6 minutes reading time (1105 words)

Chương 02

(1) Hỡi anh em

là những người con bé nhỏ của tôi,

tôi viết cho anh em những điều này,

để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai phạm tội,

thì chúng ta có một Ðấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha:

đó là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Công Chính.

(2) Chính Ðức Giêsu Kitô

là của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta,

không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi,

nhưng còn vì tội lỗi cả thế gian nữa.

Ðiều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái

(3) Căn cứ vào điều này,

chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:

đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

(4) Ai nói rằng mình biết Người

mà không tuân giữ các điều răn của Người,

đó là kẻ nói dối,

và sự thật không ở nơi người ấy.

(5) Còn hễ ai giữ lời Người dạy,

nơi kẻ ấy

tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Căn cứ vào đó,

chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

(6) Ai nói rằng mình ở lại trong Người,

thì phải đi trên con đường Ðức Giêsu đã đi.

(7) Anh em thân mến,

đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em,

nhưng là một điều răn cũ

mà anh em đã có từ lúc khởi đầu.

Ðiều răn cũ ấy là lời

mà anh em đã nghe.

(8) Nhưng đó cũng là một điều răn mới

tôi viết cho anh em,

điều ấy thật là thế

nơi Ðức Giêsu và nơi anh em,

bởi vì bóng tối đang qua đi

và ánh sáng thật đã tỏ rạng.

(9) Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng

mà lại ghét anh em mình,

thì vẫn còn ở trong bóng tối.

(10) Ai yêu thương anh em mình

thì lại ở trong ánh sáng,

và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

(11) Nhưng ai ghét anh em mình

thì ở trong bóng tối

và đi trong bóng tối

mà chẳng biết mình đi đâu,

vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Ðiều kiện thứ ba: coi chừng thế gian

(12) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

tôi viết cho anh em:

anh em đã được tha tội

nhờ danh Ðức Giêsu Kitô.

(13) Hỡi các người cha,

tôi viết cho anh em:

anh em biết Ðấng vẫn có

từ lúc khởi đầu.

Hỡi các bạn trẻ,

tôi viết cho anh em:

anh em đã thắng ác thần.

(14) Hỡi anh em là những người con thơ bé,

tôi đã viết cho anh em:

anh em biết Chúa Cha.

Hỡi các người cha,

tôi đã viết cho các ông:

các ông biết Ðấng vẫn có

từ lúc khởi đầu.

Hỡi các bạn trẻ,

tôi đã viết cho anh em:

anh em là những người mạnh mẽ;

lời Thiên Chúa ở lại trong anh em

và anh em đã thắng ác thần.

(15) Anh em đừng yêu thế gian

và những gì ở trong thế gian

Kẻ nào yêu thế gian

thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,

(16) vì mọi sự trong thế gian:

như dục vọng của tính xác thịt,

dục vọng của đôi mắt

và thói cậy mình có của,

tất cả những cái đó

không phát xuất từ Chúa Cha,

nhưng phát xuất từ thế gian:

(17) mà thế gian đang qua đi

cùng với dục vọng của nó.

Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa

thì tồn tại mãi mãi.

Ðiều kiện thứ bốn: đề phòng những kẻ phản Kitô

(18) Hỡi anh em là những người con thơ bé,

đây là giờ cuối cùng.

Anh em đã nghe biết

là tên phản Kitô sẽ đến;

thế mà giờ đây

nhiêu tên phản Kitô đã xuất hiện.

Do đó chúng ta biết được rằng

đây là giờ cuối cùng.

(19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,

nhưng không phải là người của chúng ta;

vì nếu là người của chúng ta,

chúng đã ở lại với chúng ta.

Nhưng như thế mới rõ:

không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

(20) Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Ðấng Thánh,

và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

(21) Tôi đã viết cho anh em,

không phải vì anh em không biết sự thật,

nhưng vì anh em biết sự thật,

và vì không có sự dối trá nào

phát xuất từ sự thật.

(22) Ai là kẻ dối trá,

nếu không phải là kẻ chối rằng

Ðức Giêsu là Ðấng Kitô?

Kẻ ấy là tên phản Kitô,

là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

(23) Ai chối Chúa Con

thì cũng không có Chúa Cha;

kẻ tuyên xưng Chúa Con

thì cũng có Chúa Cha.

(24) Phần anh em,

ước chi điều anh em đã nghe

từ lúc khởi đầu

ở lại trong anh em.

Nếu điều anh em đã nghe

từ lúc khởi đầu

ở lại trong anh em,

thì chính anh em sẽ ở lại

trong Chúa Con và Chúa Cha.

(25) Và đây là điều

mà chính Ðức Kitô đã hứa ban cho chúng ta:

sự sống đời đời.

(26) Tôi viết cho anh em những điều ấy

để nói về những kẻ tìm cách

làm cho anh em đi lạc đường.

(27) Phần anh em,

dầu mà anh em lãnh nhận từ Ðức Kitô

ở lại trong anh em,

và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.

Nhưng vì dầu của Người

dạy dỗ anh em mọi sự

mà dầu ấy dạy sự thật

chứ không phải sự dối trá,

thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,

anh em hãy ở lại trong Người.

(28) Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

anh em hãy ở lại trong Người,

để khi Người xuất hiện,

chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,

vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.

II. Sống Xứng Ðáng Là Con Cái Thiên Chúa

(29) Nếu anh em biết Thiên Chúa là Ðấng Công Chính,

anh em cũng phải biết rằng:

phàm ai sống công chính

thì đã được Thiên Chúa sinh ra. 

Artist Name - 1Gio2.mp3
Chương 03
Chương 01

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 17 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

21 December 2018
Sách Macabê 1
 Trận Bê-rê-a. Ông Giu-đa Ma-ca-bê tử trận. 1 Nhưng khi nghe tin tướng Ni-ca-no cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Ðê-mết-ri-ô lại quyết định cử tướng Bắc-khi-đê và An-ki-mô cùng...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo