2 minutes reading time (463 words)

Chương 06

 Thị kiến thứ tám: chiến xa

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Ðây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng. 2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô, 3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó là gì vậy?" 5 Thần sứ lên tiếng trả lời: "Ðó là bốn luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất. 6 Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc, ngựa bạch tiến theo sau; ngựa đốm tiến về đất nam." 7 Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bấy giờ Người phán: "Hãy rảo khắp cõi đất." Và chúng rảo khắp cõi đất. 8 Người gọi tôi và bảo: "Hãy nhìn những con đang tiến về đất bắc! Chúng sẽ làm cho Thần Khí Ta được nghỉ ngơi ở đất ấy."

Ðội triều thiên cho ông Giê-su-a

9 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 10 Hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Giơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Xơ-phan-gia, vừa từ Ba-by-lon trở về.11 Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-su-a, con của thượng tế Giơ-hô-xa-đắc. 12 Ngươi hãy nói với nó rằng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này. Ðây, một người mệnh danh là "chồi non"; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. 13 Chính nó sẽ xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong. Nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. 14 Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Giơ-đa-gia và Khen con của Xơ-phan-gia, trong Thánh Ðiện của Ðức Chúa. 15 Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. Và các người sẽ nhận biết rằng Ðức Chúa các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của các người."

Artist Name - DCR06.mp3
Chương 07
Chương 05

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

18 December 2018
Sách Sa-mu-en 1
Trận Ghin-bô-a. Vua Sa-un tử trận. (1 Sb 10: 1-12) 1 Người Phi-li-tinh giao chiến với Ít-ra-en. Người Ít-ra-en chạy trốn trước mặt người Phi-li-tinh và bị tử thương ngã gục trên núi Ghin-bô-a. 2 Người...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo