Cầu Nguyện

Đối với các con cái Chúa, cầu nguyện giống như hơi thở. Thật dễ dàng để làm điều đó hơn là không làm điều đó.  Nếu Chúa Giêsu nghĩ rằng cầu nguyện là quan trọng, tại sao chúng ta không làm theo người? 

Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo