Trinh & Mary

Chương 40

Dựng và thánh hiến Nhà Tạm 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:2 "Vào ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng Nhà Tạm, dựng Lều Hội Ngộ.3 Ngươi sẽ đặt vào đó Hòm Bia Chứng Ước và lấy bức trướng mà che Hòm Bia ấy.4 Ngươi sẽ đem bàn tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Ngươi sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó.5 Ngươi sẽ đặt hương án bằng vàng tr...
Continue reading
Tags:
  454 Hits
Trinh & Mary

Chương 39

Y phục của thượng tế 1 Người ta lấy chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm làm phẩm phục để dùng khi hành lễ trong nơi thánh. Người ta làm lễ phục cho ông A-ha-ron, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. Áo ê-phốt (Xh 2 8: 6-14 ) 2 Người ta làm áo ê-phốt bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe.3 Người ta cán vàng thành từng l...
Continue reading
Tags:
  473 Hits
Trinh & Mary

Chương 38

Chương 38 Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 27: 1-8) 1 Ông làm bàn thờ dâng lễ toàn thiêu bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi -nghĩa là hình vuông-, cao một thước rưỡi;2 ông làm bốn cái sừng ở bốn góc, các sừng ấy làm thành một khối với bàn thờ. Ông lấy đồng mà bọc bàn thờ.3 Ông làm các đồ dùng trên bàn thờ: nồi, xẻng, bình rảy, xiên ...
Continue reading
Tags:
  438 Hits
Trinh & Mary

Chương 37

Hòm Bia (Xh 25: 10 -22 ) 1 Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi.2 Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài; ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng.3 Ông đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng gắn vào bốn chân: bên này hai vòng, bên kia hai vòng.4 Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo...
Continue reading
Tags:
  582 Hits
Trinh & Mary

Chương 36

1 Ông Bơ-xan-ên, ông O-ho-li-áp và mọi người lòng trí khôn ngoan mà ĐỨC CHÚA đã ban cho được khéo tay và giỏi giang, để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh, những người ấy sẽ làm theo tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã truyền.Ông Mô-sê cho ngưng quyên góp vật liệu2 Ông Mô-sê gọi các ông Bơ-xan-ên và O-ho-li-áp lại, cùng với mọi người lòng trí khôn ng...
Continue reading
Tags:
  560 Hits
Trinh & Mary

Chương 35

 6. DỰNG NƠI THÁNHLuật nghỉ ngày sa-bát 1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và nói: "Đây là những điều ĐỨC CHÚA truyền phải thi hành:2 Trong sáu ngày, người ta sẽ làm việc, nhưng đối với anh em, ngày thứ bảy sẽ là một ngày thánh, một ngày sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn, dành cho ĐỨC CHÚA; kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ...
Continue reading
Tags:
  478 Hits
Trinh & Mary

Chương 34

 Tái lập giao ước. Các bia ghi Lề Luật. (Đnl 10: 1-5) 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ.2 Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Xi-nai và đứng chờ Ta ở đó, trên đỉnh núi.3 Khôn...
Continue reading
Tags:
  561 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

 Lệnh lên đường 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đi, từ nơi đây ngươi hãy đi lên cùng với dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập, tới đất Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi.2 Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước mặt (các) ngươi và Ta sẽ đuổi người Ca-na-an, người E-mô-ri, người Kh...
Continue reading
Tags:
  466 Hits
Trinh & Mary

Chương 32

 5. CON BÊ BẰNG VÀNG. TÁI LẬP GIAO ƯỚC.Con bê bằng vàng 1 Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông: "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."2 Ông A-ha-ron n...
Continue reading
Tags:
  413 Hits
Trinh & Mary

Chương 31

 Thợ dựng nơi thánh (Xh 35: 30 -36, 1) 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:2 "Ngươi hãy coi: Ta đã gọi đích danh Bơ-xan-ên con của U-ri, con của Khua, thuộc chi tộc Giu-đa.3 Ta sẽ ban cho nó dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để nó thành người khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc,4 để nó nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật, làm bằng và...
Continue reading
Tags:
  506 Hits
Trinh & Mary

Chương 30

 Hương án (Xh 37: 25 -28 ) 1 "Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương; ngươi sẽ làm bằng gỗ keo.2 Hương án đó sẽ dài nửa thước, rộng nửa thước -nghĩa là hình vuông- và cao một thước; các góc hình sừng làm thành một khối với hương án.3 Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc hương án: mặt trên, bốn mặt chung quanh và các góc hình sừng. Chung quanh hương án...
Continue reading
Tags:
  431 Hits
Trinh & Mary

Chương 29

1 "Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta. Ngươi hãy lấy một con bò tơ và hai con cừu đực toàn vẹn, 2 lấy bánh không men, bánh ngọt không men nhào dầu và bánh tráng không men tẩm dầu ; ngươi sẽ lấy tinh bột lúa miến để làm các thứ bánh đó. 3 Ngươi sẽ đặt các thứ bánh đó trong cùng một giỏ và cứ để trong giỏ đó mà...
Continue reading
Tags:
  423 Hits
Trinh & Mary

Chương 28

Phẩm phục của các tư tế 1 "Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron và các con của A-ha-ron là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma.2 Ngươi sẽ may cho A-ha-ron, anh ngươi, những lễ phục để ông được vẻ uy nghi rực rỡ.3 Chính ngươi s...
Continue reading
Tags:
  435 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

 Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38: 1-7) 1 "Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi -nghĩa là hình vuông- cao một thước rưỡi.2 Ngươi sẽ làm bốn cái sừng ở bốn góc, các sừng ấy sẽ làm thành một khối với bàn thờ. Ngươi sẽ lấy đồng mà bọc bàn thờ.3 Ngươi sẽ làm những cái nồi để đựng tro lễ vật, làm xẻng, bình rảy...
Continue reading
Tags:
  424 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

 Nhà Tạm. Vải và bạt. (Xh 36: 8-19 ) 1 "Ngươi sẽ dựng Nhà Tạm với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, vải đỏ tía, vải điều và vải đỏ thẫm. Ngươi sẽ cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật.2 Mỗi tấm thảm dài mười bốn thước, rộng hai thước; tấm nào cũng có kích thước như vậy.3 Năm tấm khâu liền với nhau, còn năm tấm kia cũng khâu liền với...
Continue reading
Tags:
  424 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

 4. CHỈ THỊ VỀ VIỆC DỰNG NƠI THÁNH VÀ VỀ CÁC TƯ TẾĐóng góp để dựng nơi thánh (Xh 35: 4-9) 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 "Hãy bảo con cái Ít-ra-en là phải đóng góp vào việc thờ phượng Ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những người nhiệt tâm.3 Đây là phần đóng góp các ngươi sẽ nhận của họ: vàng, bạc và đồng,4 vải đỏ tía, vải điều, v...
Continue reading
Tags:
  409 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

 3. KÝ GIAO ƯỚC 1 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên với ĐỨC CHÚA, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa.2 Một mình Mô-sê sẽ lại gần ĐỨC CHÚA, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê."3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dâ...
Continue reading
Tags:
  428 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

Công lý. Bổn phận đối với kẻ thù. 1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu.2 Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch.3 Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng.4 Nếu gặp bò hay lừa ...
Continue reading
Tags:
  472 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

1 Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết, thì không có chuyện đòi nợ máu.2 Nhưng nếu mặt trời đã mọc, thì phải đòi nợ máu. Ăn trộm phải bồi thường; nếu không có gì bồi thường, thì bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm.3 Nếu tìm thấy trong tay nó của đã lấy trộm, dù là bò, lừa hay chiên cừu còn sống, thì nó phải bồi thường...
Continue reading
Tags:
  464 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

 Luật về người nô lệ (Đnl 15: 12 -18 ) 1 Đây là những luật lệ ngươi sẽ trình bày cho họ.2 Nếu ngươi mua một người nô lệ Híp-ri, người đó sẽ hầu hạ sáu năm; đến năm thứ bảy, người đó sẽ được tự do ra đi, mà không phải trả tiền.3 Nếu người đó đến một mình, thì sẽ ra đi một mình; nếu người đó đã lấy vợ, thì vợ sẽ ra đi với người đó.4 Nếu chủ cưới...
Continue reading
Tags:
  435 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

05 February 2019
Các Thánh Trong Tháng 6
Ngày 11 Tháng 06 Thánh Barnaba nắm giữ một chức vụ nổi bật trong những chương đầu của sách công vụ tông đồ, không phải cho mình mà nhằm giới thiệu thánh Phaolô, anh hùng trong cuốn sách. Ngài là ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo