3 minutes reading time (685 words)

Chương 05

 (1) Phàm ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô,

thì đã được Thiên Chúa sinh ra.

Và ai yêu mến Ðấng sinh thành,

thì cũng yêu thương kẻ được Ðấng ấy sinh ra.

(2) Căn cứ vào điều này,

chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa:

đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa

và thi hành các điều răn của Người.

(3) Quả thật, yêu mến Thiên Chúa

là tuân giữ các điều răn của Người.

Mà các điều răn của Người chẳng có gì là nặng nề,

(4) vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra

đều thắng được thế gian.

Và chiến thắng của chúng ta đối với thế gian,

đó là lòng tin của chúng ta.

Nguồn mạch đức tin

(5) Ai là kẻ thắng được thế gian,

nếu không phải là người tin rằng

Ðức Giêsu là con Thiên Chúa?

(6) Chính Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến,

nhờ nước và máu;

không phải chỉ trong nước mà thôi,

nhưng trong nước và trong máu.

Chính Thần Khí là chứng nhân,

và Thần Khí là sự thật.

(7) Có ba chứng nhân:

(8) Thần Khí, nước và máu.

Cả ba cùng làm chứng một điều.

(9) Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,

thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,

vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,

lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

(10) Ai tin vào Con Thiên Chúa,

thì có lời chứng ấy nơi mình.

Ai không tin Thiên Chúa,

thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,

vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa

đã làm chứng về Con của Người.

(11) Lời chứng đó là thế này:

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,

và sự sống ấy ở trong Con của Người.

(12) Ai có Chúa Con thì có sự sống;

ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

(13) Tôi đã viết những điều đó cho anh em

là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,

để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

Bổ Túc

Cầu nguyện cho người tội lỗi

(14) Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn

trước mặt Thiên Chúa, đó là:

Người nhậm lời chúng ta,

khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người.

(15) Nếu chúng ta biết rằng

Người nhậm mọi lời chúng ta xin,

thì chúng ta cũng biết rằng

chúng ta sẽ được những gì

chúng ta đã xin Người.

(16) Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội

không đưa đến cái chết,

thì hãy cầu xin,

và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy;

đó là nói về những ai phạm thứ tội

không đưa đến cái chết.

Có một thứ tội đưa đến cái chết,

tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.

(17) Mọi điều bất chính đều là tội,

nhưng có một cái tội không đưa đến cái chết.

Tóm lược bức thư

(18) Chúng ta biết rằng

phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra,

thì không phạm tội;

nhưng có Ðấng Thiên Chúa đã sinh ra

giữ gìn người ấy,

và Ác thần không đụng đến người ấy được.

(19) Chúng ta biết rằng

chúng ta thuộc về Thiên Chúa,

còn tất cả thế gian

đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.

(20) Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến

và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật.

Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật,

ở trong Con của Người là Ðức Giêsu Kitô.

Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật

và là sự sống đời đời.

(21) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

hãy tránh xa các tà thần!

Artist Name - 1Gio5.mp3
Chương 01
Chương 04

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Gioan Phaolô I sinh ngày 17-1-1921 tại Canale d'Agorđô thuộc tỉnh Bellunô, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình bình dân, tên thật là Albinô Luciani. Từ lúc 12 tuổi, ngài vào Tiểu chủng viện tại Fe...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo