Trinh & Mary

Chương 11

 Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem (1) Các Tông Ðồ và các anh em ở miền Giuđê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. (2) Khi ông Phêrô lên Giêrusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, (3) họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ!" (4) Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu ...
Continue reading
  397 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma (1) Ở Xêdarê có một người tên là Conêliô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội Italia. (2) Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay bố thí cho dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (3) Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, ông thấy rõ ràng trong m...
Continue reading
  371 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Ðồ (1) Ông Saolô vẫn còn hằm hằm những đe doạ và giết chóc đối với các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế (2) xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Ðamát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giêrusalem. (3) Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ðamát, thì bỗng nhiên...
Continue reading
  389 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 (1) Phần ông Saolô, ông tán thành việc giết ông Têphanô. Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Ðồ ra, mọi người đều phải phải tản mác về các vùng quê miền Giuđê và Samari. (2) Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Têphanô và khóc thương ông thảm thiết. (3) Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến...
Continue reading
  374 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Diễn từ của ông Tê-pha-nô (1) Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Têphanô: "Có đúng như vậy không?" (2) Ông đáp: "Thưa anh em, thưa các bậc tiền bối, xin nghe tôi đây: Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn đang ở miền Mêxôpôtamia, trước khi ông đến ở Kharan. (3) Người phán với ông: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng ngươi, v...
Continue reading
  496 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

II. Những Bước Ðầu Của Cuộc Truyền Giáo Lập nhóm Bảy người (1) Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Dothái theo văn hoá Hylạp kêu trách những tín hữu Dothái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. (2) Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc ra...
Continue reading
  374 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận (1) Có một người tên là Khanania cùng với vợ là Xaphira bán một thửa đất. (2)Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Ðồ. (3) Ông Phêrô mới nói: "Anh Khanania, sao anh lại để Xatan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất? (4) Khi...
Continue reading
  474 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 Ông Phê-rô và ông Gio-an ra trước Thượng Hội Ðồng (1) Hai ông còn đang nói với dân, thì có các tư tế, viên lãnh binh Ðền Thờ, và các người thuộc nhóm Xađốc kéo đến. (2) Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Ðức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. (3) Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về ch...
Continue reading
  428 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

 Ông Phê-rô chữa một người què (1) Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Ðền Thờ, vào buổi cầu nguyện lúc giờ thứ chín. (2) Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Ðền Thờ gọi là Cửa Ðẹp, để xin kẻ ra vào Ðền Thờ bố thí. (3) Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào Ðền Thờ, anh liền xin bố thí...
Continue reading
  512 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Ngày lễ Ngủ Tuần (1) Khi đến ngày lễ Ngữ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiế...
Continue reading
  416 Hits
Trinh & Mary

Chương 01

 Lời tựa (1) Thưa ngài Thêôphilô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu (2) cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. (3) Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn s...
Continue reading
  441 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

IV. Ðoạn Cuối Ðức Giêsu hiện ra ở bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a (1) Sau đó, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. (2) Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (3) Ông Simon nói với các ông: "Tôi đ...
Continue reading
  410 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

3. Ngày Phục Sinh Ngôi mộ trống (1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?. (3) Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra ...
Continue reading
  401 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 (1) Bấy giờ ông Philatô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn Người. (2) Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. (3) Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Dothái!", rồi vả vào mặt Người. (4) Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Dothái: "Ðây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để c...
Continue reading
  391 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

2. Cuộc Thương Khó Ðức Giêsu bị bắt giữ (1) Sau khi nói những lời đó, Ðức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với môn đệ đi vào. (2) Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. (3)Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế...
Continue reading
  361 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu (1) Nói thế xong, Ðức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, (2) Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. (3) Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Ch...
Continue reading
  366 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

(1) Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. (2) Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. (3) Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. (4) Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Th...
Continue reading
  346 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Cây nho thật (1) "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. (4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như ...
Continue reading
  378 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

(1) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". (5) Ô...
Continue reading
  368 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

III. Giờ Của Ðức Giêsu Lễ Vượt Qua Của Chiên Thiên Chúa 1. Bữa Ăn Cuối Cùng Của Ðức Giêsu Và Các Môn Ðệ Ðức Giêsu rửa chân cho các môn đệ (1) Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (2) Trong bữa ăn t...
Continue reading
  365 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

31 December 2018
Sách Isaia
Ông I-sai-a sinh một con trai 1 Ðức Chúa phán với tôi: "Hãy lấy một tấm bảng lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường: Ma-he Sa-lan Khát Bát." 2 Tôi đã lấy những nhân chứng đáng tin làm chứng cho tôi:...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo