Trinh & Mary

7. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) *Một Đề nghị cho mọi ngườiBây giờ, tôi (Nữ tu Emmanuel Maillard) có một đề nghị cho mỗi bạn: Chúng ta có thể quyết định là không ai trong chúng ta phải vào Luyện Ngục! Điều này thực sự có thể, vì chúng ta có mọi thứ trong tay ...
Continue reading
Tags:
  630 Hits
Trinh & Mary

6. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 51-60 51-Maria, điều không thể tin được là khi chết, linh hồn được thấy Thiên Chúa mà còn nói "KHÔNG" để từ bỏ Ngài?- Ví dụ, một người đàn ông từng nói với tôi rằng ông không muốn đi đến thiên đường. Bởi vì Thiê...
Continue reading
Tags:
  566 Hits
Trinh & Mary

5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 41-50 Tôn giáo và giáo phái: 41-Maria, tôi muốn hỏi bà: có những người từ các tôn giáo khác - ví dụ, người Do Thái - đến để thăm bà không?-Có, họ được hạnh phúc. Bất cứ ai sống đức tin của mình cũng được hạnh ph...
Continue reading
Tags:
  649 Hits
Trinh & Mary

4. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 31-40 31- Các linh hồn khốn khó có biết những gì xảy ra trên thế giới không?- Biết, không phải tất cả mọi chuyện, nhưng biết nhiều chuyện.32-Những linh hồn này đôi khi có cho bà biết những gì sẽ xảy ra không?- H...
Continue reading
Tags:
  581 Hits
Trinh & Mary

3. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 21-30 21-Maria, các linh hồn trong Luyện ngục có nổi loạn khi phải chịu đau khổ không?- Không! Họ muốn được tẩy luyện cho thanh sạch, họ hiểu rằng điều đó cần thiết. Vào lúc hấp hối: Ăn năn, thống hối tội lỗi là...
Continue reading
Tags:
  605 Hits
Trinh & Mary

2. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) Cuộc phỏng vấn 11-20 11-Maria, tại sao người ta phải vào Luyện ngục? thứ tội nào dẫn vào Luyện ngục nhiều nhất? -Các tội sau này: tội lỗi đức Bác ái, tội phạm đến người lân cận, tội cứng lòng, tội thù hằn, tội bỏ vạ, cáo gian....
Continue reading
Tags:
  681 Hits
Trinh & Mary

1. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma (Lm Mark, CMC theo web Holysoulscrusade.org) "Một hôm, tôi (Nữ tu Emmanuel Maillard) đọc cách rất chăm chú cuốn sách về Các linh hồn Luyện Ngục. Điều đánh động tôi rất nhiều, vì nó liên quan đến những chứng cớ đã xảy ra và cũng giải thích rất rõ học thuyết của Giáo Hội v...
Continue reading
Tags:
  631 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

31 December 2018
Sách Ê-đê-ki-en
Dụ ngôn cây nho 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi: 2 Hỡi con người, gỗ cây nho là gì mà lại tốt hơn mọi thứ gỗ; cành của nó là chi mà lại tốt hơn cành những cây khác trên rừng? 3 Người ta có dùng gỗ của ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo