2 minutes reading time (494 words)

Chương 05

Tư tế và vua chúa quan quyền đưa dân tới suy vong

1 Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Ít-ra-en, hãy chú ý,

hỡi triều đình, hãy lắng tai!

Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp,

thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy,

thành chiếc lưới giăng trên núi Ta-bo.

2 Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố.

Còn Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng hết thảy.

3 Ép-ra-im, Ta biết nó, và Ít-ra-en đâu khuất mắt Ta!

Chính vì ngươi, hỡi Ép-ra-im, ngươi đã làm điếm,

mà Ít-ra-en ra nhơ bẩn.

4 Các việc chúng làm không cho chúng trở lại

với Thiên Chúa của chúng.

Ðã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết Ðức Chúa là ai.

5 Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.

Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.

Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.

6 Chúng mang chiên mang bò đến tìm Ðức Chúa,

nhưng chúng sẽ không gặp được Người, vì Người đã tránh mặt.

7 Chúng phản bội Ðức Chúa, vì đã sinh những đứa con hoang;

giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị huỷ diệt

cùng với sản nghiệp chúng.

Cảnh huynh đệ tương tàn

8 Tại Ghíp-a, hãy rúc tù và, hãy thổi kèn ở Ra-ma,

tại Bết A-ven, hãy lên tiếng báo động.

Hỡi Ben-gia-min,quân thù đến sau ngươi rồi đó!

9 Trong ngày bị đánh bị phạt, Ép-ra-im sẽ nên hoang tàn:

Ðây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ít-ra-en.

10 Các thủ lãnh Giu-đa khác nào những kẻ lấn đường ranh giới,

nên cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ trút lên chúng như trút nước.

11 Ép-ra-im bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa,

vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn.

12 Phần Ta, Ta sẽ như mối mọt gặm nhấm Ép-ra-im,

sẽ như bệnh mục xương xâm nhập nhà Giu-đa.

Giao ước với ngoại bang chỉ là hư ảo

13 Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh

và Giu-đa thấy vết thương của mình,

thì Ép-ra-im đã đến với Át-sua, và đã sai sứ đến hầu vua cả.

Nhưng ông ấy sẽ chẳng chữa được các ngươi,

cũng chẳng làm cho vết thương các ngươi được lành.

14 Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,

Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:

Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.

15 Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự,

cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan Ta;

chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn khốn quẫn. 

Artist Name - HS05.mp3
Chương 06
Chương 04

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô VII sinh tại Rôma, được bầu chọn làm Giáo hoàng vào tháng 10-974. Là người đạo đức, thánh thiện và có nhiều nghị lực, ngài cố gắng đẩy lui sự đồi trụy đáng xấu hổ đang tràn ng...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo