Trinh & Mary

Bí Tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta.Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện:Phải do Chúa Giêsu Lập.Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể).Ơn bề trong.Có 7 phép Bí Tich: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và Hôn Phối.Bí Tích được chia làm 3 loại:Khai Tâm: Rửa Tội, Th...
Continue reading
  779 Hits
Trinh & Mary

1. Bí Tích Rửa Tội

Bí Tích Rửa Tội là gì?Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.Ai có thể ban bí tích Rửa Tội?Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).Có mấy cách Rửa Tội?Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.Phải Rửa Tội như thế nào?Phải đổ nước trên trán người chịu phép Rửa Tội và đọc: "Tôi ...
Continue reading
  783 Hits
Trinh & Mary

2. Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức là gì?Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô.Ai có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức?Bất cứ ai đã được rửa tội đều có thể nhận bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích tất cả mọi tín hữu nên học hỏi về đức tin cho chắc chắn hơn trước k...
Continue reading
  805 Hits
Trinh & Mary

3. Bí Tích Thánh Thể

Thánh Thể là gì?Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?Vì Chúa muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, ban sức mạnh và làm cho chúng ta nên thánh.Thánh Thể khác với c...
Continue reading
  773 Hits
Trinh & Mary

4. Bí Tích Giải Tội

Bí tích Giải Tội là gì?Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh.Ai có thể ban bí tích Giải Tội?Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.Tội là gì?Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.Có mấy thứ tội riêng?Tội t...
Continue reading
  850 Hits
Trinh & Mary

5. Bí Tích Xức Dầu Thánh

Bí tích Xức Dầu Thánh là gì?Là bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già.Ai có thể ban bí tích Xức Dầu Thánh?Linh Mục và Ðức Giám Mục.Mô thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì?Lời đọc trong bí tích Xức Dầu Thánh có nghĩa là chúng ta xin Chúa ban s...
Continue reading
  842 Hits
Trinh & Mary

6. Bí Tích Truyền Chức Thánh

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh khi nào?Trong bữa tiệc ly.Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?– Rao giảng Lời Chúa và ch...
Continue reading
  749 Hits
Trinh & Mary

7. Bí Tích Hôn Phối

Bí Tích Hôn Phối là gì?Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ.Chúa Giêsu lập bí tích Hôn Phối khi nào?Từ thời nguyên thủy của Adong và Evà. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã chúc lành cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana.Mục đích của Hôn Phối là ...
Continue reading
  788 Hits
Trinh & Mary

Ðức Chúa Thánh Thần

Ðức Chúa Thánh Thần là ai?Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa.Ðức Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng danh xưng nào khác nữa không?Ðức Chúa Thánh Thần cũng gọi là Thiên Chúa, Ân Huệ Thiên Chúa, Thần Linh Sự Thật, Ðấng Ban Sự Sống, và Ðấng Bầu Chữa.Ðức Chúa Thánh Thần làm gì cho ta?Biến đổi chúng ta qua ơn thánh, các nhân đức, các huệ và ơn ...
Continue reading
  739 Hits
Trinh & Mary

Ơn Chúa

Ơn Chúa: Là ân huệ Ðức Chúa Trời ban vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu cho ta đuợc rỗi linh hồn.Có 2 thứ ơn Chúa:Ơn Thánh Sủng: là sự sống của Chúa thông ban cho ta, làm cho ta nên giống Chúa Kitô và đáng được hưởng gia nghiệp với người trên trời.Ta được ơn này khi ta rửa tội.Ta mất ơn Thánh Sủng khi ta phạm tội trọng.Ơn Hiện Sủng: Ơn ban cho ta được m...
Continue reading
  737 Hits
Trinh & Mary

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

​HOA ​QUẢ ​1. Bác Ái ​Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.​​2. Vui Vẻ​Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.​​3. Bình An​Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.​​4. Kiên Nhẫn​Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.​​5. Nhân Từ​Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.​​6. Hòa Nhã​Phát sinh do lòng nhân từ...
Continue reading
  816 Hits
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo