1 minute reading time (201 words)

Chương 03

II. Thời Mới Và Ngày Của Ðức Chúa

1. Ban Thần Khí

1 "Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm.

Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,

người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.

2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta

trên tôi nam tớ nữ.

3 Ở dưới đất cũng như trên trời,

Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.

4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu,

trước khi Ngày của Ðức Chúa xuất hiện,

Ngày vĩ đại, kinh hoàng.

5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được ơn cứu độ,

vì trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem

sẽ có những người được thoát nạn như lời Ðức Chúa đã phán.

Và sẽ có những người được Ðức Chúa kêu gọi

trong số những kẻ còn sống sót." 

Artist Name - Ge03.mp3
Chương 04
Chương 02

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

06 January 2019
Sách Corintô 2
(1) Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. (2) Quả thế, Chúa đã phán rằng: Ta nhận lời ngươi vào lúc Ta t...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo