Trinh & Mary

Chương 01

 I. Lời Nói Ðầu Vua A-lê-xan-đê và các tướng kế vị 1 Vua A-lê-xan-đê, con vua Phi-líp-phê, người Ma-kê-đô-ni-a, xuất thân từ đất Kít-tim, đã đánh bại Ða-ri-ô, vua nước Ba-tư và Mê-đi, và đã trị vì thay thế vua Ða-ri-ô - trước đó vua A-lê-xan-đê đã cai trị Hy-lạp - 2 Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và giết các vua chúa trong v...
Continue reading
  569 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

II. Ông Mát-Tít-Gia Khơi Dậy Cuộc Thánh Chiến Ông Mát-tít-gia và các con 1 Bấy giờ ông Mát-tít-gia, con ông Gio-an xuất hiện: ông Gio-an là con ông Si-mê-ôn, tư tế thuộc dòng dõi ông Giô-a-ríp. Ông Mát-tít-gia đã rời Giê-ru-sa-lem đến cư ngụ ở Mô-đin. 2 Ông có năm người con trai: ông Gio-an, biệt danh là Gát-đi; 3 ông Si-môn cũng gọi là Thát-xi; 4 ...
Continue reading
  538 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

III. Ông Giu-Ða Ma-Ca-Bê, Thủ Lãnh Người Do-Thái (166-160) Lời ca tụng ông Giu-đa Ma-ca-bê 1 Ông Giu-đa cũng gọi là Ma-ca-bê, con ông Mát-tít-gia, đứng lên thay cha. 2 Tất cả anh em ông và mọi người thuộc phe của cha ông đều ủng hộ ông, và họ phấn khởi tham gia cuộc kháng chiến của dân Ít-ra-en. 3 Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy. Ôn...
Continue reading
  562 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

Trận chiến ở Em-mau (2 Mcb 8:23-29) 1 Goóc-ghi-át đem theo năm ngàn bộ binh và một ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Ðoàn quân lên đường trong đêm tối 2 để ập vào doanh trại của người Do-thái và tấn công bất thình lình. Có mấy người trong đồn quân dẫn đường cho ông. 3 Hay tin, chính ông Giu-đa và những người lính dũng cảm đã lên đường để đánh quân của vua đó...
Continue reading
  525 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

 Chinh phạt dân I-đu-mê và dân Am-mon (2 Mcb 10:14-23) 1 Vậy khi các dân tộc lân bang nghe tin bàn thờ đã được xây lại, Thánh Ðiện đã được tái thiết như thuở xưa thì chúng vô cùng phẫn nộ. 2 Chúng quyết tâm tiêu diệt giống nòi Gia-cóp đang sống ở giữa chúng ; chúng bắt đầu chém giết và trục xuất họ. 3 Ông Giu-đa giao chiến với con cái Ê-xau ở ...
Continue reading
  560 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 Vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê chết (2 Mcb 9:1-17) 1 Còn vua An-ti-ô-khô thì rảo khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba-tư có thành Ê-ly-mai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. 2 Ðền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Phi-líp-phê là A-lê-xan-đê đã để lại ; ô...
Continue reading
  502 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 Ðê-mết-ri-ô I lên ngôi. Ông Bắc-khi-đê và ông An-ki-mô được cử đến miền Giu-đa. (2 Mcb 14:1-14) 1 Năm một trăm năm mươi mốt, ông Ðê-mết-ri-ô, con của ông Xê-lêu-cô, bỏ Rô-ma. Cùng với một ít dân quân, ông đi lên một thành ở miền duyên hải và xưng vương tại đó. 2 Vậy khi ông Ðê-mết-ri-ô đi vào hoàng triều cương thổ của tổ tiên, thì quân đội bắ...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 Ca tụng người Rô-ma 1 Ông Giu-đa được nghe nói về tiếng tăm của người Rô-ma: họ là những chiến binh dũng cảm, lại niềm nở đón tiếp tất cả những người muốn gia nhập hàng ngũ của họ ; họ tỏ tình hữu nghị với bất cứ ai đến với mình. Họ là những chiến binh dũng cảm. 2 Người ta cũng thuật lại cho ông Giu-đa những cuộc giao tranh và những chiến côn...
Continue reading
  610 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

 Trận Bê-rê-a. Ông Giu-đa Ma-ca-bê tử trận. 1 Nhưng khi nghe tin tướng Ni-ca-no cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Ðê-mết-ri-ô lại quyết định cử tướng Bắc-khi-đê và An-ki-mô cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Giu-đa. 2 Chúng lên đường đi tới Ga-li-lê và đóng trại gần Mai-xa-lốt thuộc miền Ác-bê-lê. Chúng tiến chiếm thành ...
Continue reading
  577 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa vua A-lê-xan-đê Ba-la và vua Ðê-mết-ri-ô. Ông Giô-na-than được vua A-lê-xan-đê đặt làm thượng tế. 1 Năm một trăm sáu mươi, A-lê-xan-đê con vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê lên đường đi đánh chiếm thành Pơ-tô-lê-mai. Người ta nghênh đón ông và ông đã xưng vương tại đó. 2 Nghe tin ấy, vua Ðê-mết-ri-ô tập hợp đông đảo binh s...
Continue reading
  508 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Vua Pơ-tô-lê-mai VI ủng hộ vua Ðê-mết-ri-ô II. Cái chết của vua Pơ-tô-lê-mai VI và vua A-lê-xan-đê Ba-la. 1 Vua Ai-cập là Pơ-tô-lê-mai tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển và tập trung nhiều chiến thuyền; vua mưu mô chiếm vương quốc của vua A-lê-xan-đê và sáp nhập vào vương quốc của mình. 2 Vua Pơ-tô-lê-mai đi đến Xy-ri, nói năng hoà nhã...
Continue reading
  522 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Ông Giô-na-than giao hảo với người Rô-ma và Xi-pác-ta 1 Thấy hoàn cảnh thuận lợi, ông Giô-na-than đã chọn một số người và phái họ đi Rô-ma để củng cố và tái lập tình hữu nghị với người Rô-ma. 2 Ðối với người Xi-pác-ta và những người ở nơi khác, ông cũng gửi thư nhằm cùng một mục đích. 3Vậy các sứ giả đã đến Rô-ma. Họ vào Nghị viện và nói: "Thượng t...
Continue reading
  563 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

V. Ông Si-Môn Làm Thượng Tế Và Thủ Lãnh Dân Do-Thái (143-134) Ông Si-môn nắm quyền lãnh đạo 1 Ông Si-môn được tin Try-phôn tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Giu-đa. 2 Thấy dân chúng run rẩy hãi hùng, ông lên Giê-ru-sa-lem tập hợp dân chúng lại, 3 khuyến khích và nói với họ: "Hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà ch...
Continue reading
  513 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Ca tụng ông Si-môn 1 Năm một trăm bảy mươi hai, vua Ðê-mết-ri-ô tập hợp quân đội và lên đường đến Mê-đi xin cầu viện để giao chiến với Try-phôn. 2 Ác-xa-kê, vua Ba-tư và Mê-đi được tin vua Ðê-mết-ri-ô đã xâm nhập lãnh thổ của mình, liền phái một trong các tướng lãnh đi bắt sống vua Ðê-mết-ri-ô. 3 Vị tướng này đã lên đường và đánh bại đoàn quân của ...
Continue reading
  544 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

 Bức thư của vua An-ti-ô-khô VII. Cuộc bao vây thành Ðô-ra. 1 Từ các hải đảo, vua An-ti-ô-khô, con vua Ðê-mết-ri-ô gửi một bức thư cho ông Si-môn là tư tế và thủ lãnh của người Do-thái cũng như cho toàn dân, 2 nội dung như sau: "Vua An-ti-ô-khô gửi lời chào ông Si-môn, thượng tế và thủ lãnh, cùng gửi lời chào dân Do-thái! 3 Vì có một số người ...
Continue reading
  628 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Các con ông Si-môn đánh thắng tướng Ken-đê-bai-ô 1 Từ Ghe-de, ông Gio-an lên báo cho cha là ông Si-môn những việc Ken-đê-bai-ô đã làm. 2 Ông Si-môn gọi hai người con trai lớn là Giu-đa và Gio-an lại mà bảo: "Cha đây cũng như các anh em cha và nhà thân phụ cha đã lãnh đạo các cuộc kháng chiến của Ít-ra-en từ hồi niên thiếu cho đến ngày nay. Công cuộ...
Continue reading
  607 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

24 February 2019
Tất Cả Các Kinh
Lạy ơn Thiên Chúa cao sangChín tầng ngự trị thiên đàng liên liênLoài người mọn mạy phàm hènCùng chung muôn vật ở trên địa cầu.Tính thiêng soi tới khắp thâu,Suốt thông mọi sự làu làu không sai.Rất công...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo