Chương 01

Tên sách 1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến. I. Cuộc Ðối Thoại Giữa Ngôn Sứ Và Thiên Chúa Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái 2 Cho đến bao giờ, lạy Ðức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: "Bạo tàn!" mà Ngài không cứu vớt? 3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng ...
Continue reading
  84 Hits
84 Hits

Chương 02

Sấm ngôn thứ hai: Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín 1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ canh chừng xem Người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao! 2 Ðức Chúa trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. 3 Ðó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời...
Continue reading
  79 Hits
79 Hits

Chương 03

III. Cầu Xin Ðức Chúa Can Thiệp 1 Lời cầu nguyện của ngôn sứ Kha-ba-cúc, theo điệu Ai ca. 2 Lạy Ðức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài, lạy Ðức Chúa, lòng con kính sợ! Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường! Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương. 3 Này Thiên Chúa tự miền...
Continue reading
  80 Hits
80 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

17 August 2019
Danh Ngôn Các Thánh
"Trong mọi sự, người khôn ngoan hành động trong ý thức, người ngu xuẩn phô bày sự điên dại" (Cn 13:16). Tôi muốn nhận biết thánh ý Thiên Chúa, nhưng bằng cách nào tôi có thể biết chắc được điều đó? Bao nhiêu tín hữu đã từng đặt...

RANDOM

21 December 2018
Sách Giuđitha
 Chiến tranh ở phương Tây1 Năm thứ mười tám, ngày hai mươi hai tháng thứ nhất, có tiếng đồn trong triều đình Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, là ông sắp trừng phạt toàn cõi đất như lời ông nói...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo