DẪN NHẬP TỔNG QUÁT
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
View All Posts

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

31 December 2018
Sách Huấn Ca
Nên nói hay làm thinh1 Có lời trách mắng không đúng lúc,có kẻ thinh lặng mà lại biết điều.2 Thà trách mắng còn hơn giận dữ.3 Người thú tội thì tránh được bao hệ luỵ.4 Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ ph...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo