4 minutes reading time (780 words)

Chương 04

Ðiều kiện thứ ba: đề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô

(1) Anh em thân mến,

anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,

nhưng hãy cân nhắc các thần khí

xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,

vì đã có nhiều ngôn sứ giả

lan tràn khắp thế gian.

(2) Căn cứ vào điều này,

anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa:

thần khí nào tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô

là Ðấng đã đến và trở nên người phàm,

thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;

(3) còn thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giêsu,

thì không bởi Thiên Chúa;

đó là thần khí của tên phản Kitô.

Anh em đã nghe nói là nó đang tới,

và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

(4) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

anh em thuộc về Thiên Chúa,

và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,

vì Ðấng ở trong anh em

mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.

(5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian,

và thế gian nghe chúng.

(6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.

Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.

Ai không thuộc về Thiên Chúa

thì không nghe chúng ta.

Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra

thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

III. Nguồn Mạch Ðức Ái Và Ðức Tin

Nguồn mạch đức ái

(7) Anh em thân mến,

chúng ta hãy yêu thương nhau,

vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Phàm ai yêu thương

thì đã được Thiên Chúa sinh ra,

và người ấy biết Thiên Chúa.

(8) Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là tình yêu.

(9) Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta

được biểu lộ như thế này:

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian

để nhờ Con Một của Người

mà chúng ta được sống.

(10) Tình yêu cốt ở điều này:

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,

và sai Con của Người đến

làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.

(11) Anh em thân mến,

nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,

chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

(12) Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.

Nếu chúng ta yêu thương nhau,

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

và tình yêu của Người nơi chúng ta

mới nên hoàn hảo.

(13) Căn cứ vào điều này,

chúng ta biết được rằng

chúng ta ở lại trong Người

và Người ở lại trong chúng ta:

đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

(14) Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng

và làm chứng rằng:

Chúa Cha đã sai Con của Người đến

làm Ðấng cứu độ trần gian.

(15) Hễ ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa,

thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy

và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

(16) Còn chúng ta, chúng ta đã biết

tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,

và đã tin vào tình yêu đó.

Thiên Chúa là tình yêu:

ai ở lại trong tình yêu

thì ở lại trong Thiên Chúa,

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

(17) Căn cứ vào điều này

mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta:

đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét,

vì Ðức Giêsu thế nào

thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.

(18) Trong tình yêu không có sợ hãi;

trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,

vì sợ hãi gắn liền với hình phạt

và ai sợ hãi

thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.

(19) Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương,

vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

(20) Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"

mà lại ghét anh em mình,

người ấy là kẻ nói dối;

vì ai không yêu thương người anh em

mà họ trông thấy,

thì không thể yêu mến Thiên Chúa

mà họ không trông thấy.

(21) Ðây là điều răn

mà chúng ta đã nhận được từ Người:

ai yêu mến Thiên Chúa,

thì cũng yêu thương anh em mình. 

Artist Name - 1Gio4.mp3
Chương 05
Chương 03

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 17 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

02 January 2019
Sách Giôna
Thành Ni-ni-vê sám hối và được tha thứ 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo