Trinh & Mary

Thánh Vịnh 150

 Ca tụng Chúa đi 1 Ha-lê-lui-a!Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.2 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,ca tụng Người lẫm liệt uy phong.3 Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.4 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.5 Ca tụng Chúa ...
Continue reading
  491 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 149

Các tín hữu ca khúc khải hoàn  1 Ha-lê-lui-a!Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,vì được Chúa làm Vua hiển trị.3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. 4 Bởi vì CHÚA mến c...
Continue reading
  763 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 148

 Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ĐỨC CHÚA  1 Ha-lê-lui-a!Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,ca tụng Người, trên chốn cao xanh.2 Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!3 Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.4 Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,cả khố...
Continue reading
  466 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 147

 Ca tụng ĐỨC CHÚA là Đấng Toàn Năng 1 Ha-lê-lui-a!Hãy ca ngợi CHÚA đi!Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào!Được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!2 CHÚA là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về.3 Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,những vết thương, băng bó cho lành. 4 Người ấn định con số các vì sao,và đ...
Continue reading
  449 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 146

Phúc thay người trông cậy Chúa 1 Ha-lê-lui-a!Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!2 Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 3 Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.​ 4 Họ tắt hơi là trở về cát bụi,dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.5 Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộvà cậy...
Continue reading
  490 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 145

 Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Vua  1 Ngợi khen. Của vua Đa-vít.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,con nguyện tán dương Chúavà chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.2 Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúavà ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.3 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.Người cao cả khôn dò khôn thấu.4 Đời nọ tới đời kia, thiên...
Continue reading
  418 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 144

 Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng  1 Của vua Đa-vít.Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,luyện thành tay võ nghệ cao cường.2 Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.3 Lạy ...
Continue reading
  373 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 143

Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy  1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.Lạy CHÚA, xin nghe lời con khẩn nguyện,lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,đáp lại lời con, vì Ngài công minh.2 xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngàichẳng có người nào là công chính.3 Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất,đẩy vào chốn tối tăm, như những ngườ...
Continue reading
  372 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 142

 ĐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn  1 Thi khúc. Của vua Đa-vít. Khi vua Đa-vít ở trong hang. Cầu nguyện.2 Tôi lớn tiếng kêu gào lên CHÚA,tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương,3 lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.4 Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi.Trên quãng đườn...
Continue reading
  392 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 141

 Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác  1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa,xin Ngài mau đến phù trợ con.Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.2 Ước chi lời con nguyệnnhư hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,và tay con giơ lênđược chấp nhận như của lễ ban chiều.3 Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA,và trông ch...
Continue reading
  363 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 140

 ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo  1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Lạy CHÚA, xin cứu con khỏi người gian ác,giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.3 Lòng chúng bày chước độc mưu thâm,cả ngày chỉ biết gây xung đột.4 Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn,chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.5 Lạy CHÚA, xin bảo vệ con khỏi tay người...
Continue reading
  477 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 139

 ĐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự  1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,2 biết cả khi con đứng con ngồi.Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,thì lạy CHÚA, Ngài ...
Continue reading
  398 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 138

Lời cảm tạ  1 Của vua Đa-vít.Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,Ngài đã nghe lời miệng con xin.Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,2 hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.Xin cảm tạ danh Chúa,vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngàitrên tất cả mọi sự.3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,đã gia tăng...
Continue reading
  376 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 137

 Trên bờ sông Ba-by-lon  1 Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;2 trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.3 Bọn lính canh đòi ta hát xướng,lũ cướp này mời gượng vui lên:"Hát đi, hát thử đi xemXi-on nhạc thánh điệu quen một bài! "4 Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổinơi đất khách quê người?5 Giê-ru-sa-lem hỡ...
Continue reading
  396 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 136

 Tạ ơn Thiên Chúa  1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.2 Hãy tạ ơn Thần các thần,muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.3 Hãy tạ ơn Chúa các chúa,muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.4 Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,5 tầng trời cao, Chúa tạo dựng t...
Continue reading
  429 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 135

 Ca tụng Chúa đã thực hiện bao kỳ công  1 Ha-lê-lui-a.Nào ca tụng danh thánh CHÚA đi,ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA2 đang ứng trực trong cung điện Người,tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!3 Ca tụng CHÚA đi, vì CHÚA nhân hậu,đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.4 Vì CHÚA đã chọn nhà Gia-cóp,dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riên...
Continue reading
  363 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 134

Kinh đêm trong Đền Thánh  1 Ca khúc lên Đền.Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚAứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!2 Hãy giơ tay hướng về cung thánhmà dâng lên lời chúc tụng Người.3 Cúi xin Đấng tạo thành trời đấtxuống cho bạn muôn vàn phúc cảtừ núi thánh Xi-on. 
  511 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 133

 Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao  1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,anh em được sống vui vầy bên nhau,2 như dầu quý đổ trên đầuxuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,3 như sương từ đỉnh Khéc-môntoả trên đồi núi Xi-on lan tràn,nơi đây ân huệ CHÚA ban,chính là sự sống chứa chan muôn đời.
  1384 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 132

 Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít 1 Ca khúc lên Đền.Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vítvà mọi công lao vất vả của người:2 chính người đã đoan thệ cùng ĐỨC CHÚA,đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:3 "Tôi quyết chẳng về nhà,chẳng lên giường nằm nghỉ,4 chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,5 khi chưa tìm được một nơi cho CHÚA ngự,một ngôi đền...
Continue reading
  441 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 131

 Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa  1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.Lòng con chẳng dám tự cao,mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;2 hồn con, con vẫn trước saugiữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,trong con, hồn lặng lẽ an vui. 3 Cậy vào C...
Continue reading
  400 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

20 December 2018
Sách Biên Niên Sử 2
 Vua Giô-át trùng tu Ðền Thờ (2 V 12:1-16) 1 Giô-át lên ngôi vua khi được bảy tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 2 Suốt thời tư tế Gi...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo