Trinh & Mary

Chương 21

 Người Ít-ra-en hối hận 1 Người Ít-ra-en đã thề tại Mít-pa rằng: "Không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Ben-gia-min."2 Dân chúng đến Bết Ên và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đến chiều; họ cất tiếng khóc nức nở.3 Họ nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, tại sao lại xảy ra chuyện này, là ngày nay Ít-ra-en mất đi một chi...
Continue reading
  473 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

Người Ít-ra-en trả thù tội ác Ghíp-a 1 Tất cả cộng đồng con cái Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va và đất Ga-la-át, họp lại, muôn người như một, bên cạnh ĐỨC CHÚA ở Mít-pa.2 Các người đứng đầu toàn dân và các chi tộc Ít-ra-en, đều tham dự công hội của Dân Thiên Chúa, tất cả là 400.000 bộ binh biết tuốt gươm.3 Con cái Ben-gia-min nghe tin rằng con cái ...
Continue reading
  472 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 2. TỘI ÁC CỦA DÂN GHÍP-A. CHIẾN TRANH CHỐNG BEN-GIA-MIN.Người Lê-vi vùng Ép-ra-im và cô tỳ thiếp 1 Thời ấy -thời Ít-ra-en chưa có vua- có một người Lê-vi cư trú trong thung lũng vùng núi Ép-ra-im. Người ấy lấy một phụ nữ Bê-lem Giu-đa làm tỳ thiếp.2 Người tỳ thiếp giận chồng, bỏ về nhà cha mình tại Bê-lem Giu-đa. Nàng lưu lại đây một thời gia...
Continue reading
  438 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Những người thuộc chi tộc Đan đi kiếm đất 1 Thời ấy Ít-ra-en không có vua. Cũng thời ấy chi tộc Đan đang tìm đất làm gia nghiệp để định cư, vì cho tới ngày đó họ không được lãnh phần gia nghiệp riêng giữa các chi tộc Ít-ra-en.2 Vậy con cái Đan sai năm người dũng cảm trong thị tộc của họ, ra khỏi ranh giới Xo-rơ-a và Ét-ta-ôn, rảo quanh khắp xứ để d...
Continue reading
  429 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

1. NHÀ THỜ CỦA ÔNG MI-KHA VÀ NHÀ THỜ CỦA HỌ ĐANNhà thờ tư của ông Mi-kha 1 Xưa có một người thuộc vùng núi Ép-ra-im, tên là Mi-kha-giơ-hu.2 Ông thưa với bà mẹ: "Số bạc một ngàn một trăm thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó, con đang giữ đây; chính con đã lấy đó." Mẹ ông liền nói: "X...
Continue reading
  458 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Chuyện xảy ra ở cổng thành Ga-da 1 Ông Sam-sôn đến Ga-da. Tại đây ông gặp một cô điếm và đi với cô.2 Người ta báo cho những người Ga-da rằng: "Sam-sôn đã tới đây." Họ liền bao vây và rình ông suốt đêm ấy ở cổng thành. Họ ở yên suốt đêm mà rằng: "Đợi đến tảng sáng, ta sẽ giết hắn."3 Nhưng ông Sam-sôn nằm ngủ tới nửa đêm, và giữa đêm ông trỗi dậy, nắ...
Continue reading
  449 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Ông Sam-sôn đốt mùa màng của người Phi-li-tinh 1 Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa miến, ông Sam-sôn mang một con dê tơ đến thăm vợ. Ông nói: "Tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi"; nhưng bố vợ không cho ông vào.2 Bố vợ nói: "Thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó, nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh. Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao? Vậy...
Continue reading
  416 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Ông Sam-sôn kết hôn 1 Ông Sam-sôn xuống Tim-na và để ý đến một phụ nữ trong số các con gái của người Phi-li-tinh tại Tim-na.2 Ông trở lên và báo cho cha mẹ rằng: "Con đã để ý đến một phụ nữ trong số con gái của người Phi-li-tinh tại Tim-na. Vậy xin cha mẹ cưới cô ấy cho con."3 Cha ông cũng như mẹ ông nói: "Trong số con gái của bà con mày và trong t...
Continue reading
  437 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

 12. ÔNG SAM-SÔNTruyền tin ông Sam-sôn ra đời 1 Con cái Ít-ra-en lại làm sự dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA đã trao họ vào tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con.3 Sứ giả của ĐỨC CHÚA hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son sẻ ...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Chiến tranh giữa Ép-ra-im và Ga-la-át. Ông Gíp-tác qua đời. 1 Người Ép-ra-im tập hợp lại, vượt sông tới Xa-phôn và nói với ông Gíp-tác: "Tại sao ông vượt sông đánh con cái Am-mon, mà lại không gọi chúng tôi cùng đi? Chúng tôi sẽ nổi lửa đốt nhà ông cho ông chết luôn! "2 Ông Gíp-tác nói với họ: "Tôi và dân tôi phải tranh chấp ác liệt với con cái Am-...
Continue reading
  456 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Ông Gíp-tác đặt điều kiện 1 Ông Gíp-tác, người Ga-la-át, bấy giờ là một dũng sĩ. Ông là con của một gái điếm. Ông Ga-la-át sinh ra Gíp-tác.2 Nhưng vợ ông Ga-la-át cũng sinh cho ông những người con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Gíp-tác đi, và nói với ông: "Mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng tao, vì mày là c...
Continue reading
  462 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

 6. ÔNG TÔ-LA 1 Sau A-vi-me-léc, có ông Tô-la con ông Pu-a, cháu ông Đô-đô, người Ít-xa-kha, đã xuất hiện để cứu Ít-ra-en. Ông cư ngụ tại Sa-mia, vùng núi Ép-ra-im.2 Ông làm thủ lãnh Ít-ra-en được hai mươi ba năm, thì qua đời và được chôn cất tại Sa-mia. 7. ÔNG GIA-IA 3 Sau ông Tô-la, thì có ông Gia-ia, người Ga-la-át, xuất hiện, làm thủ lãnh ...
Continue reading
  473 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

1 A-vi-me-léc, con ông Giơ-rúp-ba-an, đến Si-khem gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả gia tộc bên ngoại rằng:2 "Xin bà con hỏi các thân hào Si-khem xem: điều nào tốt cho các vị? Để cho bảy mươi người, tức là tất cả các con ông Giơ-rúp-ba-an cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi? Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ru...
Continue reading
  445 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 Ép-ra-im kêu trách 1 Những người Ép-ra-im nói với ông: "Ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi, khi ông lên đường đánh quân Ma-đi-an." Họ đã công kích ông dữ dội.2 Nhưng ông nói với họ: "Việc tôi đã làm sánh sao được với các anh? Thứ mà Ép-ra-im ăn mót, lại không tốt hơn cả mùa trái của A-vi-e-de sa...
Continue reading
  410 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 ĐỨC CHÚA rút bớt quân số của ông Ghít-ôn 1 Ông Giơ-rúp-ba-an, tức Ghít-ôn, cũng như toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm, và ông đóng trại gần Ên Kha-rốt; còn trại quân Ma-đi-an thì nằm ở phía bắc trại ông, sát đồi Mô-re, trong đồng bằng.2 ĐỨC CHÚA phán bảo ông: "Đám dân ở với ngươi quá đông; Ta không trao quân Ma-đi-an vào tay chúng đư...
Continue reading
  419 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

5. ÔNG GHÍT-ÔN VÀ ÔNG A-VI-ME-LÉCA. Thiên Chúa gọi ông Ghít-ônNgười Ma-đi-an áp bức dân Ít-ra-en 1 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, nên ĐỨC CHÚA đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong bảy năm.2 Tay người Ma-đi-an đè nặng trên Ít-ra-en. Để tránh mặt người Ma-đi-an, con cái Ít-ra-en đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi...
Continue reading
  416 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Bài ca của bà Đơ-vô-ra và ông Ba-rắc 1 Ngày hôm ấy bà Đơ-vô-ra và ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, hát rằng:2 "Trong Ít-ra-en thuở chiến binh xoã tóc xung phong,thuở toàn dân tình nguyện lên đường,các bạn ơi, nào chúc tụng ĐỨC CHÚA!3 Nghe đây, hỡi các vua! Hãy lắng tai, này các thủ lãnh!Tôi sẽ hát lên mừng ĐỨC CHÚA,sẽ đàn ca kính Người là Thiên Chúa...
Continue reading
  503 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 4. BÀ ĐƠ-VÔ-RA VÀ ÔNG BA-RẮC 1 Con cái Ít-ra-en lại làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA sau khi ông Ê-hút từ trần,2 nên ĐỨC CHÚA trao họ vào tay Gia-vin, vua Ca-na-an, trị vì tại Kha-xo. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Xi-xơ-ra, cư ngụ ở Kha-rô-sét Ha Gô-gim.3 Con cái Ít-ra-en kêu lên ĐỨC CHÚA, vì ông Gia-vin có đến chín trăm xe sắt, và ông đã đà...
Continue reading
  443 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

1 Đây là các dân ĐỨC CHÚA cho tồn tại, để dùng chúng mà thử thách tất cả những người Ít-ra-en đã không biết các cuộc chiến tại Ca-na-an là gì,2 chỉ cốt cho các thế hệ con cái Ít-ra-en biết học việc binh đao, ít là cho những kẻ trước đây chưa biết.3 Năm vương hầu Phi-li-tinh và tất cả các người Ca-na-an, người Xi-đôn, người Khi-vi ở trên vùng núi Li...
Continue reading
  485 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 Thần sứ của ĐỨC CHÚA cho Ít-ra-en biết trước những điều bất hạnh 1 Thần sứ của ĐỨC CHÚA từ Ghin-gan lên Bô-khim và nói: "Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai-cập và dẫn vào đất Ta đã thề ban cho tổ tiên các ngươi. Ta đã phán: Chẳng bao giờ Ta phá huỷ Giao Ước của Ta với các ngươi.2 Còn các ngươi thì không được kết ước với dân cư trong xứ này; phải t...
Continue reading
  510 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Piô IV tên thật là Jean-Ange de Medicis, sinh tại Malinô ngày 31-3-1499, không có liên hệ với dòng tộc Medicis của Flôrencia, nhưng được công tước vùng Toscanê trao tặng danh hiệu Medic...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo