Trinh & Mary

Chương 01

Lời Tựa Ðịa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người (1) Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; (2) nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Ðấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. (3) Người là phản ánh vẻ huy...
Continue reading
  520 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Lời khuyên nhủ (1) Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất. (2) Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng, (3) thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã đ...
Continue reading
  526 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

II. Ðức Giêsu, Vị Thượng Tế Trung Thành Và Biết Cảm Thương Ðức Kitô cao trọng hơn ông Mô-sê (1) Do đó, thưa anh em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Ðức Giêsu là Tông Ðồ, là Thượng Tế, là Trung Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. (2) Người trung thành với Ðấng đã đặt Người lên chức vụ đó, cũng như ôn...
Continue reading
  481 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 (1) Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. (2) Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. (3) Còn chúng ta là những...
Continue reading
  471 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

(1) Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. (2) Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; (3) mà vì yếu đuối, nên người phải dân...
Continue reading
  481 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

Ý định của tác giả (1) Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Ðức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản, là lòng sám hối ăn năn vì những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, (2) là giáo lý về mấy loại phép rửa; là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét ...
Continue reading
  459 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

1. Ðức Kitô cao trọng hơn các tư tế Lêvi Ông Men-ki-xê-đê (1) Quả vậy, ông Menkixêđê là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Ápraham, lúc ông này đang trên đường về sau khi bánh bại các vua. (2) Ông Ápraham đã chia cho ông Menkixêđê một phần mười chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Menkixêđê, nghĩa là "vua c...
Continue reading
  503 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

2. Phụng tự, thánh điện và địa vị trung gian của Ðức Kitô cao trọng hơn Chức tư tế mới và thánh điện mới (1) Ðiểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Ðấng uy linh ở trên trời. (2) Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do n...
Continue reading
  463 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Ðức Kitô tiến vào thánh điện trên trời (1) Vậy, giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất. (2) Quả thật, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. (3) Ðằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh. (4) trong đó, có hư...
Continue reading
  512 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Tóm lược: Hy lễ của Ðức Kitô cao trọng hơn hy lễ theo luật Môsê Hy lễ theo luật cũ thì vô hiệu (1) Lề Luật chỉ phác họa lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người ...
Continue reading
  452 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Ðức tin gương mẫu của các tổ phụ (1) Ðức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. (2) Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. (3) Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có. (4) Nhờ đức ti...
Continue reading
  530 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Gương sáng của Ðức Kitô (1) Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, (2) mắt hướng về Ðức Giêsu là Ðấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu kh...
Continue reading
  501 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

Dặn Bảo Thêm Lời nhắn nhủ cuối cùng (1) Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. (2) Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. (3) Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với...
Continue reading
  580 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

31 December 2018
Sách Isaia
Cảnh hỗn loạn tại Giê-ru-sa-lem 1 Này đây Chúa là Ðức Chúa các đạo binh, cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mọi chỗ nương chỗ tựa: chỗ tựa chỗ nương là bánh và nước, 2 người hùng và chiến sĩ, quan toà v...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo