Trinh & Mary

Chương 10

Quy định bổ sung 1 Hai người con của ông A-ha-ron là Na-đáp và A-vi-hu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào, rồi đặt hương lên trên, họ tiến dâng ĐỨC CHÚA lửa phàm tục, điều mà Người đã không truyền cho họ.2 Bấy giờ lửa từ trước nhan ĐỨC CHÚA phát ra, thiêu sống họ, họ đã chết trước nhan ĐỨC CHÚA.3 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Đó là đ...
Continue reading
Tags:
  623 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

III. LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁI THANH SẠCH VÀ CÁI Ô UẾLoài vật thanh sạch và loài vật ô uế 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron và bảo các ông rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn:3 Mọi con vật có chân chẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại, thì các ngươi được ăn.4 ...
Continue reading
Tags:
  583 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Thanh tẩy đàn bà mới ở cữ 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt.3 Đến ngày thứ tám, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu.4 Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được thanh...
Continue reading
Tags:
  581 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

 Bệnh phong hủi ở người 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron:2 "Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-ron.3 Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó: nếu lông ở vết thương đã chuyển ...
Continue reading
Tags:
  696 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

10 Ngày thứ tám, nó sẽ lấy hai con chiên đực toàn vẹn, một con chiên cái toàn vẹn, một tuổi, mười ba lít rưỡi tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, và nửa lít dầu.11 Tư tế cử hành lễ thanh tẩy sẽ đặt người được thanh tẩy cùng với các lễ vật trước nhan ĐỨC CHÚA, ở cửa Lều Hội Ngộ.12 Tư tế sẽ bắt một con chiên, tiến dâng làm lễ đền tội cùng với nửa lít ...
Continue reading
Tags:
  1140 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Ô uế về sinh dục 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi bất cứ một người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể, thì bệnh lậu đó làm nó ra ô uế.3 Sự ô uế của nó khi có bệnh lậu là thế này:Dù thân thể nó tiết ra hay giữ lại mủ lậu, thì nó cũng mắc phải ô uế.4 Mọi giường người bị lậu nằm,...
Continue reading
Tags:
  818 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

 Ngày xá tội 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê sau khi hai người con của ông A-ha-ron chết; chúng đã chết khi lại gần ĐỨC CHÚA.2 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron, anh ngươi, đừng vào bất cứ lúc nào trong thánh điện, phía sau màn trướng, trước nắp xá tội ở trên Hòm Bia, và như vậy nó sẽ không phải chết khi Ta hiện ra trong đám mây...
Continue reading
Tags:
  714 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 IV. LUẬT VỀ SỰ THÁNH THIỆNSát sinh. Các lễ vật. 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với A-ha-ron, với các con nó cùng toàn thể con cái Ít-ra-en, và bảo chúng: Đây là lời ĐỨC CHÚA truyền:3 Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Ít-ra-en giết bò, chiên, hoặc dê trong trại, hay giết ngoài trại,4 mà không mang con vật đến cửa Lều Hội Ngộ để...
Continue reading
Tags:
  674 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

 Những điều cấm đoán về sinh dục 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.3 Các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Ai-cập, nơi các ngươi đã ở; các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Ca-na-an, nơi Ta sắp đưa các ngươi vào. Các ngươi không đư...
Continue reading
Tags:
  683 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

Chỉ thị về luân lý và phụng tự 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.3 Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ.Các ngươi phải giữ những ngày sa-bát của Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngư...
Continue reading
Tags:
  742 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

Quy định về hình phạt 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Bất cứ người nào, thuộc con cái Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-léc, thì sẽ bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá nó.3 Phần Ta, Ta sẽ quay mặt lại phạt nó và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì nó đã dâng một...
Continue reading
Tags:
  885 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

 Sự thánh thiện của hàng tư tế 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:2 ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt: mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó.3 Một người chị em còn trinh, vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông, thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy.4 Vì là người đứng đầu trong dòng họ mình, nó k...
Continue reading
Tags:
  596 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

Phải thánh mới được ăn của thánh 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy bảo A-ha-ron và các con nó, trong những trường hợp sau đây, phải kiêng những của thánh con cái Ít-ra-en thánh hiến cho ta, để khỏi xúc phạm đến thánh danh Ta. Ta là ĐỨC CHÚA.3 Hãy bảo chúng: Trong các thế hệ các ngươi, bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi, khi bị ô uế, ...
Continue reading
Tags:
  607 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

Nghi thức cử hành các lễ trong năm 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các đại lễ của ĐỨC CHÚA là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta. Đây là những đại lễ của Ta:A. Ngày sa-bát3 Trong sáu ngày, người ta sẽ làm công việc của mình; còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngà...
Continue reading
Tags:
  616 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

Quy định bổ sung về nghi lễ 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy truyền cho con cái Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy.3 A-ha-ron sẽ đặt chiếc đèn đó bên ngoài bức màn trướng che Chứng Ước, trong Lều Hội Ngộ, sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan ĐỨC CHÚA. Đó ...
Continue reading
Tags:
  584 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

 Các năm thánh 1 Trên núi Xi-nai, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất Ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một sa-bát kính ĐỨC CHÚA.3 Trong sáu năm, (các) ngươi sẽ gieo vãi trong cánh đồng của (các) ngươi, trong sáu năm, (các) ngươi sẽ tỉa vườn nho của (các) ngươi, và (các) ng...
Continue reading
Tags:
  634 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

 Tóm kết 1 Các người không được làm ra các tà thần mà thờ, không được dựng tượng và trụ đá để mà thờ, không được đặt trong đất các ngươi hình tượng bằng đá để sụp lạy chúng, vì Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.2 Các ngươi phải giữ ngày sa-bát của Ta và kính sợ thánh điện của Ta. Ta là ĐỨC CHÚA. Các lời chúc phúc (Đnl 7: 12-24; 28: 1-14...
Continue reading
Tags:
  568 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

PHỤ LỤC 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho ĐỨC CHÚA, thì phải định giá như sau:3 Nếu là phái nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, thì phải định giá là mười lăm lượng bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện;4 nếu là phái nữ, thì phải định giá là ch...
Continue reading
Tags:
  592 Hits
Trinh & Mary

Chương 01

 I. KIỂM TRA DÂN SỐ 1 Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng:2 "Các ngươi hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách mọi người đàn ông từng người một.3 Những người từ hai mươi tuổi...
Continue reading
  657 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 Thứ tự các chi tộc 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron rằng:2 "Con cái Ít-ra-en sẽ đóng trại, mỗi người theo cờ hiệu và huy hiệu của gia tộc mình. Chúng sẽ đóng trại ở vòng ngoài, hướng về Lều Hội Ngộ.3 Đóng ở phía đông, hướng mặt trời mọc, là cờ hiệu doanh trại Giu-đa theo đoàn quân của chúng. Đứng đầu con cháu Giu-đa là Nác-sôn, c...
Continue reading
  666 Hits
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo