Chương 01

1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.I. Ít-Ra-En Bị Kiện, Ðe Dọa Và Trừng PhạtÁn xử Sa-ma-ri2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân,hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật!Từ thánh điện của Người,Ðức Chúa là...
Continue reading
  348 Hits
Tags:
348 Hits

Chương 02

Chống những kẻ trục lợi1 Khốn thay những kẻ nằm trên giườngtoan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác!Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiệnvì nắm sẵn quyền bính trong tay.2 Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.3 Vì vậy, Ðức Chúa phán như sau:Ta toan tính giáng...
Continue reading
  290 Hits
Tags:
290 Hits

Chương 03

Chống các thủ lãnh áp bức dân1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ônghá chẳng phải là thi hành công lý?2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ;xương của họ, ...
Continue reading
  304 Hits
Tags:
304 Hits

Chương 04

 II. Các Lời Hứa Với XionTriều đại tương lai của Ðức Chúa ở Xi-on1 Trong tương lai, núi Nhà Ðức Chúađứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.Nước nước dập dìu đưa nhau tới,2 dân dân lũ lượt kéo nhau đi.Rằng: "Ðến đây, ta cùng lên núi Ðức Chúa,lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,để Người dạy ta biết lối của Ngườivà bước...
Continue reading
  320 Hits
Tags:
320 Hits

Chương 05

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiệnmột vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.2 Vì thế, Ðức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-encho đến thời một phụ nữ sinh con.Bấy giờ những anh em sống sót của người con đósẽ trở về với con cái Ít-ra-en.3...
Continue reading
  312 Hits
Tags:
312 Hits

Chương 06

III. Ít-Ra-En Lại Bị Kiện Cáo,Khiển Trách Và Ðe DọaÐức Chúa kiện cáo dân Người1 Các ngươi hãy nghe điều Ðức Chúa phán:"Ðứng lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi,các đồi phải nghe tiếng của ngươi! "2 Hãy nghe vụ kiện của Ðức Chúa, hỡi các núi,hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây!Vì Ðức Chúa đang kiện cáo dân Người,Người tranh luận với Ít-ra-...
Continue reading
  285 Hits
Tags:
285 Hits

Chương 07

Bất công ở khắp nơi1 Khốn thân tôi! Vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè,như người đi mót nho trong mùa thu hoạch:không tìm được chùm nho nào để ăn,chẳng gặp quả đầu mùa tôi hằng ưa thích.2 Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ;không còn người lương thiện chốn dương gian.Tất cả đều đợi dịp gây đổ máu,người này đặt lưới dò hãm hại người kia.3 Bà...
Continue reading
  286 Hits
Tags:
286 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

21 December 2018
Sách Nơ-khe-mi-a
Ơn gọi của ông Nơ-khe-mi-a: sứ mạng của ông đối với Giu-đa1 Ðây là truyện ông Nơ-khe-mi-a, con ông Kha-khan-gia.Tháng Kít-lêu, năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở thành Su-san, 2 thì một người anh em của...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo