Trinh & Mary

Chương 06

 Ðôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành (1) Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. (2) Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Kitô. (3) Thật vậy, ai tưởng mìn...
Continue reading
Tags:
  410 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

III. Phần Khuyên Nhủ Tự do của người tín hữu (1) Chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. (2) Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà chịu phép cắt bì thì Ðức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em. (3) Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai...
Continue reading
Tags:
  408 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

Chúng ta được làm con cái Thiên Chúa (1) Tôi thiết nghĩ: bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ, mặc dù là chủ mọi tài sản. (2) Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý, cho đến khi mãn hạn người cha đã định. (3)Chúng ta cũng vậy, khi còn là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ. (4) Như...
Continue reading
Tags:
  403 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

II. Phần Giáo Thuyết Kinh nghiệm của người tín hữu (1) Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? (2) Tôi nuốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? (3) ...
Continue reading
Tags:
  469 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 Ðại hội ở Giê-ru-sa-lem (1) Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giêrusalem một lần nữa cùng với ông Banaba; tôi cũng đem theo anh Titô đi với tôi. (2) Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích. (3...
Continue reading
Tags:
  417 Hits
Trinh & Mary

Chương 01

Lời mở đầu (1) Tôi là Phaolô, Tông Ðồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Ðức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha, Ðấng đã cho Người từ cõi chết chỗi dậy, (2) tôi và mọi người anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội Thánh miền Galát. (3) Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và ...
Continue reading
Tags:
  437 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

27 December 2018
Sách Ông Gióp
Tin tưởng vào Thiên Chúa 1 Bấy giờ, ông Ê-li-phát, người Tê-man, lên tiếng nói: 2 Nếu chúng tôi ngỏ lời, liệu anh chịu nổi không? Nhưng nào ai có thể cứ làm thinh chẳng nói! 3 Này anh đã khuyên nhủ ba...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo