3 minutes reading time (573 words)

Chương 10

 Ngẫu tượng Ít-ra-en thờ sẽ bị phá huỷ

1 Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,

trái trăng thật dồi dào phong phú.

Nhưng trái trăng càng nhiều,

chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng;

đất nước càng giàu sang,

chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.

2 Chúng là thứ người lòng một dạ hai,

rồi đây chúng sẽ phải đền tội;

bàn thờ của chúng, chính Người sẽ đập tan,

cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.

3 Bây giờ chúng lại nói: "Chúng tôi không có vua."

Vì Ðức Chúa, chúng còn không kính sợ,

thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng?

4 Chúng ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thoả hiệp với mọi người,

biến luật pháp nên như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng.

5 Ðứng trước con bò của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri run sợ.

Quả thật, dân của nó để tang nó,

bọn tư tế bất hợp pháp cũng vậy.

Chúng cứ vui mừng vì vinh quang của nó đi,

bởi giờ đây vinh quang ấy đã bị đẩy xa rồi.

6 Nó cũng bị đưa sang Át-sua làm lễ vật triều cống cho vua cả.

Ép-ra-im sẽ chuốc lấy nhuốc nhơ, Ít-ra-en phải hổ thẹn về những điều mình suy tính.

7 Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.

Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.

8 Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.

Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.

Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi: "Phủ lấp chúng tôi đi! "

và với gò nổng: "Hãy đổ xuống trên chúng tôi! "

9 Hỡi Ít-ra-en, từ những ngày ở Ghíp-a, ngươi đã phạm tội.

Ngày nay vẫn chứng nào tật ấy, như thể tại Ghíp-a xưa

chiến tranh đã không đụng tới những kẻ gian ác.

10 Ta sẽ đến và sửa trị chúng.

Các dân sẽ tập hợp chống lại chúng,

khi chúng bị sửa trị về hai tội ác chúng đã phạm.

Ít-ra-en đã không đáp ứng điều Ðức Chúa chờ đợi

11 Ép-ra-im là con bê thuần thục, ưa đạp lúa,

và Ta, Ta sẽ luồn cái ách vào cổ xinh đẹp của nó!

Ta sẽ đặt ách cho Ép-ra-im,

Giu-đa sẽ kéo cày, Gia-cóp sẽ kéo bừa.

12 Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.

Hãy khai khẩn đất hoang;

đây là thời kiếm tìm Ðức Chúa

cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.

13 Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá.

Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ,

14 thì náo loạn sẽ nổi lên trong dân ngươi.

Tất cả các pháo đài của ngươi đều bị phá huỷ,

như San-man phá huỷ Bết Ác-vên,

trong ngày có giao tranh, khi cả mẹ lẫn con đều bị đập tan xác.

15 Bết Ên đã gây ra cho các ngươi như thế đó

vì tội ác nặng nề của các ngươi;

ngay từ rạng đông chắc chắn vua Ít-ra-en sẽ bị rồi đời!

Artist Name - HS10.mp3
Chương 11
Chương 09

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô IX tên thật là Theophylacte de Tusculum, sinh năm 1020 tại Rôma, thuộc dòng bá tước miền Tusculum. Ngài là cháu của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô VIII, đức Gioan XIX và là con của ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo