4 minutes reading time (727 words)

Chương 04

2. Các Dân Tộc Bị Xét Xử

Những chủ đề chung

1 "Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy,

khi Ta phục hồi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,

2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân,

đưa xuống cánh đồng Giô-sa-phát.

Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng

về vấn đề Ít-ra-en là dân Ta và sản nghiệp của Ta:

chúng đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước,

đã chia cắt đất đai của Ta.

3 Chúng đã đem dân Ta ra bắt thăm,

đổi bé trai lấy kỹ nữ, bán bé gái mua rượu mà uống."

Buộc tội người Phê-ni-xi và người Phi-li-tinh

4 "Ngay cả các ngươi nữa, hỡi dân Tia và Xi-đôn

cũng như dân mọi vùng xứ Phi-li-tinh,

các ngươi muốn làm gì Ta? Muốn trả thù Ta sao?

Mà nếu các ngươi trả thù Ta,

lập tức Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi

mà quật lại các ngươi.

5 Các ngươi là những kẻ đã lấy bạc lấy vàng,

lấy những vật quý giá của Ta mà đem vào đền thờ của các ngươi,

6 đã bán con cái Giu-đa và con cái Giê-ru-sa-lem

cho con cái Gia-van,

khiến chúng phải xa rời phần lãnh thổ của chúng.

7 Từ nơi các ngươi đã bán chúng, Ta sẽ khiến chúng vùng dậy.

Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi mà quật lại các ngươi.

8 Con trai con gái của các ngươi, Ta sẽ bán cho con cái Giu-đa.

Con cái Giu-đa sẽ bán lại cho người Sơ-va, cho một nước ở xa.

Ðức Chúa đã phán như vậy."

Triệu tập các dân tộc

9 Giữa các dân các nước, hãy cao giọng loan báo điều sau đây:

Hãy thánh hoá mình để sẵn sàng ứng chiến,

hãy động viên tinh thần các dũng sĩ.

Hết mọi người lính chiến, cứ tiến tới, cứ xông lên!

10 Hãy lấy cuốc lấy cày đúc thành gươm đao,

lấy hái lấy liềm rèn nên giáo mác.

Kẻ yếu nhược cũng nói: "Ta đây trang dũng sĩ!"

11 Mọi dân nước chung quanh,

hãy mau mau chạy lại, đến tập hợp ở đó.

Lạy Ðức Chúa, xin Ngài gửi xuống các dũng sĩ của Ngài.

12 "Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,

tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,

vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.

13 Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín.

Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra,

vì sự gian ác của chúng quá nhiều."

14 Ðoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm,

vì Ngày của Ðức Chúa đã gần kề,

trong cánh đồng Chung Thẩm.

Ngày của Ðức Chúa

15 Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.

16 Từ Xi-on Ðức Chúa gầm lên,

từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội,

trời và đất chuyển rung.

Nhưng Ðức Chúa là nơi cho dân Người nương náu,

là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en.

17 "Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng

Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi,

Ðấng ngự tại Xi-on, núi thánh của Ta.

Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,

người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa."

3. Thời Kỳ Cực Thịnh Của Ít-Ra-En Phục Hưng

18 Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho,

đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề,

từ mọi khe suối Giu-đa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn.

Một mạch nước từ Nhà Ðức Chúa sẽ vọt ra

tưới thung lũng Sít-tim.

19 Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn,

Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu,

vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa:

chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ.

20 Nhưng Giu-đa sẽ có người ở mãi mãi,

Giê-ru-sa-lem sẽ có người ở đến muôn đời.

21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ,

Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng."

Ðức Chúa ngự tại Xi-on. 

Artist Name - Ge04.mp3
Chương 01
Chương 03

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

16 December 2018
Sách Xuất Hành
 Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38: 1-7) 1 "Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi -nghĩa là hình vuông- cao một thước rưỡi.2 Ngươi sẽ làm bốn cái sừng ở bốn gó...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo