Trinh & Mary

Chương 01

1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. I. Ít-Ra-En Bị Kiện, Ðe Dọa Và Trừng Phạt Án xử Sa-ma-ri 2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân, hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật! Từ thánh điện của Người, Ðức C...
Continue reading
Tags:
  606 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Chống những kẻ trục lợi 1 Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay. 2 Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. 3 Vì vậy, Ðức Chúa phán như sau: Ta toan t...
Continue reading
Tags:
  541 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

Chống các thủ lãnh áp bức dân 1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông há chẳng phải là thi hành công lý? 2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác, các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ. 3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ; xương c...
Continue reading
Tags:
  649 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 II. Các Lời Hứa Với Xion Triều đại tương lai của Ðức Chúa ở Xi-on 1 Trong tương lai, núi Nhà Ðức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới, 2 dân dân lũ lượt kéo nhau đi. Rằng: "Ðến đây, ta cùng lên núi Ðức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Ngườ...
Continue reading
Tags:
  601 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 2 Vì thế, Ðức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít...
Continue reading
Tags:
  652 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

III. Ít-Ra-En Lại Bị Kiện Cáo, Khiển Trách Và Ðe Dọa Ðức Chúa kiện cáo dân Người 1 Các ngươi hãy nghe điều Ðức Chúa phán: "Ðứng lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi! " 2 Hãy nghe vụ kiện của Ðức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây! Vì Ðức Chúa đang kiện cáo dân Người, Người tranh luận v...
Continue reading
Tags:
  538 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Bất công ở khắp nơi 1 Khốn thân tôi! Vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè, như người đi mót nho trong mùa thu hoạch: không tìm được chùm nho nào để ăn, chẳng gặp quả đầu mùa tôi hằng ưa thích. 2 Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ; không còn người lương thiện chốn dương gian. Tất cả đều đợi dịp gây đổ máu, người này đặt lưới dò hãm hại người ...
Continue reading
Tags:
  551 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

17 December 2018
Sách Xuất Hành
Hòm Bia (Xh 25: 10 -22 ) 1 Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi.2 Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài; ông làm một đường viền chung q...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo