2 minutes reading time (411 words)

Chương 01

Ngôi Lời nhập thể

và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con

(1) Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,

điều chúng tôi đã nghe,

điều chúng tôi đã thấy tận mắt,

điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,

và tay chúng tôi đã chạm đến,

đó là Lời sự sống.

(2) Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,

Chúng tôi đã thấy và làm chứng,

chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:

sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha

và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.

(3) Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe,

chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,

để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,

mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha

và với Ðức Giêsu Kitô, Con của Người.

(4) Những điều này, chúng tôi viết ra

để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

I. Bước Ði Trong Ánh Sáng

(5) Ðây là lời loan báo của Ðức Giêsu Kitô

mà chúng tôi đã nghe,

và nay chúng tôi loan báo cho anh em:

Thiên Chúa là ánh sáng;

nơi Người không có một chút bóng tối nào.

(6) Nếu chúng ta nói

là chúng ta hiệp thông với Người

mà lại đi trong bóng tối,

thì chúng ta nói dối

và không hành động theo sự thật.

(7) Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng

cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

thì chúng ta được hiệp thông với nhau,

và máu Ðức Giêsu, Con của Người,

thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Ðiều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

(8) Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,

chúng ta tự lừa dối mình,

và sự thật không ở trong chúng ta.

(9) Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,

Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính

sẽ tha tội cho chúng ta,

và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

(10) Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,

thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,

và lời của Người không ở trong chúng ta. 

Artist Name - 1Gio1.mp3
Chương 02
Chương 03

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

21 December 2018
Sách Macabê 2
VII. Cuộc Chiến Ðấu Chống Lại Ni-Ca-No, Tướng Của Vua Ðê-Mết-Ri-Ô I. Ngày Ni-Ca-No. Thượng tế An-ki-mô can thiệp (1 Mcb 7:1-21) 1 Khoảng ba năm sau, ông Giu-đa và những người theo ông nghe đồn rằng vu...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo