Chương 01

  Phần Mở Ðầu Giấc chiêm bao của ông Moóc-đo-khai 1a Năm thứ hai triều đại Ác-tắc-sát-ta, ngày mồng một tháng Ni-xan, ông Moóc-đo-khai, con ông Gia-ia (ông Gia-ia là con ông Sim-y, ông Sim-y con ông Kít), thuộc chi tộc Ben-gia-min, đã có một giấc chiêm bao. 1b Ông là một người Do-thái cư ngụ tại thành Su-san, một nhân vật có thế giá, giữ một c...
Continue reading
  191 Hits
Tags:
191 Hits

Chương 02

  II. Ông Moóc-Ðo-Khai Và Bà Ét-Te Bà Ét-te trở thành hoàng hậu 1 Sau những biến cố đó, khi cơn giận đã dịu xuống, vua A-suê-rô lại nhớ đến bà Vát-ti, nhớ đến những gì bà đã làm và những quyết định của vua đối với bà. 2 Các quan hầu cận vua mới nói: "Phải kiếm cho đức vua những thiếu nữ còn trinh và có nhan sắc. 3 Xin đức vua bổ nhiệm các tổng...
Continue reading
  188 Hits
Tags:
188 Hits

Chương 03

1 Sau biến cố đó, vua A-suê-rô thăng chức cho ông Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha, người A-gác. Vua cất nhắc ông lên, đặt ông đứng đầu mọi khanh tướng hầu cận vua. 2 Quần thần nhất nhất đều cúi chào bái lạy ông Ha-man vì vua đã truyền như thế. Nhưng ông Moóc-đo-khai đã chẳng cúi chào, cũng không bái lạy. 3 Quần thần trong triều nói với ông Moóc-đo-kh...
Continue reading
  201 Hits
Tags:
201 Hits

Chương 04

  Ông Moóc-đo-khai và hoàng hậu Ét-te đẩy lui hiểm hoạ 1 Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Moóc-đo-khai xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc tro lên người. Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng cay chua xót. 2 Ông đến tận trước cung môn là nơi không ai được phép vào mà lại mặc bao bị. 3 Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh ...
Continue reading
  199 Hits
Tags:
199 Hits

Chương 05

  Hoàng hậu Ét-te vào chầu vua 1 Ngày thứ ba, cầu nguyện xong, hoàng hậu Ét-te bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng. 1a Ðẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ: bà tựa vào một cô, trông thật thướt tha duyên dáng; còn cô kia theo sau, nâng đuôi áo cho bà. 1b Bà hết sức xinh đẹ...
Continue reading
  216 Hits
Tags:
216 Hits

Chương 06

  IV. Người Do-Thái Trả Thù Ha-man thất bại nhục nhã 1 Chính đêm ấy, vua mất ngủ. Vua mới truyền đem tập Kỷ Yếu, sách Sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua. 2 Trong sách có chép rằng: ông Moóc-đo-khai tố cáo hai viên thái giám gác cửa hoàng cung là Bi-gơ-than và Te-rét đã tìm cách tra tay hại vua A-suê-rô. 3 Bấy giờ vua nói: "Ðã là...
Continue reading
  209 Hits
Tags:
209 Hits

Chương 07

  1 Vua và Ha-man đến dự yến tiệc với hoàng hậu Ét-te. 2 Ngày thứ hai này, giữa tiệc rượu, vua cũng lại nói với bà Ét-te: "Hoàng hậu Ét-te, khanh thỉnh cầu gì, ta sẽ ban. Khanh xin gì, dù nửa nước, ta cũng sẽ ban cho." 3 Hoàng hậu Ét-te đáp: "Nếu thiếp được đức vua thương chiếu cố và nếu đẹp lòng đức vua, thì xin nhận lời thiếp khẩn cầu mà cho...
Continue reading
  222 Hits
Tags:
222 Hits

Chương 08

Vua đổi lòng, mến chuộng dân Do-thái 1 Ngày hôm ấy, vua A-suê-rô ban cho hoàng hậu Ét-te tài sản của Ha-man, cừu địch của người Do-thái. Ông Moóc-đo-khai vào chầu vua, vì bà Ét-te đã cho vua biết ông họ hàng làm sao với bà. 2 Chiếc bửu ấn đã lấy lại của Ha-man, vua rút ra trao cho ông Moóc-đo-khai. Còn bà Ét-te thì đặt ông coi sóc tài sản của Ha-ma...
Continue reading
  226 Hits
Tags:
226 Hits

Chương 09

  Ngày Pu-rim 1 Ngày mười ba tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa, mệnh lệnh và chỉ dụ của vua đến lúc phải thi hành. Trong ngày kẻ thù của người Do-thái mong thắng được họ, thì người Do-thái đã lật ngược thế cờ: chính họ đã thắng những kẻ thù ghét họ. 2 Người Do-thái tụ họp lại trong các thành của họ, trong mọi miền thuộc quyền vua A-suê-rô,...
Continue reading
  207 Hits
Tags:
207 Hits

Chương 10

  Ca ngợi ông Moóc-đo-khai 1 Vua A-suê-rô bắt cư dân ở đất liền cũng như ở hải đảo phải nộp thuế. 2 Mọi sự việc diễn tả uy quyền của vua, mọi chiến công của vua, bài tường thuật về chức vị cao cả mà vua đã tặng phong cho ông Moóc-đo-khai, tất cả đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Mê-đi và Ba-tư đó sao? 3 Quả thật ông Moóc-đ...
Continue reading
  243 Hits
Tags:
243 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

07 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo hoàng Cônon sinh tại Sicilia, là con của một sĩ quan quân đội Thrắc, chịu chức linh mục rồi Giám mục tại Rôma. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 21-10-686. Sự đắc cử của ngài gây nhiều n...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo