Trinh & Mary

Chương 01

 Nhập Ðề 1 Ngày mồng năm tháng tư năm thứ ba mươi, lúc tôi đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông Cơ-va, thì trời mở ra và tôi nhìn thấy thị kiến Thiên Chúa cho xem. 2 Ngày mồng năm trong tháng - vào năm thứ năm kể từ khi vua Giô-gia-khin bị đi đày -, 3 có lời Ðức Chúa phán với tư tế Ê-dê-ki-en, con ông Bu-di, trong xứ Can-đê, bên bờ sôn...
Continue reading
  489 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Thị kiến về cuốn sách 1 Tiếng đó bảo tôi: "Hỡi con người, hãy đứng cho vững, Ta sắp nói với ngươi đây." 2 Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng vững; tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi. 3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổ...
Continue reading
  513 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

1 Ðức Chúa phán với tôi: "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en." 2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy. 3 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi. 4 Bấy giờ Ngườ...
Continue reading
  563 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

Báo trước cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem 1 Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch rồi đặt trước mặt ngươi và khắc lên đó một thành, thành Giê-ru-sa-lem. 2 Ngươi sẽ vẽ cuộc vây hãm thành ấy. Ngươi sẽ xây chiến luỹ, đắp ụ, đóng trại và đặt chiến cụ chung quanh để tấn công thành. 3 Sau đó, hãy lấy một cái chảo sắt và đặt làm tường sắt ngăn cách n...
Continue reading
  619 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm sắc và dùng làm dao cạo, rồi lướt trên đầu và râu ngươi. Ngươi hãy lấy cân chia râu tóc ra làm nhiều phần. 2Ngươi sẽ đốt một phần ba trong ngọn lửa nhóm lên ở giữa thành, khi mãn hạn số ngày thành bị vây hãm. Một phần ba nữa, ngươi sẽ dùng gươm mà vằm ra ở chung quanh thành; còn một phần ba cuối c...
Continue reading
  545 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 Hạch tội núi đồi của Ít-ra-en 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy quay mặt về núi đồi Ít-ra-en và tuyên sấm để hạch tội chúng. 3 Ngươi sẽ nói: Hỡi núi đồi Ít-ra-en, hãy nghe lời Ðức Chúa là Chúa Thượng. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau với núi đồi, hố sâu và thung lũng: Này Ta sẽ cho gươm đao đến trừng phạt các ngươi...
Continue reading
  570 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Sắp đến giờ tận số 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với đất Ít-ra-en: Giờ tận số đã điểm, giờ tận số trên khắp bốn phương đất. 3 Bây giờ, giờ tận số của ngươi cũng đã điểm. Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi, Ta sẽ xét xử ngươi tuỳ theo việc ngươi làm. Mọi th...
Continue reading
  546 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

Thị kiến về tội lỗi của Giê-ru-sa-lem 1 Ngày mồng năm tháng sáu năm thứ sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà và có những kỳ mục Giu-đa ngồi trước mặt tôi, thì tay Ðức Chúa là Chúa Thượng đặt trên tôi. 2 Tôi nhìn, thì kìa: có cái gì trông như hình dáng một người. Từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, đó là lửa; còn từ khoảng coi như ngang lưng trở lên...
Continue reading
  490 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Hình phạt 1 Bấy giờ, Ðức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi: "Hỡi các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt!" 2 Và kìa từ phía Cửa Trên hướng về phương bắc, có sáu người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ huỷ diệt. Ở giữa họ, có một người mặc áo vải gai đeo tráp ký lục ở ngang lưng. Họ ...
Continue reading
  499 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

 1 Tôi nhìn, thì kìa trên cái vòm, ngay trên đầu các thần hộ giá, có cái gì như đá lam ngọc, trông tựa cái ngai ở trên các thần hộ giá. 2 Và Ðức Chúa phán với người mặc áo vải gai rằng: "Ngươi hãy vào giữa các bánh xe, phía bên dưới các thần hộ giá, hãy lấy tay vốc đầy than rực lửa ở giữa các thần hộ giá, rồi vãi tung xuống thành." Người ấy đi...
Continue reading
  644 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Tội lỗi của Giê-ru-sa-lem 1 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến cổng đông Nhà Ðức Chúa, cổng này quay về hướng đông. Và kìa, ở lối vào cổng có hai mươi lăm người. Ở giữa họ, tôi nhìn thấy ông Gia-a-dan-gia con ông Át-dua và ông Pơ-lát-gia-hu con ông Bơ-na-gia-hu, là những thủ lãnh của dân. 2 Ðức Chúa phán với tôi: "Hỡi con người, đây là những ngườ...
Continue reading
  544 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

 Giả bộ làm người di cư 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. 3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng; ngươi sẽ...
Continue reading
  490 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

Hạch tội các ngôn sứ giả 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các ngôn sứ của Ít-ra-en, hãy tuyên sấm; hãy bảo bọn ngôn sứ chỉ nói theo ý mình: Các ngươi hãy nghe lời Ðức Chúa. 3 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho hạng ngôn sứ ngu si, chỉ theo thần khí riêng và chẳng thấy gì. 4 Hỡi Ít-ra-en, các n...
Continue reading
  584 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Hạch tội thờ ngẫu tượng 1 Một số người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en đến gặp tôi và ngồi trước mặt tôi. 2 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 3 Hỡi con người, những kẻ này dựng các ngẫu tượng trong tâm hồn chúng và đặt chướng ngại trước mặt khiến chúng phạm tội. Ta có nên để cho chúng thỉnh vấn Ta không? 4 Vì thế, ngươi hãy bảo, hãy nói với chúng: Ðức ...
Continue reading
  500 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Dụ ngôn cây nho 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi: 2 Hỡi con người, gỗ cây nho là gì mà lại tốt hơn mọi thứ gỗ; cành của nó là chi mà lại tốt hơn cành những cây khác trên rừng? 3 Người ta có dùng gỗ của nó vào công trình gì không, hay lấy nó làm cọc để treo bất cứ vật gì? 4 Này nó bị quăng làm mồi cho lửa, lửa đã liếm hai đầu của nó; khúc giữa đã cháy...
Continue reading
  481 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Câu chuyện tượng trưng về lịch sử Ít-ra-en 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy cho Giê-ru-sa-lem biết các điều ghê tởm của nó. 3 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với Giê-ru-sa-lem: Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Ca-na-an; cha ngươi là người E-mô-ri, mẹ ngươi là người Khết. 4 Lúc chào đời, ngày ...
Continue reading
  735 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 Ngụ ngôn chim phượng hoàng 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy đặt câu đố, hãy lên tiếng huấn dụ nhà Ít-ra-en. 3 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Con phượng hoàng to lớn có cánh rộng, lông dài, mình đầy lông sặc sỡ; nó đến núi Li-băng bẻ ngọn cây hương bá. 4 Nó ngắt búp ngọn cây đưa về đất thương nghiệ...
Continue reading
  478 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

 Trách nhiệm cá nhân 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Ít-ra-en: Ðời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. 3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Ít-ra-en nữa. 4 Này, mạng sống nào c...
Continue reading
  518 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 Bài ca khóc các ông hoàng Ít-ra-en 1 Phần ngươi, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương các ông hoàng Ít-ra-en. 2 Ngươi sẽ nói: Mẹ của ngươi là ai? Nó như sư tử cái cạnh bầy sư tử đực, giữa đám sư tử con nuôi nấng đàn con nhỏ. 3 Trong đàn con ấy, nó huấn luyện một con thành một sư tử con, biết xé mồi và ăn thịt thiên hạ. 4 Các dân tộc đã nghe nói...
Continue reading
  493 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Chuyện bất trung của Ít-ra-en 1 Ngày mồng mười tháng thứ năm năm thứ bảy, một số người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en đến thỉnh ý Ðức Chúa. Họ ngồi trước mặt tôi. 2 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 3 Hỡi con người, hãy nói với các kỳ mục Ít-ra-en; ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Có phải các ngươi đến để thỉnh ý Ta ...
Continue reading
  481 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

31 December 2018
Sách Giê-rê-mi-a
Các lời giảng cổ nhất về việc Ít-ra-en phản bội 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi: 2 Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Ðức Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi c...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo