Thiên thần Sêraphim là ai?

Hồi cuối tháng 9, phụng vụ đã mừng lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel, Raphael. Vào đầu tháng 10, có lễ kính các thiên thần hộ thủ. Các tổng lãnh thiên thần khác với các thiên thần thế nào? Ở Việt Nam, có nhiều ca đoàn mang tên thiên thần Sêraphim. Tại sao không có lễ kính thiên thần Sêraphim? Sêraphim là ai vậy? Sêraphim và Kêrubim c...
Continue reading
  409 Hits
Tags:
409 Hits

ĂN CHAY LÀ ĂN GÌ?

Mỗi năm vào mùa chay, người Công Giáo phải theo luật ăn chay và kiêng thịt. Mùa chay là thời gian bốn mươi (40) ngày trước Lễ Phục Sinh, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Bảy Tuần Thánh. Theo luật Hội Thánh Công Giáo, một năm có hai ngày buộc phải ăn chay kiêng thịt, đó là Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngoài ra ăn chay, kiêng thịt được khuyến...
Continue reading
  375 Hits
Tags:
375 Hits

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Ở bài thứ hai, chúng ta đã tìm hiểu về Hội Thánh và Vai trò của Hội Thánh. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về những đặc tính của Hội thánh. Trong Kinh tin kính chúng ta đọc trong mỗi thánh lễ ngày Chúa nhật, chúng ta tuyên xưng: Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Đây chính là bốn đặc tính của Hội Thánh đã được công đồn...
Continue reading
  457 Hits
Tags:
457 Hits

Thánh Lễ

I. ĐỊNH NGHĨA 1. Thánh lễ là gì? Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, Cứu chuộc và thánh hoá con người. 2. Ý nghĩa của Thánh lễ – Thánh lễ là hy tế ngợi khen, để Hội Thánh ca hát vinh quang Thiên Chúa...
Continue reading
  228 Hits
Tags:
228 Hits

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như thế nào? - Cùng nhau học giáo lý

Hỏi: Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như thế nào? Thưa: Ðức Giêsu Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể một cách độc nhất vô nhị và không thể so sánh được. Thật vậy, Người hiện diện cách đích thực, thực sự và theo bản thể: với Mình và Máu Người, với linh hồn và thần tính của Người. Trong Bí tích Thánh Thể, Ðức Kitô trọn vẹn, vừa là Th...
Continue reading
  166 Hits
Tags:
166 Hits

Tại sao nói Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm hy tế của Ðức Kitô? - Cùng nhau học giáo lý

 Hỏi: Tại sao nói Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm hy tế của Ðức Kitô? Thưa: Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm theo nghĩa làm cho hiện diện và hiện tại hoá hy tế thập giá mà Ðức Kitô đã dâng lên Chúa Cha, một lần thay cho tất cả, vì nhân loại. Ðặc tính hy tế của Bí tích Thánh Thể được biểu lộ trong chính những lời thiết lập: "Ðây là Mìn...
Continue reading
  155 Hits
Tags:
155 Hits

Bí tích Thánh Thể là gì? - Cùng nhau học giáo lý

Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ cái Chết và cuộc Phục sinh của Người. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ hợp nhất, dây bác ái, bữa tiệc vượ...
Continue reading
  196 Hits
Tags:
196 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

31 December 2018
Sách Isaia
Ơn cứu độ người người mong đợi1 Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá,kẻ phản bội mà không bị phản bội!Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản b...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo