Trinh & Mary

Chương 01

 Phần Thứ Nhất Khuyên nhủ sám hối 1 Tháng tám năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng: 2 "Ðức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - và...
Continue reading
  536 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn 1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có bốn cái sừng. 2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: "Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy?" Người trả lời tôi: "Ðó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác."3 Rồi Ðức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 4 Tôi mới hỏi: "Lạ...
Continue reading
  576 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a 1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của Ðức Chúa; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. 2 Thần sứ của Ðức Chúa nói với Xa-tan: "Ước gì Ðức Chúa trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì Ðức Chúa, Ðấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ...
Continue reading
  681 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 Thị kiến thứ năm: chân đèn và những cây ô-liu 1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. 2 Vị ấy nói với tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn. 3 Bên cạnh trụ đèn, có hai câ...
Continue reading
  506 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay 1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một cuốn sách đang bay. 2Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước." 3 Bấy giờ người bảo tôi: "Ðây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bấ...
Continue reading
  533 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 Thị kiến thứ tám: chiến xa 1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Ðây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng. 2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô, 3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó...
Continue reading
  513 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 Thắc mắc về việc ăn chay 1 Năm thứ tư triều Ða-ri-ô, ngày mồng bốn tháng chín, tháng Kít-lêu, có lời Ðức Chúa phán với ông Da-ca-ri-a. 2 Ông Bết Ên đã phái ông Xa-re-xe, ông Re-ghem Me-léc và các người của mình đến làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại. 3 Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà Ðức Chúa các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "T...
Continue reading
  495 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a 1 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: 2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này. Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó. 3 Ðức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của Ðức Chúa các đạo binh là Núi...
Continue reading
  511 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

 Phần Thứ Hai 1 Lời sấm. Ðất mới Lời Ðức Chúa loan truyền tới đất Khát-rác, và chọn Ða-mát làm chốn nghỉ ngơi, vì dòng dõi A-ram cũng như mọi chi tộc Ít-ra-en đều thuộc về Ðức Chúa. 2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en, tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng. 3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhi...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

 Trung thành với Ðức Chúa 1 Hãy cầu xin Ðức Chúa ban mưa vào lúc cuối mùa. Chính Ðức Chúa làm cho chớp giật, Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội. 2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ...
Continue reading
  482 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

1 Hỡi Li-băng, hãy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi! 2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi, vì những cây to lớn đã bị triệt hạ. Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba-san, vì khu rừng rậm đã bị tàn phá. 3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử, vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan; hãy nghe tiếng gầm của lũ ...
Continue reading
  608 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

 Giê-ru-sa-lem được giải thoát và được đổi mới 1 Lời sấm. Lời Ðức Chúa phán về Ít-ra-en 2b cũng như về Giu-đa. Sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Ðấng ban sinh khí cho người phàm. 2a Ðây chính Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Ðiều đó sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem b...
Continue reading
  510 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Ða-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. 2 Ngày ấy, - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. 3Nếu có ai còn tuyên sấm, th...
Continue reading
  569 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Cuộc chiến thời cánh chung. Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem. 1 Này đây, hỡi Giê-ru-sa-lem, sẽ đến ngày của Ðức Chúa, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. 2 Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giê-ru-sa-lem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại s...
Continue reading
  493 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

18 December 2018
Sách Thủ Lãnh
 Cuộc định cư của Giu-đa, Si-mê-ôn, Ca-lếp và Kê-ni (Gs 15: 13 -19 ) 1 Sau khi ông Giô-suê từ trần, con cái Ít-ra-en đã thỉnh ý ĐỨC CHÚA rằng: "Ai trong chúng con sẽ lên đương đầu với quân Ca-na-...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo