Chương 01

 I. Giáng Sinh Và Thời Thơ Ấu Của Ðức GiêsuGia phả Ðức Giêsu Kitô(1) Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:(2) Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; (3) Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; (4)...
Continue reading
  255 Hits
255 Hits

Chương 02

Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Ðức Giê-su Hài Nhi(1) Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, (2) và hỏi: "Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." (3) Nghe tin ấy, vua Hêrôđ...
Continue reading
  277 Hits
277 Hits

Chương 03

II. Công Bố Nước Trời1. Phần Ký ThuậtÔng Gioan Tẩy Giả rao giảng(1) Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: (2)"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." (3) Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới:Có tiếng người hô trong hoang địa:Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,sửa lối cho thẳng để Người đi.(4) Ông...
Continue reading
  248 Hits
248 Hits

Chương 04

Chúa Giêsu chịu cám dỗ(1) Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2)Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" (4) Nhưng Người đáp: "Ðã có lời chép rằng:Người ta sống không c...
Continue reading
  246 Hits
246 Hits

Chương 05

 2. Bài giảng trên núiTám mối phúc(1) Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng:(3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ.(4) Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.(5) Phúc thay ai sầu khổ,vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.(6) Phúc thay ai k...
Continue reading
  228 Hits
228 Hits

Chương 06

Bố thí cách kín đáo(1) "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật...
Continue reading
  216 Hits
216 Hits

Chương 07

 Ðừng xét đoán(1) "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, (2) vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. (3) Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?...
Continue reading
  260 Hits
260 Hits

Chương 08

III. Rao Giảng Nước Trời1. Phần Ký ThuậtÐức Giêsu chữa người bị phong hủi(1) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. (2) Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". (3) Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, anh đượ...
Continue reading
  225 Hits
225 Hits

Chương 09

 Ðức Giêsu chữa người bại liệt(1) Ðức Giêsu xuống thuyền, băng qua bờ, trở về thành của mình. (2) Và kìa, người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" (3) Và kìa mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng". (4)...
Continue reading
  233 Hits
233 Hits

Chương 10

2. Bài giảng về sứ mệnh truyền giáoÐức Giêsu sai mười hai Tông Ðồ đi giảng(1) Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.(2) Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông ...
Continue reading
  248 Hits
248 Hits

Chương 11

IV. Mầu Nhiệm Nước Trời1. Phần ký thuậtNhập đề(1) Khi Ðức Giêsu truyền dạy cho hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị.Câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giảvà câu trả lời Của Ðức Giêsu(2) Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: (3) "Thưa Thầy, Thầy có đúng...
Continue reading
  221 Hits
221 Hits

Chương 12

 Môn đệ bứt lúa ăn ngày sabát(1) Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. (2) Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!" (3) Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thu...
Continue reading
  228 Hits
228 Hits

Chương 13

2. Bài giảng bằng dụ ngônNhập đề(1) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.Dụ ngôn người gieo giốngNgười nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người...
Continue reading
  236 Hits
236 Hits

Chương 14

Vua Hêrôđê và Ðức Giêsu(1) Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, (2) thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông".Ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu(3) Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, là vợ ông Philipphê, anh ...
Continue reading
  242 Hits
242 Hits

Chương 15

 Tranh luận về truyền thống(1) Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: (2) "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? (3) Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? (4) Quả thế, Thiê...
Continue reading
  229 Hits
229 Hits

Chương 16

 Người Dothái đòi dấu lạ từ trời(1) Bấy giờ, có những người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc lại gần Ðức Giêsu, và để thử Người, thì xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. (2) Người đáp: "Chiều đến, các ông nói: "Ráng vàng thì nắng", (3) rồi sớm mai, các ông nói: "Ráng trắng thì mưa". Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điề...
Continue reading
  202 Hits
202 Hits

Chương 17

Ðức Giêsu hiển dung(1) Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. (2) Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (3) Và kìa các ông thấy ông Mô...
Continue reading
  199 Hits
199 Hits

Chương 18

 2. Bài giảng về Giáo HộiAi là người lớn nhất trong Nước Trời?(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."Vậy ai tự...
Continue reading
  194 Hits
194 Hits

Chương 19

VI. Nước Trời:Triều Ðại Thiên Chúa Ðã Ðến Gần1. Phần ký thuậtCâu hỏi về việc ly dị(1) Khi Ðức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giuđê, bên kia sông Giođan. (2) Ðám đông lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó. (3) Những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phé...
Continue reading
  201 Hits
201 Hits

Chương 20

Dụ ngôn thợ làm vườn nho(1) "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: "Cả ...
Continue reading
  207 Hits
207 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

27 February 2020
100 Truyện Tích Mân Côi
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông bà, anh chị em thân mến. Trên đây là 100 Bài Truyện tích và 2 văn kiện hết sức quan trọng, nói về sự rất hiệu nghiệm, và tràn đầy sức sống thiêng liêng của Chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã ban cho nhân ...

RANDOM

27 December 2018
Sách Ông Gióp
 Thiên Chúa ở xa nên sự ác thắng thế1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói:2 Mãi tới hôm nay, lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng;giữa lúc tôi than khóc, bàn tay Người đè nặng trên tôi.3 Ai sẽ cho ...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo