Trinh & Mary

Chương 34

 Ông Mô-sê qua đời 1 Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và ĐỨC CHÚA cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Ga-la-át cho đến Đan,2 tất cả Náp-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến Biển Tây,3 miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, cho đ...
Continue reading
  422 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

 Những lời chúc phúc của ông Mô-sê 1 Đây là lời chúc phúc mà ông Mô-sê, người của Thiên Chúa, đã chúc phúc cho con cái Ít-ra-en trước khi qua đời.2 Ông nói:"ĐỨC CHÚA từ Xi-nai ngự đến, từ Xê-ia, Người chiếu soi trên họ,Người giãi sáng từ núi Pa-ran, Người đã đến Mơ-ri-va ở Ca-đê,vì họ, từ phía nam Người đến Sườn Núi.3 Hẳn Chúa yêu thương các d...
Continue reading
  464 Hits
Trinh & Mary

Chương 32

 BÀI CA CỦA ÔNG MÔ-SÊ 1 Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể,đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi:2 Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa,khác nào mưa rơi trên nội cỏ,giống như nước đổ xuống đồng xanh.3 Này tôi xưng tụng thánh danh ĐỨC CHÚA,trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!4 Người là Núi Đá: sự nghiệp...
Continue reading
  422 Hits
Trinh & Mary

Chương 31

IV. NHỮNG VIỆC LÀM CUỐI CÙNG CỦA ÔNG MÔ-SÊ. ÔNG MÔ-SÊ QUA ĐỜI.Sứ mạng của ông Giô-suê 1 Ông Mô-sê đến nói những lời này với toàn thể Ít-ra-en.2 Ông bảo họ: "Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa, và ĐỨC CHÚA đã bảo tôi: "Ngươi sẽ không được sang qua sông Gio-đan kia.3 Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em)...
Continue reading
  450 Hits
Trinh & Mary

Chương 30

 Trở về từ chốn lưu đày. Trở lại với Chúa. 1 Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh (em), tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn, anh (em) sẽ để tâm suy niệm những điều ấy, giữa các dân tộc, nơi mà ĐỨC CHÚA đã đuổi anh (em) đến;2 anh (em) sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), anh (em) và con cá...
Continue reading
  452 Hits
Trinh & Mary

Chương 29

 1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ : "Chính anh em đã thấy những gì ĐỨC CHÚA đã làm trước mắt anh em, tại đất Ai-cập, chống lại Pha-ra-ô, cùng mọi bề tôi và cả nước vua ấy, 2 đó là các thử thách lớn lao mắt anh (em) từng thấy, là các dấu lạ điềm thiêng lớn lao ấy. 3 Nhưng cho đến ngày hôm nay, ĐỨC CHÚA đã không cho anh em l...
Continue reading
  422 Hits
Trinh & Mary

Chương 28

 Các lời chúc phúc (Lv 26: 3-13; Đnl 7:12 -24 ) 1 Nếu anh (em) thật sự nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho anh (em) vượt mọi dân tộc trên mặt đất,2 và mọi phúc lành sau đây sẽ đến với anh (em) và b...
Continue reading
  420 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

 Ghi khắc Luật vào đá. Các nghi lễ. 1 Ông Mô-sê cùng với các kỳ mục của Ít-ra-en đã truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.2 Ngày anh (em) sang qua sông Gio-đan vào đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), anh (em) sẽ dựng những tảng đá lớn và lấy vôi mà quét.3 Khi sang qua sông, an...
Continue reading
  401 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

Sản phẩm đầu mùa 1 Khi anh (em) vào đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó,2 thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh (em) thu hoạch được từ miền đất của anh (em), mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em). Anh (em) hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi Đ...
Continue reading
  415 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

1 Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau, thì họ sẽ đi hầu toà, và toà sẽ phân xử cho họ: toà sẽ công bố người công chính là công chính, kẻ có tội là có tội.2 Nếu người có tội đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra mà đánh trước mặt mình, tội đáng bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu đòn.3 Quan toà được cho đánh bốn mươi đòn, nhưng không được cho đánh ...
Continue reading
  426 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

Ly dị 1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà.2 Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác,3 mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly ...
Continue reading
  415 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

 1 Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình. Những người không được tham dự đại hội 2 Ai bị giập tinh hoàn hay bị cắt dương vật sẽ không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA.3 Người con lai không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA; cả đến đời thứ mười, nó cũng không được vào đại hội của ĐỨC CHÚ...
Continue reading
  417 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

 1 Khi anh (em) thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em.2 Nếu người anh em của anh (em) không ở gần anh (em), hoặc anh (em) không quen biết người ấy, thì anh (em) hãy đem con vật vào trong nhà, nó sẽ ở với anh (em) cho đến khi người anh em của anh (em) đến xin nó; bấy...
Continue reading
  433 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

 Trường hợp không tìm ra kẻ sát nhân 1 Nếu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, phát hiện một xác chết nằm ngoài đồng, mà không biết ai đã giết,2 thì các kỳ mục và thẩm phán của anh (em) sẽ đi ra và đo khoảng cách của các thành ở chung quanh xác chết,3 xem thành nào gần xác chết nhất. Các kỳ mụ...
Continue reading
  465 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Chiến tranh và các chiến binh 1 Khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh (em) thấy chiến mã chiến xa, và quân binh đông hơn anh (em), thì anh (em) đừng sợ chúng, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) lên từ đất Ai-cập, ở với anh (em).2 Khi anh em sắp sửa giao chiến thì vị tư tế sẽ tiến ra và nói với dân.3 Ông sẽ nói với họ...
Continue reading
  437 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

Kẻ sát nhân và các thành làm nơi ẩn náu (Đn 35: 9-28; Gs 20: 1-9) 1 Khi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã quét sạch các dân tộc ở trong đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), khi anh (em) đã trục xuất chúng và ở trong các thành, các nhà của chúng,2 thì anh (em) hãy tách ra ba thành ở giữa đất của anh (em), mà ĐỨC CHÚA, Thiê...
Continue reading
  432 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

 Hàng tư tế Lê-vi 1 Các tư tế Lê-vi, toàn thể chi tộc Lê-vi, sẽ không được chung phần và hưởng gia nghiệp với Ít-ra-en: họ sẽ sống nhờ các lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA và nhờ gia nghiệp của Người.2 Họ không có gia nghiệp giữa các chi tộc anh em: chính ĐỨC CHÚA là gia nghiệp của họ, như Người đã phán với họ.3 Đây là quyền lợi các tư tế được hưởng tr...
Continue reading
  420 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 1 Anh (em) không được tế ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). 2 Nếu ở giữa anh (em), tại một trong các thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), thấy có một người đàn ông hay đàn bà làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, Thiên Ch...
Continue reading
  423 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Các đại lễ: lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men (Xh 12: 1-20 ) 1 Anh (em) hãy giữ tháng A-víp và mừng lễ Vượt Qua kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), vì trong tháng A-víp, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập ban đêm.2 Anh (em) hãy giết chiên dê và bò làm lễ vật Vượt Qua dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi ĐỨC ...
Continue reading
  467 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Năm sa-bát (Lv 25: 1-7) 1 Bảy năm một lần, anh (em) hãy tha nợ.2 Đây là cách thức tha nợ: mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ, vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính ĐỨC CHÚA.3 Người nước ngoài, anh (em) có thể thúc nợ; nhưng cái gì của anh (em) mà ở trong nhà người anh em ...
Continue reading
  525 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

18 December 2018
Sách Thủ Lãnh
 Người Ít-ra-en hối hận 1 Người Ít-ra-en đã thề tại Mít-pa rằng: "Không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Ben-gia-min."2 Dân chúng đến Bết Ên và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đế...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo