2 minutes reading time (380 words)

Chương 05

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một cuốn sách đang bay. 2Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước." 3 Bấy giờ người bảo tôi: "Ðây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây. 4 Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà huỷ diệt cả gỗ đá nhà chúng."

Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng

5 Thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi: "Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia." 6 Tôi hỏi: "Thưa ngài, cái gì vậy?" Người đáp: "Cái thùng hiện ra đó." Người nói tiếp: "Ðó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này." 7 Và này: cái nắp chì được nhắc lên; có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng. 8 Người bảo: "Tội ác đó." Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên. 9 Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này, có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió; họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung. 10Bấy giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi: "Họ đem cái thùng đi đâu vậy?" 11 Người đáp: "Ðem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền, và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ." 

Artist Name - DCR05.mp3
Chương 06
Chương 04

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

21 December 2018
Sách Giuđitha
 1 Ông ra lệnh đưa bà vào gian phòng trưng bày các đồ bằng bạc của ông, và truyền thết bà món ăn riêng của ông, lại mời bà uống thứ rượu dành riêng cho ông. 2 Nhưng bà Giu-đi-tha nói: "Tôi sẽ khô...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo