Chương 01

I. Giai Ðoạn Dọn ÐườngCho Sứ Vụ Của Ðức GiêsuÔng Gioan Tẩy Giả rao giảng(1) Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa:(2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,người sẽ dọn đường cho Con.(3) Có tiếng người hô trong hoang địa:sửa lối cho thẳng để Người đi.(4) Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện t...
Continue reading
  302 Hits
302 Hits

Chương 02

 Ðức Giêsu chữa người bại liệt(1) Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, (2)người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao ...
Continue reading
  295 Hits
295 Hits

Chương 03

Ðức Giêsu chữa người bị bại tay(1) Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. (2) Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. (3) Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây!" (4) Rồi Người nói với họ: "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ là...
Continue reading
  286 Hits
286 Hits

Chương 04

 Dụ ngôn người gieo giống(1) Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. (2) Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:(3) "Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra g...
Continue reading
  295 Hits
295 Hits

Chương 05

Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa(1) Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa. (2) Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. (3) Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. (4) Thật vậy, nhiều lần anh bị gồ...
Continue reading
  277 Hits
277 Hits

Chương 06

 Ðức Giêsu về thăm Nadarét(1) Ðức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.(2) Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? (3...
Continue reading
  265 Hits
265 Hits

Chương 07

Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu(1) Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. (2) Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. (3) Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Dothái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi c...
Continue reading
  284 Hits
284 Hits

Chương 08

Ðức Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai(1) Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: (2) "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! (3) Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có nh...
Continue reading
  258 Hits
258 Hits

Chương 09

(1) Ðức Giêsu còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Ðại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."Ðức Giêsu biến đổi hình dạng(2) Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, ...
Continue reading
  265 Hits
265 Hits

Chương 10

Vấn đề ly dị(1) Ðức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Gioađan. Và những đám đông lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.(2) Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. (3) Người đáp: "Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điề...
Continue reading
  284 Hits
284 Hits

Chương 11

 IV. Sứ Vụ Của Ðức Giêsu Tại Giê-Ru-Sa-LemÐức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Ðấng Mê-si-a(1) Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ (2) và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵ...
Continue reading
  269 Hits
269 Hits

Chương 12

 Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân(1) Ðức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (2) Ðến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. (3) Nhưng h...
Continue reading
  294 Hits
294 Hits

Chương 13

Bài giảng cánh chung: Nhập đề(1) Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi Ðền Thờ, thì một trong các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy xem: đá lớn thật! Công trình kiến trúc vĩ đại thật! (2) Ðức Giêsu đáp: "Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư? Tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả đều sẽ bị phá đổ".(3) Lúc Ðức Giêsu ngồi trên núi Ôliu,...
Continue reading
  264 Hits
264 Hits

Chương 14

 V. Cuộc Thương Khó Và Phục Sinh Của Ðức GiêsuNgười Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu(1) Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi; (2) vì họ nói: "Ðừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động".(3) Lúc đó, Ðức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc ...
Continue reading
  292 Hits
292 Hits

Chương 15

 Ðức Giêsu ra trước tổng trấn Phi-la-tô(1) Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Ðồng. Sau đó, họ trói Ðức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Philatô.(2) Ông Philatô hỏi Người: "Ông là vua dân Dothái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó". (3) Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, (4) nên...
Continue reading
  301 Hits
301 Hits

Chương 16

Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin(1) Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Ðức Giêsu. (2) Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.(3) Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" (4) Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tả...
Continue reading
  284 Hits
284 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

28 January 2019
Thư Gioan 1
Ðiều kiện thứ ba: đề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô(1) Anh em thân mến,anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,nhưng hãy cân nhắc các thần khíxem có phải bởi Thiên Chúa hay không,vì đã có nhiều ngô...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo