xết thì ánh sáng Chúa rọi vào linh hồn ấy và mọi sự lành, dữ trong đời người ấy hiện ra. Chúa rất yêu thương Mẹ Maria, nên Mẹ muốn gì cũng được. Lúc ấy, Mẹ sẽ đưa ra những việc lành của người ấy. Mẹ cố moi ra nhừng việc lành của người ấy để dâng lên Chúa, dù các việc lành rất đơn sơ nhỏ mọn. Chúa và Mẹ thật nhân từ, thế mà đôi khi ta không chịu làm việc lành, không đọc thêm kinh.

-Nếu các cha, các thầy khi nào gặp sự vất vả, gặp chuyện không hay thì xin cố gắng lần thêm chuỗi Mân Côi. Hãy nhớ rằng ở đâu có kinh Kính Mừng vang lên thì nơi ấy có Đức Mẹ hiện diện và các linh hồn mồ côi đến để tôn kinh Mẹ và nhận ơn của Mẹ.

-Hãy đọc kinh chung trong gia đình vào buổi tối. Có thể trong góc nhà có một em bé đang âm thầm lần chuỗi. Điều này làm cho Mẹ yêu thương. Đới sống một người có ảnh hưởng đến đời sống của cả Hội Thánh.

-Khi các cha và các thầy lơ là việc cầu nguyện thì trần gian mệt ngay vì thiếu lời cầu bầu. Khi nào các cha và các thầy cảm thấy mệt mỏi, uể oải và chán nản thì xin hãy nhớ:

"Làm đầy tớ cho Chúa còn quý hơn những danh lộc, địa vị cao sang trên trần gian. Nếu quý vị thấy một linh hồn đền tội thì sẽ không còn thấy điều gì có ý nghĩa trên trần gian nữa mà ta phải quỳ gối xuống mà khóc lóc và đền tội của mình."

-Các cha, các thầy đang hưởng ơn lộc lớn, nhìn cách phục sức của quý vị thì con biết quý vị đã xem thế gian như củ khoai. Áo dòng dù có vá trăm mảnh mà quý vị vẫn mặc, trông rất siêu thoát, trong khi ở ngoài đời, người ta trang điểm son phấn, ăn mặc se sua.

-Đời sống cộng đoàn dễ va chạm. Để tránh sự va chạm, chúng ta hãy xem người khác như là hình ảnh của Chúa Giêsu đang đến với mình. Hãy xử sự tốt lành với người khác. Nêu họ có lỗi thì hãy đối xử với họ cách yêu thương, nhân hậu và tốt lành. Hãy xem họ là hiện thân của Chúa Giêsu. Hãy sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng."

(Hết)

Kim Hà

2/6/2006 

Artist Name - 0001-Linh-hon-mo-coi_xin_chia_se_
LỜI GIỚI THIỆU
2. Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 12 August 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

18 March 2022
Các Thánh Trong Tháng 1
Ngày 16 tháng 8 năm 1815, Gioan chào đời trong một túp lều tranh thuộc tỉnh Turinô. Cha Ngài qua đời lúc Ngài được hai tuổi. Mẹ Ngài là bà Magarita một mình nuôi nấng ba người con trai. Bà tập cho con quen với công việc nặng nhọc, với đời cầu nguyện....

RANDOM

29 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
 ĐỨC CHÚA là Vua cảo cả và là Đấng Thánh 1 CHÚA là Vua hiển trị: chư dân phải rụng rời;Người ngự trên các thần hộ giá: địa cầu phải chuyển rung.2 Ở Xi-on, CHÚA quả là vĩ đại, Người trổi vượt trên...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo