October, 2019
Switch to calendar view

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

24 February 2019
Tất Cả Các Kinh
Lạy Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê rất thánh, chúng con tạ ơn và chúc tụng Mẹ như xinh đẹp những bông hoa hồng nở rực rỡ. Xin hãy nhớ đến lần Mẹ hiện ra trên đồi Tê-Pa-Giắc, Mẹ đã hứa tỏ l...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo