4 minutes reading time (848 words)

Chương 03

(1) Anh em hãy xem

Chúa Cha yêu chúng ta dường nào,

đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa

mà thực sự chúng ta làcon Thiên Chúa.

Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,

là vì thế gian đã không biết Người.

(2) Anh em thân mến,

hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;

nhưng chúng ta sẽ như thế nào,

điều ấy chưa được bày tỏ.

Chúng ta biết rằng

khi Ðức Kitô xuất hiện,

chúng ta sẽ nên giống như Người,

vì Người thế nào,

chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Ðiều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

(3) Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Ðức Kitô

thì làm cho mình nên thanh sạch

như Người là Ðấng thanh sạch.

(4) Phàm ai phạm tội

thì cũng chống lại luật Thiên Chúa,

vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.

(5) Thế mà anh em biết:

Ðức Giêsu đã xuất hiện

để xóa bỏ tội lỗi,

và nơi Người không có tội lỗi.

(6) Phàm ai ở lại trong Người

thì không phạm tội.

Còn ai phạm tội

thì đã không thấy Người

và cũng chẳng biết Người.

(7) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.

Ai sống công chính, thì là người công chính,

như Ðức Giêsu là Ðấng Công Chính.

(8) Ai phạm tội, thì là người của ma quỷ,

vì ma quỷ phạm tội

từ lúc khởi đầu.

Sỡ dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,

là để phá hủy công việc của ma quỷ.

(9) Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra

thì không phạm tội,

vì mầm sống của Thiên Chúa

ở lại trong người ấy,

và người ấy không thể phạm tội,

vì đã được Thiên Chúa sinh ra.

(10) Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt

con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ:

phàm ai không sống công chính

thì không thuộc về Thiên Chúa;

ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.

Ðiều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái

(11) Quả thế, đây là lời loan báo cho anh em đã nghe

từ lúc khởi đầu:

chúng ta hãy yêu thương nhau;

(12) chúng ta đừng bắt chước Cain:

nó là người của Ác thần,

nên đã giết em mình.

Tại sao nó đã giết em?

Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,

còn các việc em nó làm thì công chính.

(13) Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,

nếu thế gian ghét anh em.

(14) Chúng ta biết rằng:

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

vì chúng ta yêu thương anh em.

Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

(15) Phàm ai ghét anh em mình

thì là kẻ sát nhân.

Và anh em biết:

không kẻ sát nhân nào

có sự sống đời đời ở lại trong nó.

(16) Căn cứ vào điều này,

chúng ta biết được tình yêu là gì:

đó là Ðức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.

Như vậy, cả chúng ta nữa,

chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

(17) Nếu ai có của cải thế gian

và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,

mà chẳng động lòng thương,

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa

ở lại trong người ấy được?

(18) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật

và bằng việc làm.

(19) Căn cứ vào điều đó,

chúng ta sẽ biết rằng

chúng ta đứng về phía sự thật,

và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

(20) Vì nếu lòng chúng ta

có cáo tội chúng ta,

Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,

và người biết hết mọi sự.

(21) Anh em thân mến,

nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

(22) Và bất cứ điều gì chúng ta xin,

chúng ta được người ban cho,

bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người

và làm những gì đẹp ý Người.

(23) Ðây là điều răn của Người:

chúng ta phải tin

vào danh Ðức Giêsu Kitô, Con của Người,

và phải yêu thương nhau,

theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.

(24) Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa

thì ở lại trong Thiên Chúa

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

đó là nhờ Thần Khí,

Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta. 

Artist Name - 1Gio3.mp3
Chương 04
Chương 02

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 March 2019
Bà Maria Simma Kể Chuyện
Hỏi : Thưa bà Maria, các linh hồn có ban lời hướng dẫn, lời dạy bảo hay lời khuyên cho các thành viên còn sống trong gia đình của họ không? -Ồ, có chứ, chuyện đó đã xảy ra, và xảy ra nhiều lần qua tôi...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo