Chương 01

Lời mở đầu và lời chào (1) Tôi là Phêrô, tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa Kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác trong các xứ: Pontô, Galát, Cáppađôkia, Tiểu Á và Bithinia, (2) những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh hóa để vâng phục Ðức Giêsu Kitô và được máu ...
Continue reading
  80 Hits
80 Hits

Chương 02

(1) Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. (2) Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, (3) nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Hàng tư tế mới (4) Anh em hãy tiến lại gần Ðức Kitô, viên đá sống động bị ng...
Continue reading
  77 Hits
77 Hits

Chương 03

Bổn phận trong đời sống hôn nhân (1) Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, (2) vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. (3) Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không ...
Continue reading
  75 Hits
75 Hits

Chương 04

Ðoạn tuyệt với tội lỗi (1) Vậy, chính vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng lấy tư tưởng này làm khí giới: ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi, (2) để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. (3) Thật thế, trong quá khứ anh em đã s...
Continue reading
  64 Hits
64 Hits

Chương 05

Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục (1) Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Ðức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. (2) Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, như...
Continue reading
  62 Hits
62 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

17 August 2019
Danh Ngôn Các Thánh
"Trong mọi sự, người khôn ngoan hành động trong ý thức, người ngu xuẩn phô bày sự điên dại" (Cn 13:16). Tôi muốn nhận biết thánh ý Thiên Chúa, nhưng bằng cách nào tôi có thể biết chắc được điều đó? Bao nhiêu tín hữu đã từng đặt...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Innôcentê II tên thật là Grêgôriô Papareschi hay là Guiđôni, sinh tại Rôma. Trên đây chúng ta đã đề cập đến hai dòng tộc đối kháng nhau tại Rôma, vào lúc này, những người thuộc nhóm Frangipani vận...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo