Chương 01

 Phần Thứ NhấtKhuyên nhủ sám hối1 Tháng tám năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng: 2 "Ðức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - và T...
Continue reading
  266 Hits
266 Hits

Chương 02

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có bốn cái sừng. 2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: "Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy?" Người trả lời tôi: "Ðó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác."3 Rồi Ðức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 4 Tôi mới hỏi: "Lạy...
Continue reading
  275 Hits
275 Hits

Chương 03

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của Ðức Chúa; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. 2 Thần sứ của Ðức Chúa nói với Xa-tan: "Ước gì Ðức Chúa trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì Ðức Chúa, Ðấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì Ð...
Continue reading
  265 Hits
265 Hits

Chương 04

 Thị kiến thứ năm: chân đèn và những cây ô-liu1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. 2 Vị ấy nói với tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn. 3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây...
Continue reading
  248 Hits
248 Hits

Chương 05

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một cuốn sách đang bay. 2Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước." 3 Bấy giờ người bảo tôi: "Ðây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất...
Continue reading
  287 Hits
287 Hits

Chương 06

 Thị kiến thứ tám: chiến xa1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Ðây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng. 2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô, 3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó ...
Continue reading
  279 Hits
279 Hits

Chương 07

 Thắc mắc về việc ăn chay1 Năm thứ tư triều Ða-ri-ô, ngày mồng bốn tháng chín, tháng Kít-lêu, có lời Ðức Chúa phán với ông Da-ca-ri-a. 2 Ông Bết Ên đã phái ông Xa-re-xe, ông Re-ghem Me-léc và các người của mình đến làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại. 3 Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà Ðức Chúa các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "Tô...
Continue reading
  263 Hits
263 Hits

Chương 08

 Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a1 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này.Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.3 Ðức Chúa phán thế này:Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tínvà núi của Ðức Chúa các đạo binh là Núi Thánh....
Continue reading
  261 Hits
261 Hits

Chương 09

 Phần Thứ Hai1 Lời sấm.Ðất mớiLời Ðức Chúa loan truyền tới đất Khát-rác,và chọn Ða-mát làm chốn nghỉ ngơi,vì dòng dõi A-ram cũng như mọi chi tộc Ít-ra-enđều thuộc về Ðức Chúa.2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụ...
Continue reading
  262 Hits
262 Hits

Chương 10

 Trung thành với Ðức Chúa1 Hãy cầu xin Ðức Chúa ban mưa vào lúc cuối mùa.Chính Ðức Chúa làm cho chớp giật,Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,nói những lời an ủi vu vơ.Chính vì thế, họ phải ra...
Continue reading
  252 Hits
252 Hits

Chương 11

1 Hỡi Li-băng, hãy mở tung các cửa,lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi!2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi,vì những cây to lớn đã bị triệt hạ.Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba-san,vì khu rừng rậm đã bị tàn phá.3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử,vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan;hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử co...
Continue reading
  345 Hits
345 Hits

Chương 12

 Giê-ru-sa-lem được giải thoát và được đổi mới1 Lời sấm.Lời Ðức Chúa phán về Ít-ra-en 2b cũng như về Giu-đa. Sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Ðấng ban sinh khí cho người phàm.2a Ðây chính Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Ðiều đó sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem bị v...
Continue reading
  275 Hits
275 Hits

Chương 13

1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Ða-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. 2 Ngày ấy, - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. 3Nếu có ai còn tuyên sấm, th...
Continue reading
  289 Hits
289 Hits

Chương 14

Cuộc chiến thời cánh chung. Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem.1 Này đây, hỡi Giê-ru-sa-lem, sẽ đến ngày của Ðức Chúa, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. 2 Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giê-ru-sa-lem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ...
Continue reading
  259 Hits
259 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

19 February 2019
Phòng Cầu Nguyện
Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con b...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo