3 minutes reading time (579 words)

Chương 02

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn

1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có bốn cái sừng. 2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: "Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy?" Người trả lời tôi: "Ðó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác."3 Rồi Ðức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 4 Tôi mới hỏi: "Lạy Ðức Chúa, họ đến để làm gì vậy?" Và Người đáp lại rằng: "Những cái sừng đã làm cho Giu-đa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giu-đa, khiến nó phải tan tác."

Thị kiến thứ ba: người đo

5 Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một người, tay cầm dây đo. 6 Tôi hỏi người ấy: "Ông đi đâu?" Người ấy trả lời: "Ði đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu." 7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy. 8 Vị trước bảo vị sau: "Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó. 9 Phần Ta, sấm ngôn của Ðức Chúa, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó."

Hai lời kêu gọi dân lưu đày

10 Này! Này! Hãy trốn khỏi đất phương bắc,

- sấm ngôn của Ðức Chúa -

vì Ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời,

- sấm ngôn của Ðức Chúa.

11 Này hỡi Xi-on, hãy lo cứu lấy mạng,

hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Ba-by-lon.

12 Bởi vì, - sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến

với các dân tộc đã cướp phá các người, thì

- Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:

"Kẻ nào động đến các ngươi

là động đến con ngươi mắt Ta.

13 Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng,

để chúng trở thành chiến lợi phẩm

cho những kẻ đã phải làm tôi chúng."

Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng

Ðức Chúa các đạo binh đã sai tôi đi.

14 "Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,

vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,

- sấm ngôn của Ðức Chúa.

15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Ðức Chúa:

Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,

và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."

Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng

Ðức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.

16 Ðức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,

đó là sở hữu của Người trên Ðất Thánh

và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.

17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Ðức Chúa,

bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người. 

Artist Name - DCR02.mp3
Chương 03
Chương 01

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

19 January 2019
Thư Ephêsô
Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ (1) Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. (2) Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo