2 minutes reading time (471 words)

Chương 08

Báo động

1 Thổi kèn báo động đi!

Như phượng hoàng, tai hoạ chụp xuống nhà Ðức Chúa,

vì chúng không tuân giữ giao ước của Ta,

và vi phạm lề luật Ta truyền dạy.

2 Chúng lớn tiếng kêu lên Ta:

"Lạy Thiên Chúa chúng con, chúng con là Ít-ra-en,

chúng con nhận biết Ngài."

3 Thế nhưng, điều tốt lành, Ít-ra-en đã gạt bỏ,

nên nó sẽ bị quân thù đuổi bắt.

Xã hội hỗn loạn vì dân Chúa thờ ngẫu tượng

4 Chúng phong vương người mà Ta không chọn,

tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,

dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.

5 Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi

- chúng làm Ta nổi giận.

Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? -

6 Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,

do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần!

Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa.

7 Chúng gieo gió thì phải gặt bão.

Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,

nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.

Ít-ra-en bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang

8 Ít-ra-en đã bị nuốt trửng.

Giờ đây chúng ở lẫn với chư dân, như một vật chẳng ai ưa thích.

9 Chính chúng đã lên với Át-sua.

Con lừa hoang còn thích sống độc lập,

nhưng Ép-ra-im lại tặng quà để có tình nhân.

10 Dù chúng có đem quà tặng chư dân,

thì giờ đây Ta cũng gom chúng lại,

và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải khốn khổ lao đao

dưới gánh nặng của vua các thủ lãnh.

Chống nền phụng tự vụ hình thức

11 Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy

chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.

12 Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn,

thì nó cũng coi là xa lạ.

13 Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,

chúng cứ ăn thịt đã sát tế,

nhưng Ðức Chúa sẽ chẳng đoái hoài.

Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,

chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền:

chúng sẽ phải trở về Ai-cập.

14 Ít-ra-en đã quên Ðấng tác tạo ra nó, và lo xây đền đài;

còn Giu-đa thì xây thêm những thành kiên cố.

Nhưng Ta sẽ phóng lửa xuống các thành này,

và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự. 

Artist Name - HS08.mp3
Chương 09
Chương 07

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

18 December 2018
Sách Sa-mu-en 1
1 Ông Ða-vít vừa nói với vua Sa-un xong thì tâm hồn ông Giô-na-than gắn bó với tâm hồn ông Ða-vít, và ông Giô-na-than yêu mến ông như chính mình. 2 Hôm ấy vua Sa-un giữ ông Ða-vít lại và không cho về ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo