Chương 01

I. Các trình Thuật 1. Trẻ Em Do-Thái Tại Triều Ðình Vua Na-Bu-Cô-Ðô-Nô-Xo 1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ ...
Continue reading
  100 Hits
100 Hits

Chương 02

  2. Vua Na-Bu-Cô-Ðô-Nô-Xo Chiêm Bao: Pho Tượng Kỳ Quái Nhà vua hỏi các thầy pháp sư 1 Năm thứ hai triều vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua đã thấy chiêm bao khiến vua bối rối trong tâm hồn, không sao ngủ được. 2 Vua cho vời tất cả những thầy phù thuỷ, pháp sư, đồng bóng và chiêm tinh đến nói cho vua biết vua đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Họ vào ch...
Continue reading
  109 Hits
109 Hits

Chương 03

2. Thờ Lạy Tượng Vàng Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo dựng tượng vàng 1 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi thước, ngang sáu thước, dựng trong cánh đồng Ðu-ra thuộc tỉnh Ba-by-lon. 2 Rồi vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sai người triệu tập các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn, các cố vấn, các quan coi ngân khố, các luật sĩ, thẩm phán và tất cả ...
Continue reading
  138 Hits
138 Hits

Chương 04

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo kể lại giấc chiêm bao 1 Ta là Na-bu-cô-đô-nô-xo, đang lúc hưởng bình an dưới mái nhà, và thịnh vượng trong cung điện, 2 thì ta đã có một giấc chiêm bao khiến ta phải kinh hoàng; những nỗi lo âu trên giường nằm và những thị kiến trong đầu làm ta khiếp sợ. 3 Và ta đã truyền lệnh phải đưa tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lon đ...
Continue reading
  102 Hits
102 Hits

Chương 05

  5. Bữa Tiệc Của Vua Bên-Sát-Xa 1 Vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. 2 Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần...
Continue reading
  111 Hits
111 Hits

Chương 06

1 Sau đó, ông Ða-ri-ô, người Mê-đi, lên ngôi vua năm sáu mươi hai tuổi. 6. Ông Ða-Ni-En Trong Hầm Sư Tử Lòng ganh tị của các thống đốc 2 Vua Ða-ri-ô quyết định đặt trên vương quốc của ông một trăm hai mươi thống đốc, để họ cai trị toàn vương quốc 3 dưới quyền ba tể tướng trong đó có ông Ða-ni-en. Họ phải phúc trình mọi việc cho ba vị này, để nhà vu...
Continue reading
  112 Hits
112 Hits

Chương 07

  II. Các Thị Kiến 1. Giấc Mộng Của Ông Ða-Ni-En: Bốn Con Thú Thị kiến về các con thú 1 Năm thứ nhất đời Bên-sát-xa làm vua xứ Ba-by-lon, trong một giấc chiêm bao, khi đang nằm trên giường, ông Ða-ni-en thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó. Câu chuyện bắt đầu như sau, 2 theo như chính lời ông kể lại: Ban đêm, tron...
Continue reading
  109 Hits
109 Hits

Chương 08

  2. Thị Kiến Của Ông Ða-Ni-En: Cừu Ðực Và Dê Ðực Thị kiến 1 Năm thứ ba triều vua Bên-sát-xa, tôi là Ða-ni-en đã được một thị kiến sau một thị kiến khác trước đây. 2 Tôi nhìn vào cảnh thị kiến ấy, và đang nhìn thì bỗng thấy mình ở Su-san, một thành trong tỉnh Ê-lam. Tôi vẫn nhìn vào cảnh thị kiến ấy và thấy mình đang ở gần cổng U-lai. 3 Tôi ng...
Continue reading
  106 Hits
106 Hits

Chương 09

3. Lời Tiên Tri Về Bảy Mươi Tuần Lời kinh của ông Ða-ni-en 1 Năm thứ nhất đời vua Ða-ri-ô, con ông A-suê-rô, thuộc dòng giống Mê-đi, cai trị nước Can-đê, 2 năm thứ nhất triều vua này, tôi, Ða-ni-en, tôi đọc Sách Thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ Giê-ru-sa-lem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là bảy mươi năm,...
Continue reading
  111 Hits
111 Hits

Chương 10

4. Thị Kiến Lớn A. Thời Thịnh Nộ Thị kiến về người mặc áo vải gai 1 Năm thứ ba đời vua Ky-rô nước Ba-tư, có lời mặc khải cho ông Ða-ni-en cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa: đó là lời chân thật loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã hiểu lời ấy; ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ thị kiến. 2 Trong những ngày ấy, tôi là Ða-ni-en, đã ăn chay đền tội suốt ba t...
Continue reading
  117 Hits
117 Hits

Chương 11

1 Phần ta, năm thứ nhất đời vua Ða-ri-ô, người Mê-đi, ta đứng để trợ lực và bảo vệ người. 2 Này ta sắp báo cho ngươi biết sự thật. Những cuộc chiến đầu tiên giữa nhà Xê-lêu-cô và nhà La-gô "Này đây sẽ có ba vua xuất hiện ở Ba-tư. Vua thứ tư sẽ trở nên giàu có, nhiều của cải hơn mọi người. Và khi của cải đã làm cho ông nên mạnh thì ông sẽ xúi giục m...
Continue reading
  138 Hits
138 Hits

Chương 12

  1 "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Sống lại và thưởng phạt 2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi ...
Continue reading
  107 Hits
107 Hits

Chương 13

III. Phụ Trương 1. Bà Su-San-Na Và Phán Quyết Của Ông Ða-Ni-En 1 Có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. 2 Ông lấy vợ tên là Su-san-na. Bà là con gái ông Khen-ki-gia; bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. 3 Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo Luật Mô-sê. 4 Ông Giô-gia-kim là người rất giàu, ông có một khu vườn bên cạnh nhà. N...
Continue reading
  110 Hits
110 Hits

Chương 14

  2. Thần Ben Và Con Rắn Ông Ða-ni-en và các tư tế của thần Ben 1 Sau khi vua Át-ty-a-ghê về sum họp với tổ tiên, Ky-rô, vua Ba-tư, lên trị vì vương quốc. 2 Ông Ða-ni-en là cận thần của vua và được vua nể vì hơn mọi thân hữu khác. 3 Người Ba-by-lon có một tượng thần tên là Ben. Mỗi ngày, người ta phải tốn mất hơn sáu tạ bột mì thượng hảo hạng,...
Continue reading
  105 Hits
105 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

30 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
 ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo 1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Lạy CHÚA, xin cứu con khỏi người gian ác,giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.3 Lòng chúng bày chước...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo