4 minutes reading time (831 words)

Chương 08

 Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a

1 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:

2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này.

Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.

3 Ðức Chúa phán thế này:

Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.

Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín

và núi của Ðức Chúa các đạo binh là Núi Thánh.

4 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:

Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem

các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.

Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.

5 Tại các quảng trường trong thành phố,

đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.

6 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:

Nếu đó là điều không thể được

đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -

thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?

Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.

7 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc

và miền đất phía mặt trời lặn.

8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.

Chúng sẽ là dân của Ta;

còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,

sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

9 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Ðền Thờ của Ðức Chúa các đạo binh để tái thiết Thánh Ðiện, các ngươi hãy mạnh bạo lên! 10 Vì trước những ngày ấy, người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có gì; người người qua lại chẳng được bình an, vì vướng kẻ thù; Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia. 11 Nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh. 12 Ðây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp. 13Hỡi nhà Giu-đa và nhà Ít-ra-en, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì Ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Ðừng sợ, cứ mạnh bạo lên.

14 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - Ðức Chúa các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc, 15 thì trong những ngày này Ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa như thế. Ðừng sợ!

16 Ðây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau; nơi cổng thành của các ngươi, hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử. 17Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của Ðức Chúa.

Trả lời về vấn đề ăn chay

18 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán với tôi rằng:

19 "Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an."

Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a

20 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. 21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: "Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại và tìm kiếm Ðức Chúa các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi!" 22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Ðức Chúa các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại.

23 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em."

Artist Name - DCR08.mp3
Chương 09
Chương 07

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

22 April 2019
Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa
1351 Lạy Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời của con, dán mắt nhìn vào Chúa, con sẽ sống cuộc đời bước theo chân Chúa, uốn nắn bản tính tự nhiên phải theo ân sủng, theo thánh ý và ánh sáng Chúa soi sáng c...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo