7 minutes reading time (1442 words)

Bài 7: Lời Cầu Nguyện Của Thánh Bridget Trong 12 Năm:

Chúa đã ban các lời kinh này cho Thánh Bridget ở Thụy điển để cầu nguyện trong 12 năm. Ngài hứa ban cho những ai cầu nguyện kinh này các hồng ân mà bà Maria Simma đã kể ra trong cuốn sách này. Nếu người đang cầu nguyện mà chết trước khi chấm dứt kinh nguyện của 12 năm, Thiên Chúa sẽ chấp nhận như là nguời ấy đã đọc trọn vẹn. Nếu vì lý do chính đáng nào đó mà bạn không đọc đủ kinh, thì bạn có thể đọc bù.

Kinh nguyện này được chấp thuận bởi Đức GH Clement XII. Riêng Đức GH Innocent X thì xác nhận rằng đây là mặc khải của Thiên Chúa.

NĂM HỒNG ÂN NHẬN ĐƯỢC:

1. Linh hồn nào đọc các lời cầu nguyện này thì không phải chịu đau khổ ở Luyện ngục.

2. Linh hồn nào cầu nguyện kinh này sẽ được chấp nhận như các thánh tử đạo, như là đã đổ máu cho đức tin của mình.

3. Linh hồn nào cầu nguyện kinh này thì có thể chọn ba người khác để Chúa Giêsu sẽ giữ gìn họ trong tình trạng ơn sủng để trở nên thánh thiện.

4. Không ai trong 4 thế hệ kế tiếp của linh hồn cầu nguyện kinh này sẽ bị hư mất đời đời.

5. Linh hồn nào cầu nguyện kinh này sẽ được biết trước một tháng khi nào thì mình chết.

BẢY KINH NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, con xin cầu nguyện Kinh Lạy Cha 7 lần để hiệp thông với tình yêu. Xin Chúa thánh hoá lời cầu nguyện này trong Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa đem các lời kinh từ đôi môi con để đưa vào Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa bổ túc và kiện toàn kinh nguyện của chúng con để đem nhiều vinh quang và niềm vui cho Thiên Chúa Ba Ngôi, như Chúa ban niềm vui trên trần gian bằng cách ban tặng kinh này cho chúng con.

Xin cho các lời kinh nguyện của chúng con vinh danh Chúa vì Chúa đã chịu Năm vết thuơng Thánh đau đớn và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa đã đổ ra cho chúng con .

1. CHÚA GIÊSU CHỊU CẮT BÌ:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng Chúa vết thuơng đầu tiên, sự đau đớn đầu tiên và sự đổ máu đầu tiên của Chúa Giêsu để đền tạ cho tội lỗi tuổi trẻ của con và của nhân loại, để xin Chúa bảo vệ chúng con và thân nhân chúng con chống lại tội chết đầu tiên.

2. CHÚA GIÊSU LO BUỒN TRÊN NÚI OLIVE.

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng Chúa sự đau đớn nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu trên núi Olive, và mỗi giọt mồ hôi máu Chúa đổ ra để đền tạ cho tội lỗi trong trái tim của con và của nhân loại, để bảo vệ chúng con khỏi các tội lỗi ấy và để truyền bá Tình yêu huynh đệ Thánh thiện.

3. CHÚA GIÊSU BỊ ĐÁNH ĐÒN:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng Chúa hàng ngàn vết thương, những sự đau đớn, và Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra khi bị đánh đòn để đền tạ cho tội xác thịt của con và của nhân loại, để bảo vệ chúng con khỏi các tội lỗi ấy và để bảo toàn sự ngây thơ, đặc biệt trong các thân nhân của con.

4. CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MẠO GAI:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng Chúa những vết thương, những sự đau đớn, và Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra trên đầu Chúa khi Ngài chịu đội mão gai để đền tạ cho tội lỗi trong tâm linh của con và của nhân loại, để bảo vệ chúng con khỏi các tội lỗi ấy và để truyền bá Vương quốc của Chúa Ki Tô trên trái đất.

5. CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng Chúa những sự đau đớn của Chúa Giêsu trên đường Thánh giá, đặc biệt vết thuơng Thánh trên vai của Ngài, và Máu Ngài đổ ra để đền tạ cho tội chống lại thánh giá mà con và nhân loại đã phạm, để bảo vệ chúng con khỏi các tội lỗi ấy và để mọi người yêu mến thánh giá cách chân thành.

6. CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin kính dâng lên Chúa: Con của Chúa là Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá, các lỗ đinh và khi kéo đinh, các vết thương trên bàn tay và bàn chân Ngài, và ba dòng Máu Châu Báu của Ngài đã đổ ra cho chúng con, những cuộc tra tấn dã man trên thể xác và trong linh hồn của Ngài, cái chết của Ngài và sự canh tân không đổ máu của Ngài trong mỗi Thánh lễ trên thế gian để đền tạ cho các vết thương do sự chống lại lời thề của các Dòng tu, để đền tạ cho các tội lỗi của con và của nhân loại, cho các người bệnh và người hấp hối, cho các linh mục thánh thiện và giáo dân, cho các ý chỉ của Đức Thánh Cha nhằm kiện toàn các gia đình Ki Tô hữu, cho đức tin vững mạnh, cho quê hương chúng con, và cho sự hiệp nhất giữa các quốc gia trong Chúa Ki Tô và Giáo hội của Ngài, và cho kiều dân Do Thái.

7. CHÚA GIÊSU BỊ ĐÂM VÀO NƯƠNG LONG:

(Kinh Lạy Cha …Kinh Kính Mừng …)

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha chấp nhận, nếu như xứng đáng, nhu cầu của Giáo hội Chúa. Lạy Máu và Nước tuôn ra từ vết thương của Thánh Tâm Chúa để đền tạ cho tội lỗi của tất cả nhân loại. Xin Cha tỏ lòng từ bi và thương xót chúng con. Lạy Máu Thánh Chúa Ki Tô, sự châu báu cuối cùng của Thánh Tâm Chúa, xin rửa sạch tội lỗi con và tội lỗi các kẻ khác. Lạy Nước từ Nương Long Chúa Ki Tô, xin rửa sạch chúng con khỏi mọi sự trừng phạt bởi tội lỗi và xin tắt các ngọn lửa Luyện ngục cho con và cho các linh hồn. Amen.

ĐỨC MẸ BAN BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ MARIA CHO THÁNH BRIGET:

Những ai nghĩ về cuộc Khổ Nạn của Chúa Ki Tô thì phải luôn nghĩ đến Mẹ của Ngài. Mẹ Thiên Chúa ban cho Thánh Bridget mặc khải rằng hễ ai cầu nguyện 7 Kinh Kính Mừng hàng ngày khi suy gẫm về nước mắt và sự sầu khổ của Mẹ và truyền bá sự sùng kính này thì Mẹ hứa sẽ ban các ơn sau đây:

1. Bình an trong gia đình.

2. Được Chúa soi sáng cho các mầu nhiệm của Chúa.

3. Ban cho các ơn mà lòng họ ao ước, miễn là các ơn ấy ở trong Thánh Ý Chúa và có ích cho linh hồn họ.

4. Niềm vui vĩnh cửu trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Sự Thương Khó thứ nhất: Ông Simeon nói tiên tri. (Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ hai: Trốn chạy sang Ai Cập. (Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ ba: Lạc mất trẻ Giêsu trong Đền thánh Giêrusalem. (Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ tư: Đức Mẹ Maria gặp lai Chúa Giêsu trên đường Thánh giá.(Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ năm: Chúa bị đóng đinh, chết, lấy xác xuống khỏi thánh giá. (Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ sáu: Mẹ bế xác Chúa Ki Tô trên tay. (Kinh Kính Mừng.)

Sự Thương Khó thứ bảy: Chôn xác Chúa Giêsu; Nước Mắt Đức Mẹ và sự cô đơn của Mẹ. (Kinh Kính Mừng).

Hết tác phẩm

Lời Cầu Nguyện Của Thánh Bridget Trong 12 Năm
Bài 6: Lời Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 20 April 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

05 March 2020
Truyện Cười
Đúng 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, một bà gọi điện thoại báo tin cho cha xứ:- Thưa cha, chồng con vừa mới tắt thở vào đúng 3 giờ chiều. Cha xứ an ủi: - Bà hãy cảm tạ Chúa và vui lên, vì ông đã ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo