Chương 24

 Cuộc điều tra dân số (1 Sb 21: 1-6) 1 Ðức Chúa lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Ða-vít gây hoạ cho họ. Người phán: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa." 2 Vua bảo ông Giô-áp, tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua: "Hãy rảo khắp các chi tộc Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số." 3 Ông G...
Continue reading
  333 Hits
333 Hits

Chương 23

Những lời cuối cùng của vua Ða-vít 1 Ðây là những lời cuối cùng của vua Ða-vít: "Sấm ngôn của vua Ða-vít, con ông Gie-sê, sấm ngôn của người được đặt lên cao, của người được Thiên Chúa nhà Gia-cóp xức dầu tấn phong, của người ca sĩ được Ít-ra-en ái mộ. 2 Thần khí Ðức Chúa dùng tôi mà phán, lời Người ở trên lưỡi tôi. 3 Thiên Chúa của Ít-ra-en đã nói...
Continue reading
  326 Hits
326 Hits

Chương 22

 Thánh vịnh của vua Ða-vít (Thi 18: 1-50) 1 Vua Ða-vít dâng lên Ðức Chúa những lời của bài ca này, vào ngày Ðức Chúa đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-un. 2 Vua nói: "Lạy Ðức Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Ðấng giải thoát con; 3 Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Ðấng cứu...
Continue reading
  346 Hits
346 Hits

Chương 21

V. Phụ Lục Nạn đói. Dòng dõi vua Sa-un bị xử tử. 1 Vào thời vua Ða-vít, xảy ra một nạn đói kéo dài ba năm. Vua tìm kiếm thánh nhan Ðức Chúa và Ðức Chúa phán: "Tại Sa-un và nhà của nó có nợ máu, vì nó đã xử tử người thành Ghíp-ôn." 2 Vua triệu tập người Ghíp-ôn đến và nói với họ. - Người Ghíp-ôn không phải là con cái Ít-ra-en, nhưng thuộc số người E...
Continue reading
  337 Hits
337 Hits

Chương 20

Se-va làm loạn 1 Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Se-va, con của Bích-ri, người Ben-gia-min. Y thổi tù và và nói: "Chúng ta không chung phần với Ða-vít, chúng ta chẳng chung gia tài với con của Gie-sê. Hỡi Ít-ra-en, ai nấy về lều mình!" 2 Mọi người Ít-ra-en bỏ vua Ða-vít mà lên theo Se-va, con của Bích-ri. Nhưng người Giu-đa thì theo sát vua c...
Continue reading
  371 Hits
371 Hits

Chương 19

 Vua Ða-vít khóc con 1 Vua Ða-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: "Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!" 2 Người ta báo cho ông Giô-áp: "Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm!" 3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân b...
Continue reading
  370 Hits
370 Hits

Chương 18

 Phe Áp-sa-lôm bại trận 1 Vua Ða-vít duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy một ngàn, chỉ huy một trăm quân, để điều khiển họ. 2 Vua Ða-vít sai quân binh đi: một phần ba giao cho ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông A-vi-sai, là con bà Xơ-ru-gia và là em ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông Ít-tai, người Gát. Vua nói với quân ...
Continue reading
  382 Hits
382 Hits

Chương 17

 Ông Khu-sai làm hỏng kế hoạch của A-khi-thô-phen 1 A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: "Xin để tôi tuyển mười hai ngàn người, tôi sẽ lên đường đuổi theo Ða-vít ngay đêm nay. 2 Tôi sẽ đến tấn công ông ấy, trong lúc ông ấy kiệt sức, tay chân rụng rời, tôi sẽ làm cho ông khiếp sợ, toàn dân theo ông sẽ bỏ trốn, và tôi sẽ hạ một mình nhà vua. 3 Tôi ...
Continue reading
  331 Hits
331 Hits

Chương 16

 Vua Ða-vít và ông Xi-va 1 Khi vua Ða-vít đi qua đỉnh được một chút, thì có ông Xi-va, đầy tớ ông Mơ-phi-bô-sét đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở hai trăm cái bánh, một trăm chùm nho khô, một trăm trái cây và một bầu da đầy rượu. 2 Vua Ða-vít hỏi ông Xi-va: "Ngươi định làm gì với những thứ này?" Ông Xi-va trả lời: "Lừa thì để cho hoàng...
Continue reading
  320 Hits
320 Hits

Chương 15

 Thủ đoạn của Áp-sa-lôm 1 Sau đó, Áp-sa-lôm đóng cho mình một cỗ xe, với những con ngựa và năm mươi người hộ tống. 2 Áp-sa-lôm dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy lại mà hỏi: "Ông người thành nào?" Người kia thưa: "Tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi t...
Continue reading
  324 Hits
324 Hits

Chương 14

1 Ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia, biết rằng lòng vua hướng về Áp-sa-lôm. 2 Ông Giô-áp sai người đi Tơ-cô-a tìm một người đàn bà khôn lanh và bảo bà ấy: "Xin bà giả bộ để tang: bà hãy mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, và làm như một người đàn bà đã từ lâu để tang một người chết. 3 Rồi bà đến gặp đức vua và thưa với người lời lẽ thế này." Ông Giô-áp đặt ...
Continue reading
  322 Hits
322 Hits

Chương 13

C. Truyện Áp-sa-lôm Am-nôn làm nhục em gái là Ta-ma 1 Sau đó xảy ra chuyện này. Áp-sa-lôm, con trai vua Ða-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Ða-vít, yêu cô. 2 Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư vì Ta-ma, em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Am-nôn thấy không có cách làm gì được cô. 3 Am-nôn có người bạn tên là Giô-...
Continue reading
  312 Hits
312 Hits

Chương 12

Ngôn sứ Na-than trách vua Ða-vít. Vua hối hận. 1 Ðức Chúa sai ông Na-than đến với vua Ða-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua: "Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. 2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. 3 Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở b...
Continue reading
  362 Hits
362 Hits

Chương 11

 Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon. Vua Ða-vít phạm tội. 1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Ða-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Ða-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem. 2 Vào một buổi chiều, vua Ða-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân...
Continue reading
  336 Hits
336 Hits

Chương 10

 B. Chiến tranh với Am-mon. Vua Sa-lô-môn sinh ra. Người Am-mon làm nhục sứ giả vua Ða-vít (1 Sb 19: 1-5) 1 Sau đó, vua của con cái Am-mon qua đời, và Kha-nun, con vua ấy, lên ngôi kế vị. 2 Vua Ða-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, như cha vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vua Ða-vít sai bề tôi chuyển lời c...
Continue reading
  358 Hits
358 Hits

Chương 09

 3. Gia Ðình Vua Ða-Vít. Việc Kế Thừa Ngôi Vua. A. Mơ-phi-bô-sét Vua Ða-vít xử tốt với con trai ông Giô-na-than 1 Vua Ða-vít nói: "Nhà Sa-un có còn người nào sống sót không? Vì ông Giô-na-than, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy." 2 Nhà Sa-un có một người tôi tớ tên là Xi-va. Người ta mời ông đến gặp vua Ða-vít. Vua hỏi ông: "Ngươi là Xi-va...
Continue reading
  350 Hits
350 Hits

Chương 08

 Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (1 Sb 18: 1-13) 1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh, hạ nhục chúng và đoạt quyền bá chủ từ tay người Phi-li-tinh. 2 Vua đánh bại người Mô-áp, bắt chúng nằm rạp xuống đất và lấy dây đo: vua đo hai dây để giết và đủ một dây để cho sống. Người Mô-áp phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua....
Continue reading
  327 Hits
327 Hits

Chương 07

 Lời sấm của ông Na-than (1 Sb 17: 1-15) 1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Ðức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." 3Ông Na-than thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài ...
Continue reading
  361 Hits
361 Hits

Chương 06

 Rước Hòm Bia về Giê-ru-sa-lem (1 Sb 13: 1-14; 15: 25 -16: 3.43) 1 Vua Ða-vít lại quy tụ toàn thể tinh binh Ít-ra-en: ba mươi ngàn người. 2 Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Ða-vít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua, để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Hòm Bia mang danh Ðức Chúa các đạo binh, Ðấng ngự trên các thần hộ giá. 3 Người ta đặt H...
Continue reading
  345 Hits
345 Hits

Chương 05

 2. Vua Ða-Vít Trị Vì Giu-Ða Và Ít-Ra-En Vua Ða-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en (1 Sb 11: 1-3) 1 Toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa đã...
Continue reading
  338 Hits
338 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII sinh tại Bôlônia ngày 7-5-1502, tên thật là Ugo Buoncompagni. Học luật tại đại học ở Bôlônia, năm 1545, ngài tham dự Công đồng Trentô với tư cách là luật gia. Năm 1558, là...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo