Trinh & Mary

Chương 01

I. Các Thư Gửi Cho Người Do-Thái Ở Ai-Cập Thư Thứ Nhất 1 Anh em Do-thái ở Giê-ru-sa-lem và miền Giu-đê xin kính chào anh em Do-thái ở Ai-cập và kính chúc anh em được vạn an. 2 Xin Thiên Chúa ban phúc lộc cho anh em và xin Người nhớ lại Giao Ước Người đã lập với các tôi trung của Người là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. 3 Xin Người cho tất cả anh em ...
Continue reading
  558 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cất giấu đồ thờ phượng 1 Theo các hồ sơ lưu trữ, người ta biết rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã truyền cho những người bị lưu đày phải cất giữ lửa như đã chỉ. 2 Sau khi trao sách Luật cho những người bị phát lưu, ngôn sứ đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Ðức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi n...
Continue reading
  576 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

III. Truyện Quan Hê-Li-Ô-Ðô-Rô Quan Hê-li-ô-đô-rô đến Giê-ru-sa-lem 1 Trong khi Thành Thánh được thái bình thịnh trị và Lề Luật thi hành nghiêm túc, nhờ thượng tế Ô-ni-a là người đạo hạnh và ghê tởm sự dữ, 2 thì cả các vua cũng tôn trọng Nơi Thánh và dâng nhiều lễ vật quý giá để làm cho đền thờ thêm rực rỡ vinh quang, 3 đến độ vua Xê-lêu-cô ở A-xi-...
Continue reading
  547 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 IV. Việc Truyền Bá Văn Hóa Hy-Lạp. Cuộc Bách Hại Dưới Triều An-Ti-Ô-Khô Ê-Pi-Pha-Nê. Tội ác của viên quản lý Si-môn 1 Ông Si-môn được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc, lúc này lại vu khống thượng tế Ô-ni-a, coi thượng tế như người đã ngược đãi ông Hê-li-ô-đô-rô và gây ra các tai hoạ. 2 Ông Si-môn dám g...
Continue reading
  540 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Chinh phạt Ai-cập lần thứ hai 1 Vào thời ấy, vua An-ti-ô-khô chuẩn bị chinh phạt Ai-cập lần thứ hai. 2 Bỗng nhiên trong khắp thành phố, hầu như suốt bốn mươi ngày, thấy xuất hiện những kỵ binh mặc áo dát vàng chạy trên không, những đoàn quân võ trang xếp thành hàng ngũ, 3 những đoàn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, những cuộc tấn công và phản kích, khiê...
Continue reading
  627 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

Thiết lập nền phụng tự ngoại giáo 1 Ít lâu sau, vua sai một trưởng lão người A-thê-na đến bắt người Do-thái phải từ bỏ những luật pháp của cha ông, không được sống theo luật Thiên Chúa. 2 Ông ta lại còn làm ô uế Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem và đổi thành nơi kính thần Dớt Ô-lim-pi-ô, đổi điện thờ ở núi Gơ-ri-dim thành nơi kính thần Dớt Dê-ni-ô, hợp với l...
Continue reading
  530 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Cuộc tử đạo của bảy anh em 1 Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: "Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng...
Continue reading
  607 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 V. Do-Thái Giáo Thắng Thế. Kẻ Bắt Ðạo Phải Chết. Ðền Thờ Ðược Thanh Tẩy. Ông Giu-đa Ma-ca-bê vào mật khu (1 Mcb 3:1-26) 1 Ông Giu-đa Ma-ca-bê và những người cùng phe bí mật len lỏi vào các làng. Họ kêu gọi bà con thân thích, liên kết những người vốn trung thành với đạo Do-thái. Họ đã quy tụ được khoảng sáu ngàn người. 2 Họ cầu khẩn Ðức Chúa, ...
Continue reading
  533 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Cái chết của vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê (1 Mcb 6:1-17) 1 Vào thời ấy, vua An-ti-ô-khô đã phải rút lui khỏi các miền thuộc Ba-tư, chẳng vẻ vang chút nào. 2 Số là vua đã đến một thành phố tên là Péc-xê-pô-li, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bấy giờ dân bản xứ đánh cho vua An-ti-ô-khô...
Continue reading
  569 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Thanh tẩy Ðền Thờ (1 Mcb 4:36-61) 1 Nhờ có Ðức Chúa hướng dẫn, ông Ma-ca-bê và các chiến hữu đã chiếm lại Ðền Thờ và thành phố. 2 Các bàn thờ do quân dị chủng xây tại quảng trường, cũng như các nơi thánh, họ đều triệt hạ. 3 Sau khi đã thanh tẩy Ðền Thờ, họ làm một bàn thờ khác dâng lễ toàn thiêu. Họ đập đá lấy lửa, dùng lửa đó mà dâng hy lễ sau hai...
Continue reading
  708 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Cuộc chinh phạt thứ nhất của tướng Ly-xi-a (1 Mcb 4:26-35) 1 Ít lâu sau, hoàng thân Ly-xi-a là người giám hộ của vua và cũng là người nhiếp chính vô cùng phẫn uất vì những sự việc đã xảy ra. 2 Ông tập hợp chừng tám chục ngàn bộ binh và toàn thể kỵ binh, rồi lên đường tiến đánh người Do-thái. Mục đích của ông là biến Giê-ru-sa-lem thành nơi cư trú c...
Continue reading
  580 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

 Biến cố xảy ra tại Gia-phô và Giam-ni-a 1 Ký kết các hiệp ước xong, tướng Ly-xi-a trở về triều đình; còn người Do-thái quay lại với đồng áng. 2 Nhưng trong số các tổng trấn, có các tướng Ti-mô-thê, A-pô-lô-ni-ô con ông Ghen-nai-ô, Giê-rô-ni-mô và Ðê-mô-phôn, rồi cả tướng Ni-ca-no người Sýp, đã không để cho người Do-thái sống yên ổn thái bình....
Continue reading
  641 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

 Cuộc chinh phạt của vua An-ti-ô-khô và tướng Ly-xi-a. Ông Mê-nê-la-ô bị tử hình. 1 Năm một trăm bốn mươi chín, ông Giu-đa và những người theo ông nghe tin vua An-ti-ô-khô Êu-pa-to đem đoàn quân đông đảo tới đánh xứ Giu-đê. 2 Cùng đi với vua còn có Ly-xi-a, người giám hộ của vua và cũng là quan nhiếp chính; ông này dẫn một đạo quân Hy-lạp gồm ...
Continue reading
  645 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

VII. Cuộc Chiến Ðấu Chống Lại Ni-Ca-No, Tướng Của Vua Ðê-Mết-Ri-Ô I. Ngày Ni-Ca-No. Thượng tế An-ki-mô can thiệp (1 Mcb 7:1-21) 1 Khoảng ba năm sau, ông Giu-đa và những người theo ông nghe đồn rằng vua Ðê-mết-ri-ô, con của vua Xê-lêu-cô, cùng với đoàn quân đông đảo và đội chiến thuyền đã đổ bộ lên hải cảng Tri-pô-li. 2 Vua đã chiếm cứ cả vùng, sau ...
Continue reading
  624 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

 Những lời lộng ngôn và phạm thượng của Ni-ca-no 1 Ni-ca-no biết được ông Giu-đa và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Sa-ma-ri, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ, để được bảo đảm an toàn. 2 Những người Do-thái bị ép buộc theo ông ta nói: "Xin ông đừng tiêu diệt họ cách tàn bạo và dã man như thế, nhưng hãy tôn vinh n...
Continue reading
  561 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

05 January 2019
Phúc Âm Thánh Máccô
 V. Cuộc Thương Khó Và Phục Sinh Của Ðức Giêsu Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu (1) Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo