3 minutes reading time (504 words)

Chương 05

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,

ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,

từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện

một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.

Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

2 Vì thế, Ðức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en

cho đến thời một phụ nữ sinh con.

Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó

sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.

3 Người sẽ dựa vào quyền lực Ðức Chúa,

vào uy danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của Người

mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,

vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.

Người sẽ chiến thắng Át-sua

4 Chính Người sẽ đem lại hoà bình.

Khi Át-sua xâm nhập xứ sở

và giày đạp đất nước chúng ta,

chúng ta sẽ đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.

5 Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Át-sua,

lấy giáo mà cai trị xứ Nim-rốt.

Nhưng Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Át-sua

khi nó xâm nhập xứ sở, và giày xéo lãnh thổ chúng ta.

Vai trò tương lai của số còn sót lại giữa chư dân

6 Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp

sẽ như sương Ðức Chúa gửi đến,

như sương móc trên đám cỏ xanh.

Nó không cậy trông ở người thế,

chẳng mong chi nơi con cái loài người.

7 Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp

sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử con giữa chiên dê.

Ði tới đâu, nó cũng giày đạp, cấu xé, mà không ai cứu nổi.

Ðức Chúa sẽ loại bỏ mọi sức quyến rũ

8 Xin Ngài giơ tay đánh phạt quân thù

và mọi thù địch của Ngài phải tiêu vong.

9 Trong ngày ấy, sấm ngôn của Ðức Chúa, điều này sẽ xảy ra:

Ta sẽ cho ngựa của ngươi biến khỏi xứ,

sẽ huỷ diệt xe trận của ngươi.

10 Ta sẽ phá huỷ các thành trong xứ

và sẽ triệt hạ tất cả các thành kiên cố của ngươi.

11 Ta sẽ dẹp hết mọi trò pháp thuật khỏi tay ngươi

và ở nơi ngươi sẽ không còn các thầy chiêm tinh.

12 Ta sẽ dẹp hết các ngẫu tượng, các trụ thờ của ngươi ra khỏi xứ.

Ngươi sẽ không còn sụp lạy những gì tay ngươi làm ra.

13 Ta sẽ nhổ các cột thờ của ngươi ra khỏi xứ

và triệt hạ các thành của ngươi.

14 Ta sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ

để báo thù chư dân đã không chịu nghe lời Ta. 

Artist Name - Mk05.mp3
Chương 06
Chương 04

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 24 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

19 December 2018
Sách Sa-mu-en 2
 Cuộc điều tra dân số (1 Sb 21: 1-6) 1 Ðức Chúa lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Ða-vít gây hoạ cho họ. Người phán: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa." 2 Vua bảo ông Giô-áp...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo