3 minutes reading time (644 words)

Chương 09

 Phần Thứ Hai

1 Lời sấm.

Ðất mới

Lời Ðức Chúa loan truyền tới đất Khát-rác,

và chọn Ða-mát làm chốn nghỉ ngơi,

vì dòng dõi A-ram cũng như mọi chi tộc Ít-ra-en

đều thuộc về Ðức Chúa.

2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,

tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.

3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát,

gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.

4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết.

Người đập tan tường luỹ mà xô xuống biển,

còn chính thành thì bị lửa thiêu.

5 Nhìn thấy thế, Át-cơ-lôn sợ hãi; và Ga-da quằn quại đớn đau.

Cả Éc-rôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói.

Ga-da chẳng còn vua, Át-cơ-lôn không người cư ngụ,

6 Át-đốt thành nơi ở cho đám con lai.

Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Phi-li-tinh,

7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu

và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm.

Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta,

sẽ được kể như một thị tộc của Giu-đa,

và Éc-rôn sẽ được đối xử như người Giơ-vút.

8 Cạnh nhà của Ta, Ta sẽ đóng trại canh gác,

đề phòng người qua kẻ lại;

kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa,

vì bây giờ chính Ta để mắt trông coi.

Ðấng Mê-si-a

9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!

Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!

Vì kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi:

Người là Ðấng Chính Trực, Ðấng Toàn Thắng,

khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,

một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im

và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;

cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,

và Người sẽ công bố hoà

bình cho muôn dân.

Người thống trị từ biển này qua biển nọ,

từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Tái thiết Ít-ra-en

11 Về phần ngươi, vì Ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu,

nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm,

Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.

12 Hãy trở về pháo đài kiên cố,

hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng.

Chính ngày hôm nay, Ta tuyên bố:

Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.

13 Vì Ta đã trương Giu-đa làm cung nỏ, lấy Ép-ra-im làm tên bắn;

hỡi Xi-on, Ta sẽ kích động con cái ngươi

chống lại con cái Gia-van;

Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ.

14 Ðức Chúa sẽ xuất hiện trên dân Người,

mũi tên của Người sẽ phóng đi như tia chớp.

Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ thổi tù và,

Người sẽ tiến bước trong gió bão phương nam.

15 Ðức Chúa các đạo binh sẽ che chở họ,

khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng,

họ sẽ uống máu như uống rượu

và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.

16 Trong ngày đó,

Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người,

như mục tử cứu thoát đàn chiên.

Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người

như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.

17 Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào!

Lúa mì làm cho thanh niên được nẩy nở

và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi.

Artist Name - DCR09.mp3
Chương 10
Chương 08

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

29 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
 Chúa nhân từ đối với dân Ít-ra-en luôn bất trung  1 Ha-lê-lui-a.Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 2 Ai sẽ tường thuật những chiến công của CHÚA,sẽ công...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo