Chương 09

Thị kiến thứ năm: Ðền Thờ bị sụp đổ 1 Tôi thấy Chúa Thượng đứng bên cạnh bàn thờ. Người phán: "Ðập vào đầu trụ cho khung cửa lung lay! Phá khung cửa cho vỡ tan trên đầu cả bọn! Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm. Trong bọn chúng, không một tên trốn nổi, trong bọn chúng, không một đứa thoát thân. 2 Chúng có chui xuống tận âm ty, tay Ta cũng...
Continue reading
  389 Hits
Tags:
389 Hits

Chương 08

Thị kiến thứ tư: giỏ trái cây mùa hạ 1 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau: Này đây một giỏ trái cây mùa hạ. 2 Người hỏi: "Ngươi thấy gì, A-mốt?" Tôi đáp: "Thưa, một giỏ trái cây mùa hạ." Ðức Chúa phán với tôi: "Ít-ra-en dân Ta đã đến ngày cùng tận, Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa. 3 Trong ngày đó, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa ...
Continue reading
  378 Hits
Tags:
378 Hits

Chương 07

 III. Các Thị Kiến Thị kiến thứ nhất: châu chấu 1 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau: Này Người đang làm ra châu chấu giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua. 2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng, tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, xin thứ tha cho! Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!" 3 Ðức ...
Continue reading
  349 Hits
Tags:
349 Hits

Chương 06

Cuộc sống an toàn giả tạo của những người cầm quyền 1 Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri, họ là những nhà lãnh đạo của dân đứng đầu các dân khiến nhà Ít-ra-en phải đến cầu cạnh. 2 "Anh em hãy qua Can-nê mà xem, rồi từ đó đi đến thành phố Kha-mát vĩ đại, đoạn xuống Gát của người Phi-li-tinh: thử hỏi nh...
Continue reading
  356 Hits
Tags:
356 Hits

Chương 05

Than khóc Ít-ra-en 1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời ta than vãn khóc thương ngươi: 2 Trinh nữ Ít-ra-en gục ngã rồi, không sao trỗi dậy nổi. Nàng nằm xoài dưới đất, chẳng được ai nâng lên! 3 Quả thế, về số phận nhà Ít-ra-en, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Thành nào đem một ngàn quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại một trăm; thành nào đem m...
Continue reading
  386 Hits
Tags:
386 Hits

Chương 04

Tố cáo các mệnh phụ vùng Sa-ma-ri 1 Hãy nghe lời này, hỡi các mụ bò cái xứ Ba-san trên vùng núi Sa-ma-ri! Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, và bảo các ông chồng của mình: "Ðem rượu lại đây cho ta uống! " 2 Với danh nghĩa là Ðấng Thánh, Ðức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng: Ðây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng ...
Continue reading
  379 Hits
Tags:
379 Hits

Chương 03

 II. Cảnh Cáo Và Ðe Dọa Ít-Ra-En Tuyển chọn và trừng phạt 1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời Ðức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập. Lời ấy nói rằng: 2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Kh...
Continue reading
  364 Hits
Tags:
364 Hits

Chương 02

Mô-áp 1 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than, 2 nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt; Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn, giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và. 3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó và Ta sẽ giết sạch các ...
Continue reading
  360 Hits
Tags:
360 Hits

Chương 01

Tựa Ðề 1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am - con vua Giô-át - làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất. Khai Ðề 2 Ông nói: Từ Xi-on, Ðức Chúa gầm lên, và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng; đồng cỏ của mục tử ...
Continue reading
  344 Hits
Tags:
344 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

06 January 2019
Sách Corintô 1
III. Kẻ Chết Sống Lại Sự kiện sống lại (1) Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. (2) Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo