Trinh & Mary

1. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) "Một hôm, tôi (Nữ tu Emmanuel Maillard) đọc cách rất chăm chú cuốn sách về Các linh hồn Luyện Ngục. Điều đánh động tôi rất nhiều, vì nó liên quan đến những chứng cớ đã xảy ra và cũng giải thích rất rõ học thuyết của Giáo Hội v...
Continue reading
Tags:
  1038 Hits
Trinh & Mary

2. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 11-20 11-Maria, tại sao người ta phải vào Luyện ngục? thứ tội nào dẫn vào Luyện ngục nhiều nhất? -Các tội sau này: tội lỗi đức Bác ái, tội phạm đến người lân cận, tội cứng lòng, tội thù hằn, tội bỏ vạ, cáo gian....
Continue reading
Tags:
  1326 Hits
Trinh & Mary

3. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 21-30 21-Maria, các linh hồn trong Luyện ngục có nổi loạn khi phải chịu đau khổ không?- Không! Họ muốn được tẩy luyện cho thanh sạch, họ hiểu rằng điều đó cần thiết. Vào lúc hấp hối: Ăn năn, thống hối tội lỗi là...
Continue reading
Tags:
  1145 Hits
Trinh & Mary

4. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 31-40 31- Các linh hồn khốn khó có biết những gì xảy ra trên thế giới không?- Biết, không phải tất cả mọi chuyện, nhưng biết nhiều chuyện.32-Những linh hồn này đôi khi có cho bà biết những gì sẽ xảy ra không?- H...
Continue reading
Tags:
  989 Hits
Trinh & Mary

5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 41-50 Tôn giáo và giáo phái: 41-Maria, tôi muốn hỏi bà: có những người từ các tôn giáo khác - ví dụ, người Do Thái - đến để thăm bà không?-Có, họ được hạnh phúc. Bất cứ ai sống đức tin của mình cũng được hạnh ph...
Continue reading
Tags:
  1451 Hits
Trinh & Mary

6. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 51-60 51-Maria, điều không thể tin được là khi chết, linh hồn được thấy Thiên Chúa mà còn nói "KHÔNG" để từ bỏ Ngài?- Ví dụ, một người đàn ông từng nói với tôi rằng ông không muốn đi đến thiên đường. Bởi vì Thiê...
Continue reading
Tags:
  973 Hits
Trinh & Mary

7. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) *Một Đề nghị cho mọi ngườiBây giờ, tôi (Nữ tu Emmanuel Maillard) có một đề nghị cho mỗi bạn: Chúng ta có thể quyết định là không ai trong chúng ta phải vào Luyện Ngục! Điều này thực sự có thể, vì chúng ta có mọi thứ trong tay ...
Continue reading
Tags:
  1157 Hits
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo