Trinh & Mary

Thánh Vịnh 1

Hai con đường (1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,chẳng bước vào đường quân tội lỗi,không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, (2) nhưng vui thú với lề luật Chúa,nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. (3) Người ấy tựa cây trông bên dòng nước,cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,cành lá chẳng khi nào tàn tạ.Người như thế làm chi cũng sẽ thành...
Continue reading
  849 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 2

Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng (1) Sao chư dân lại ồn ào náo động?Sao vạn quốc dám bày kế viển vông? (2) Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,vương hầu khanh tướng rập mưu đồchống lại Ðức Chúa,chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương. (3) Chúng bảo nhau: "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,gông cùm họ, ta hãy quăng đi!" (4) Chúa ngự trời cao thấy thế bật ...
Continue reading
  757 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 3

Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính (1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm. (2) Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,người nổi dậy chống con thật quá nhiều! (3) Quá nhiều kẻ đang nói về con: "Chúa Trời đâu cứu hắn!" (4) Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,là vinh dự của con,là Ðấng cho con được ngẩng ...
Continue reading
  878 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 4

 Lời tạ ơn (1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. (3) Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờlòng vẫn còn chai đáưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối? (4) Hãy biết ...
Continue reading
  908 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 5

Lời kinh sáng xin ÐỨC CHÚA bảo vệ (1) Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. (3) Lạy Ðức Vua là Thiên Chúa con thờ,xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. (4) Vâng, Lạy CHÚA, chính Ngài là Ðấng con van vỉ,ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.Ngay ...
Continue reading
  655 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 6

Người gặp thử thách van nài ÐỨC CHÚA thương (1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. (3) Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. (4) Toàn thân con rã rời quá đỗi,mà lạy CHÚA, Chúa ...
Continue reading
  612 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 7

Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa (1) Lời than vãn. Của vua Ða-vít hát lên trước ÐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min. (2) Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.Xin cứu vớt và giải thoát conkhỏi tay mọi người đang đuổi bắt, (3) kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,mà không người giải thoát. (4) Lạy CHÚA là Thiê...
Continue reading
  541 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 8

 Oai phong ÐỨC CHÚA và phẩm giá con người (1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Lạy ÐỨC CHÚA là Chúa chúng con,lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!Uy phong Ngài vượt quá trời cao. (3) Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏcất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. (4) Ngắ...
Continue reading
  619 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 9 (9A)

Tạ ơn ÐỨC CHÚA sau khi chiến thắng (1) Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. A-lép (2) Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. (3) Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,đàn hát kính danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao. Bết (4) Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,chúng té nhào mà chết. (5) Chúa là vị thẩm phán chí...
Continue reading
  706 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 10 (9B)

Lời kinh tạ ơn Lamét (1) Lạy CHÚA, sao Chúa nỡ đứng xa,ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt? (2) Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ:họ mắc phải mưu nó đã bày ra. (3) Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường CHÚA. (4) Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng:"Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu!"Tư tưởng nó chung quy là ...
Continue reading
  617 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 11 (10)

ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng (1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ðavít. Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi:"Trốn về núi đi, này chim sẻ! (2) Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. (3) Khi nền móng cương thường đổ nátngười công chính còn làm được chuyện gì?" (4) Nhưng ÐỨC CHÚA ngự trong t...
Continue reading
  583 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 12 (11)

Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối (1) Phần nhạc trưởng. Họa đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Ðavít. (2) Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,giữa Loài người, không một kẻ tín trung. (3) Người với người chỉ nói lời gian dối,môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai. (4) Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa! (5) Bọn chú...
Continue reading
  584 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 13 (12)

Lời kêu than của người lành tin cậy vào ÐỨC CHÚA (1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ðavít. (2) Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ?Tới bao giờ vẫn còn ngoảnh mặt làm ngơ? (3) Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắngvà lòng con ủ rũ đêm ngày?Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi? (4) Lạy CHÚA, là Thiên Chúa của con,xin đoái nhìn và thương đáp lại,t...
Continue reading
  567 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 14 (13)

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53) (1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ðavít. Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời!"Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,chẳng có một ai làm điều thiện. (2) Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người.xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. (3) Người người đã lìa xa chính lộ,chỉ biết theo nhau làm chu...
Continue reading
  533 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 15 (14)

Ai được vào ngụ trong nhà Chúa? (1) Thánh vịnh. Của vua Ðavít. Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,Ðược ở trên núi thánh của Ngài? (2) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,bụng nghĩ sao nói vậy, (3) miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,chẳng làm ai nhục nhã. (4) Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,lỡ thề mà b...
Continue reading
  531 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 16 (15)

ÐỨC CHÚA là phần gia nghiệp (1) Se sẽ. Của vua Ðavít. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,vì bên Ngài con đang ẩn náu. (2) Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ,ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc?" (3) Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ, (4) vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,tên của...
Continue reading
  606 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 17 (16)

Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân (1) Kinh nguyện của vua Ða-vít. Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,lời con than vãn, xin Ngài để ý;xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầuthốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. (2) Con xin được Thánh Nhan soi xétvì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. (3) Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,có thử con bằng ...
Continue reading
  603 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 18 (17)

Vua tạ ơn ÐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2Sm 22,1-51) (1) Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ÐỨC CHÚA là Vua Ða-vít.Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ÐỨC CHÚA đã cứu ôngkhỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un. (2) Con yêu mến Ngài, LẠY CHÚA là sức mạnh của con; (3) Lạy Chúa lá núi đá, là thành lũy, là Ðấng giải thoát con;lạy Thiên Chúa con...
Continue reading
  582 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 19 (18)

Ca tụng ÐỨC CHÚA,Ðấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp (1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,không trung loan báo việc tay Người làm. (3) Ngày qua mách bảo cho ngày tới,đêm này kể lại với đêm kia. (4) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, (5) mà tiếng vang đã dội khắp hoàn ...
Continue reading
  653 Hits
Trinh & Mary

Thánh Vịnh 20 (19)

Xin ÐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng (1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Ngày đức vua gặp bước gian truân,xin CHÚA đáp lời ngài.Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cópkhấng phù hộ chở che. (3) Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,từ Xi-on, nguyện Chúa nâng đỡ ngài. (4) Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,và hoan hỉ chấp nhận ...
Continue reading
  569 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

05 February 2019
Các Thánh Trong Tháng 6
Ngày 06 Tháng 06 Thánh Noberto sinh khoảng năm 1080 tại Xanten, Ngài là con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua. Theo truyền thống cao thượng, Ngài đã được dự tính cho làm linh m...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo