Blog Archives


There are no archived posts yet

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

30 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
 Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ĐỨC CHÚA  1 Ha-lê-lui-a!Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,ca tụng Người, trên chốn cao xanh.2 Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,ca tụng Người, ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo