Trinh & Mary

Chương 48

Phân chia xứ sở 1 Ðây là danh sách các chi tộc. Phần của Ðan: ở cực bắc, về phía Khét-lôn, phía Cửa ải Kha-mát và Kha-xa Ê-nan, lãnh thổ của Ða-mát, ở phía bắc, dọc theo Kha-mát, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 2 Phần của A-se: dọc theo biên giới của Ðan, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 3 Phần của Náp-ta-li: dọc theo...
Continue reading
  429 Hits
Trinh & Mary

Chương 47

Con suối từ Ðền Thờ chảy ra 1 Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Ðền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Ðền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Ðền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Ðền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài qua...
Continue reading
  434 Hits
Trinh & Mary

Chương 46

Các quy tắc khác 1 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Cổng của tiền đình bên trong, cổng quay về phía đông, sẽ đóng trong sáu ngày làm việc, nhưng đến ngày sa-bát sẽ được mở ra; và ngày sóc cũng sẽ được mở ra như vậy. 2 Từ bên ngoài, ông hoàng sẽ đi vào, qua lối tiền đình của cổng, và đứng quay về các cánh cổng. Bấy giờ, các tư tế sẽ dâng lễ toà...
Continue reading
  409 Hits
Trinh & Mary

Chương 45

 Phân chia xứ sở. Phần của Ðức Chúa. 1 Khi rút thăm để phân chia xứ sở thành những phần gia nghiệp, các ngươi hãy trích ra một phần để dâng kính Ðức Chúa; đây là phần đất thánh lấy trong xứ sở: dài mười hai ngàn năm trăm thước, rộng mười ngàn thước. Tất cả diện tích của phần đất này phải là thánh. 2 Trong phần đất này, sẽ dành cho thánh điện m...
Continue reading
  447 Hits
Trinh & Mary

Chương 44

Sử dụng cổng đông 1 Người ấy dẫn tôi trở lại cổng ngoài thánh điện, cổng quay về phía đông. Bấy giờ cổng đóng. 2 Ðức Chúa phán với tôi: Cổng này sẽ đóng; người ta sẽ không mở và không ai được vào, qua cổng này, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, đã tiến vào qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. 3 Nhưng ông hoàng, chính ông hoàng, sẽ được ngồi đó để dùn...
Continue reading
  432 Hits
Trinh & Mary

Chương 43

 Ðức Chúa trở lại Ðền Thờ 1 Người ấy đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, 2 và này, vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Ðức Chúa. 3 Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi Người đến để huỷ diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi đã th...
Continue reading
  371 Hits
Trinh & Mary

Chương 42

Các phòng của Ðền Thờ 1 Người ấy đưa tôi ra phía sân ngoài, về phía bắc, và dẫn tôi tới căn phòng đối diện với sân, tức là đối diện với toà nhà, về hướng bắc. 2 Phía mặt tiền, nhà dài năm mươi thước, về phía bắc, và rộng hai mươi lăm thước. 3 Ðối diện với các cửa sân trong và đối diện với nền đá sân ngoài, có những hành lang chạy dài trên cả ba tần...
Continue reading
  364 Hits
Trinh & Mary

Chương 41

Cung thánh 1 Người ấy dẫn tôi về phía cung thánh và đo các trụ: mỗi bên rộng ba thước. 2 Cửa vào rộng năm thước và các tường chống đỡ cửa vào, mỗi bên hai thước rưỡi. Người ấy đo cung thánh: cung thánh dài hai mươi thước và rộng mười thước. Nơi Cực Thánh 3 Người ấy đi sâu vào bên trong và đo trụ của cửa vào: trụ rộng một thước; rồi lại đo cửa vào: ...
Continue reading
  369 Hits
Trinh & Mary

Chương 40

 IV. "Luật" Của Ngôn Sứ Ê-Dê-Ki-En Ðền Thờ tương lai 1 Năm thứ hai mươi lăm kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, đầu năm ấy, ngày mồng mười trong tháng, mười bốn năm sau khi thành thất thủ, chính ngày ấy, tay Ðức Chúa đặt trên tôi. Người đưa tôi tới đó: 2 nhờ những thị kiến Người cho xem, Người dẫn tôi về đất Ít-ra-en và đặt tôi trên một ngọn núi c...
Continue reading
  366 Hits
Trinh & Mary

Chương 39

 1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội Gốc. Ngươi hãy nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðây Ta hạch tội ngươi, hỡi Gốc, thủ lãnh tối cao của Me-séc và Tu-van. 2 Ta sẽ bắt ngươi quay trở lại, Ta sẽ dẫn dắt ngươi, Ta sẽ cho ngươi từ cực bắc tiến lên và cho ngươi xông đánh núi non Ít-ra-en. 3 Ta sẽ bẻ gãy cây cung ở tay trá...
Continue reading
  363 Hits
Trinh & Mary

Chương 38

Hạch tội Gốc, vua của Ma-gốc 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Gốc, phía đất của Ma-gốc là thủ lãnh tối cao của Me-séc và Tu-van, và hãy tuyên sấm hạch tội nó. 3 Ngươi hãy nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này, Ta hạch tội ngươi, hỡi Gốc, thủ lãnh tối cao của Me-séc và Tu-van. 4 Ta sẽ bắt ngươi quay...
Continue reading
  368 Hits
Trinh & Mary

Chương 37

Những bộ xương khô 1 Tay Ðức Chúa đặt trên tôi. Ðức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi: "Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không?" Tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa là Ch...
Continue reading
  388 Hits
Trinh & Mary

Chương 36

Các lời sấm về núi non Ít-ra-en 1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm về núi non Ít-ra-en; hãy nói: Hỡi núi non Ít-ra-en, này nghe lời Ðức Chúa. 2 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Bởi vì kẻ thù đã nói chống lại các ngươi: "A ha! Những chốn cao vời thuở xưa, nay đã nên phần sở hữu của chúng ta", 3 ngươi hãy tuyên sấm; hãy nói: Ðức Chúa là ...
Continue reading
  380 Hits
Trinh & Mary

Chương 35

 Hạch tội các núi Ê-đôm 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía núi Xê-ia và hãy tuyên sấm hạch tội nó. 3 Ngươi hãy bảo nó: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta trừng phạt ngươi, hỡi núi Xê-ia. Ta dang tay ra để trừng phạt ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành chốn hoang tàn đổ nát; 4 Ta sẽ làm cho các thành ...
Continue reading
  369 Hits
Trinh & Mary

Chương 34

Các mục tử Ít-ra-en 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? 3 Sữa các ngươi uống, len...
Continue reading
  395 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

III. Giê-Ru-Sa-Lem Bị Bao Vây Ngôn sứ, người canh gác (Exe 3:16-21) 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, ngươi hãy nói với con cái dân ngươi; ngươi hãy bảo: Khi Ta cho gươm đến trừng phạt xứ nào, thì dân xứ ấy sẽ chọn một người trong số họ và đặt làm kẻ canh gác cho mình. 3 Hễ thấy gươm đến trừng phạt xứ mình, thì người ấy thổi kèn...
Continue reading
  434 Hits
Trinh & Mary

Chương 32

Con cá sấu 1 Ngày mồng một tháng mười hai, năm thứ mười hai, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương Pha-ra-ô, vua Ai-cập; ngươi hãy nói: Hỡi sư tử của các dân, ngươi bị diệt rồi! Ngươi có khác gì con cá sấu trên biển cả, ngươi làm vọt lên những dòng sông và dùng chân quậy nước, làm cho các dòng sông đ...
Continue reading
  359 Hits
Trinh & Mary

Chương 31

 Cây hương bá 1 Ngày mồng một tháng thứ ba, năm thứ mười một, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và với đám dân đông đảo của nó: Ngươi so sánh sự vĩ đại của ngươi với ai? 3 Với cây trắc bá, cây hương nam núi Li-băng, cành to, lá rườm rà, thân cao lớn ngọn vút lên giữa các tầng mây? 4 Nước đã n...
Continue reading
  350 Hits
Trinh & Mary

Chương 30

 Ngày Ðức Chúa trừng phạt Ai-cập 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm; ngươi hãy nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Các ngươi hãy rên siết: "Ôi! Ngày ấy!" 3 Vì ngày ấy gần kề. Ngày của Ðức Chúa đã gần kề; đó sẽ là ngày u ám, là thời của các dân tộc. 4 Nạn gươm đao sẽ xảy đến cho Ai-cập, lo âu tràn vào Cút...
Continue reading
  443 Hits
Trinh & Mary

Chương 29

Hạch tội Ai-cập 1 Ngày mười hai tháng mười năm thứ mười, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Pha-ra-ô, vua Ai-cập, mà tuyên sấm hạch tội nó và toàn cõi Ai-cập. 3 Hãy nói, hãy bảo: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Này Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ô, vua Ai-cập, con cá sấu vĩ đại đang nằm giữa các dòng sông ...
Continue reading
  373 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

16 December 2018
Sáng Thế Ký
 1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 3 Th...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo