Chương 01

Tựa Ðề1 Lời Ðức Chúa ngỏ với ông Giô-en, con ông Pơ-thu-ên.I. Nạn Châu Chấu1. Toàn Dân Sám Hối Và Cầu NguyệnThan vãn vì đất nước hoang tàn2 Hỡi các kỳ mục, hãy nghe những điều này,tất cả cư dân trong xứ, hãy lắng nghe!Ðã bao giờ xảy ra như thế trong thời của các ngươihay trong thời tổ tiên các ngươi chưa?3 Hãy kể lại cho con cái các ngươi những điề...
Continue reading
  354 Hits
Tags:
354 Hits

Chương 02

Báo động về Ngày của Ðức Chúa1 Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,vì Ngày của Ðức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.2 Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen.Một dân đông đúc và hùng mạnhđang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh.Một dân như vậy xưa nay chưa hề có,và muôn năm muôn đời cũng sẽ ch...
Continue reading
  276 Hits
Tags:
276 Hits

Chương 03

II. Thời Mới Và Ngày Của Ðức Chúa1. Ban Thần Khí1 "Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm.Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Tatrên tôi nam tớ nữ.3 Ở dưới đất cũng như trên trời,Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và...
Continue reading
  263 Hits
Tags:
263 Hits

Chương 04

2. Các Dân Tộc Bị Xét XửNhững chủ đề chung1 "Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy,khi Ta phục hồi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân,đưa xuống cánh đồng Giô-sa-phát.Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúngvề vấn đề Ít-ra-en là dân Ta và sản nghiệp của Ta:chúng đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước,đã chia cắt đất đai của ...
Continue reading
  246 Hits
Tags:
246 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

02 March 2020
Blog
Trong cuộc đời sứ vụ trần thế của mình, Đức Giêsu đã quy tụ quanh Người một số các môn đệ. Trong số ấy phải nói đến con số 12 vị mà chúng ta được biết đó là 12 tông đồ của Chúa....
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo