Trinh & Mary

Chương 01

 Lời mở đầu (1) Tôi là Phaolô, tông đồ của Ðức Kitô Giêsu theo lệnh Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh Ðức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, (2) gửi anh Timôthê, người con tôi đã sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Ðề phòng giáo ...
Continue reading
  513 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Lời kinh phụng vụ (1) Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, (2) cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. (3) Ðó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, (4) Ðấng muốn cho mọi người được cứu độ và n...
Continue reading
  488 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

Các giám quản (1) Ðây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp. (2) Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy; (3) người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự,...
Continue reading
  474 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

Các người dạy giáo lý sai lạc (1) Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ; (2) đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung. (3) Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn; thật ra, những thức ăn này...
Continue reading
  488 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung (1) Ðừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha; hãy coi các thanh niên như anh em, (2) các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Các bà góa (3) Anh hãy kính trọng các bà góa, những bà góa đích thực. (4) Nếu một bà góa có con có cháu, thì trướ...
Continue reading
  487 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

Các nô lệ (1) Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hãy coi chủ mình là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo lý khỏi bị người ta xúc phạm. (2) Còn những ai có chủ là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường; trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ người được mình phục vụ là tín hữu và là anh em yêu quý. Người dạy gi...
Continue reading
  489 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

18 December 2018
Sách Sa-mu-en 1
 Go-li-át thách thức quân đội Ít-ra-en 1 Người Phi-li-tinh tập trung quân đội để giao chiến. Chúng tập trung ở Xô-khô thuộc Giu-đa và đóng trại giữa Xô-khô và A-dê-ca, tại E-phét Ðam-mim. 2 Vua S...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo