Trinh & Mary

Chương 01

Mở đầu 1 Ðây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, Ðức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mườ...
Continue reading
  551 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Các lời giảng cổ nhất về việc Ít-ra-en phản bội 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi: 2 Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Ðức Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. 3 Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh...
Continue reading
  525 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

 Trở về với Chúa 1 Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi: người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không? Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế? Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với Ta nữa! - Sấm ngôn của Ðức Chúa. 2 Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem có nơi nà...
Continue reading
  532 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

1 - Nếu ngươi trở về, hỡi Ít-ra-en, - sấm ngôn của Ðức Chúa -, nếu ngươi trở về với Ta, nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt Ta các thần ghê tởm và không còn đi lang bạt, 2 nếu ngươi kêu: "Ðức Chúa hằng sống" mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì chư dân cũng sẽ lấy danh Người mà cầu phúc cho nhau; và nơi Người, chư dân cũng sẽ hãnh diện. 3 V...
Continue reading
  586 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Lý do đưa đến cuộc xâm lăng 1 Hãy rảo quanh đường phố Giê-ru-sa-lem mà xem cho biết. Trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người, một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành. 2 Cả khi chúng kêu lên: "Có Ðức Chúa hằng sống", thì cũng chỉ là thề dối thề gian. 3 Lạy Ðức Chúa, Ngài c...
Continue reading
  529 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

Lại nói về cuộc xâm lăng 1 Con cái Ben-gia-min, hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem. Tại Tơ-cô-a, hãy rúc tù và; trên Bết Ha Ke-rem, hãy giương cao cờ hiệu, vì tai ương đang rình rập từ phương Bắc: thật là một thảm hoạ lớn lao. 2 Này thiếu nữ Xi-on bao xinh đẹp yêu kiều, ngươi đã đến ngày tận số. 3 Các mục tử dẫn đoàn vật tiến đến Xi-on, chung quanh thành,...
Continue reading
  551 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 2. Các Sấm Ngôn, Ðặc Biệt Dưới Thời Vua Giô-Gia-Kim Nền phụng tự đích thực a. Ðả kích Ðền Thờ 1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: 2 Ngươi hãy đứng ở cửa Ðền Thờ Ðức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Ðức Chúa, hãy nghe lời Ðức Chúa. 3 Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-...
Continue reading
  534 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của Ðức Chúa -, người ta sẽ lôi ra khỏi mồ xương của các vua Giu-đa, xương các thủ lãnh, xương hàng tư tế, xương các ngôn sứ và xương của cư dân Giê-ru-sa-lem. 2 Người ta sẽ phơi bày ra dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến và phục dịch, chúng đã đi theo, thỉnh cầu và sụp lạy. Các xươ...
Continue reading
  516 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

 Ðời sống luân lý ở Giu-đa suy sụp 1 Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng, để tôi rời bỏ dân tôi, và đi xa khỏi họ; vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội. 2 Chúng uốn lưỡi như thể giương cung; sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này. Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ; còn Ta, chúng khô...
Continue reading
  546 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Ngẫu tượng và Thiên Chúa thật 1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời Ðức Chúa phán với các ngươi! 2 Ðức Chúa phán thế này: "Ðừng học đòi con đường của chư dân, đừng run sợ trước những điềm trời, dù chư dân run sợ trước những điềm đó. 3 Các nghi thức của chư dân thật là hư ảo; vì đó chỉ là một khúc gỗ chặt trên rừng về, sản phẩm do tay người thợ chạm 4 lấ...
Continue reading
  519 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a và những lời giao ước 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 3 Ngươi hãy nói với chúng: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Ðáng nguyền rủa thay kẻ nào không nghe các lời giao ước 4 mà Ta đã truyền cho cha ông các ngư...
Continue reading
  561 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Hạnh phúc của kẻ gian ác 1 Lạy Ðức Chúa, Ngài quả là chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết: Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời, tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự? 2 Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ, chúng phát triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng d...
Continue reading
  567 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

 Ðai lưng tốt đã trở thành vô dụng 1 Ðức Chúa phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước." 2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như Ðức Chúa truyền và thắt vào lưng. 3 Có lời Ðức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: 4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứ...
Continue reading
  550 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Ðại hạn 1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a về hạn hán: 2 Miền Giu-đa lâm cảnh sầu tang, các thành thị rã rời kiệt quệ, chúng buồn tủi, mặt cúi gầm xuống đất. Giê-ru-sa-lem vẳng tiếng khóc than. 3 Các ông chủ sai bề tôi đi kiếm nước, chúng đến các bể nước mà tìm không ra. Chúng trở về, bình không vò rỗng. Chúng thẹn thùng nhục nhã, lấy k...
Continue reading
  523 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

1 Ðức Chúa phán với tôi: "Cho dù Mô-sê và Sa-mu-en có đứng trước nhan Ta, Ta cũng chẳng còn để lòng thương dân này nữa. Hãy xua chúng cho khuất nhan Ta; chúng cứ đi đi! 2 Chúng có hỏi ngươi: Chúng tôi sẽ đi đâu? Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa phán thế này: Kẻ nào phải chết thì chết, kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm, kẻ nào phải đói lả thì đói l...
Continue reading
  522 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

 Cuộc đời ngôn sứ như dấu chỉ 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 "Ngươi đừng cưới vợ; đừng có con trai, con gái ở nơi này! 3 Vì Ðức Chúa phán như sau về con trai, con gái được sinh ra ở nơi đây, về các bà mẹ sinh ra chúng, về các người cha sinh ra chúng trong xứ này: 4 Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không...
Continue reading
  598 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 Lỗi lầm của Giu-đa trong việc phụng tự 1 Tội lỗi của Giu-đa phải được ghi bằng bút sắt và khắc bằng mũi kim cương vào tâm hồn và vào các góc bàn thờ của chúng, 2 cho con cái chúng nhớ lại các bàn thờ và cột thờ chúng dựng lên dưới mọi lùm cây xanh, tại các ngọn đồi cao, 3 trên miền núi, và ở ngoài đồng. Tài sản và mọi kho tàng của ngươi, Ta s...
Continue reading
  511 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở nhà người thợ gốm 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta." 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh.4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc ...
Continue reading
  552 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

Cái bình vỡ. Tranh cãi với ông Pát-khua. 1 Ðức Chúa phán thế này: Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế, 2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa Gốm, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói: Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy ...
Continue reading
  670 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

1 Tư tế Pát-khua con ông Im-me, tổng quản đốc Nhà Ðức Chúa, đã nghe ông Giê-rê-mi-a tuyên sấm các lời ấy. 2 Ông Pát-khua cho đánh đòn ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cho cùm ông tại cửa Ben-gia-min, tức là Cửa Trên trong Nhà Ðức Chúa. 3Hôm sau, ông Pát-khua tháo cùm cho ông Giê-rê-mi-a; ông Giê-rê-mi-a nói với ông ấy: "Ðức Chúa không còn gọi ông là Pát-khua...
Continue reading
  585 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

18 December 2018
Sách Thủ Lãnh
 6. ÔNG TÔ-LA 1 Sau A-vi-me-léc, có ông Tô-la con ông Pu-a, cháu ông Đô-đô, người Ít-xa-kha, đã xuất hiện để cứu Ít-ra-en. Ông cư ngụ tại Sa-mia, vùng núi Ép-ra-im.2 Ông làm thủ lãnh Ít-ra-en đượ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo